top of page

Żałoba antycypacyjna, czyli czy można czuć żałobę przed stratą? Terapia Traumy

Czy można czuć żałobę jeszcze przed stratą? Okazuje się, że tak. 


Istnieje pojęcie "żałoby przed stratą" lub "żałoby antycypacyjnej", które odnosi się do sytuacji, gdy Pacjent doświadcza uczuć żalu i straty jeszcze przed faktycznym wydarzeniem, które jest przyczyną tej żałoby. To doświadczenie może mieć różne przyczyny i skutki, zależnie od kontekstu i sytuacji życiowej Pacjenta. 

Poniżej opisuję kilka możliwych przyczyn odczuwania żałoby przed stratą:


  • Przewidywalność: W niektórych przypadkach Pacjent może przewidywać lub spodziewać się nieuniknionej straty, na przykład w przypadku ciężkiej choroby lub starzenia się bliskiej osoby. Ten rodzaj świadomości może prowadzić do wczesnego doświadczania uczuć żalu i straty.

  • Antycypacja traumy: Osoby, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia w przeszłości, mogą doświadczać żałoby przed stratą w związku z obawami lub lękiem związanym z możliwością ponownego przeżycia podobnych doświadczeń w przyszłości (retraumatyzacji). 

  • Proces żałoby pośredniej: W niektórych przypadkach, szczególnie w sytuacjach długotrwałych lub przewlekłych chorób oraz wieloletnich toksycznych związków, proces żałoby może rozpocząć się jeszcze przed faktyczną stratą. Pacjent może zaczynać przetwarzać i akceptować fakt przyszłej straty już na wczesnym etapie, co prowadzi do doświadczania żalu przed fizyczną utratą.

  • Empatia: Pacjent może doświadczać żałoby przed stratą z powodu empatii lub współczucia wobec kogoś innego, kto doświadcza trudności lub przewiduje nieuchronną stratę. To doświadczenie może być szczególnie silne, jeśli Pacjent jest blisko związany z tą osobą.

  • Obawa o przyszłość: Czasami Pacjent może doświadczać żałoby przed stratą z powodu obawy o przyszłość lub niepewność co do tego, jak sobie poradzi już po stracie. To doświadczenie może prowadzić do uczucia żalu i straty jeszcze przed faktycznym wydarzeniem. Jest szczególnie silne w przypadku osób pozostających w toksycznych relacjach (m.in. narcystycznych czy psychopatycznych), które przewidują w bliżej nieokreślonej przyszłości konieczność rozstania z osobą z zaburzeniami psychicznymi. 


Żałoba przed stratą może być trudnym doświadczeniem, które wymaga wsparcia emocjonalnego i terapeutycznego. Może to być pomocne w procesie przygotowania się do straty i w znalezieniu zdrowych sposobów radzenia sobie z uczuciami żalu i straty.


Jeżeli doświadczasz traumy straty lub potrzebujesz wsparcia w procesie żałoby, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury tekstów wspierających osoby doświadczające żałoby i przechodzących przez traumę straty. 


Jak ważna jest żałoba w przepracowaniu traumy:


O rodzajach doświadczeń życiowych, w których przechodzi się proces żałoby:


O toksycznej pozytywności blokującej proces żałoby:


Etapy żałoby w procesie uznawania straty:Comments


bottom of page