top of page

Żałoba po związku narcystycznym . Terapia Traumy

Zaktualizowano: 17 mar

W związku narcystycznym, żałoba może przyjąć formę permanentną lub przynajmniej długotrwałą, ze względu na specyfikę tego typu relacji i skutki, jakie ma ona dla ofiary narcyza. Jest co najmniej kilka powodów, dla których żałoba może być trudna do przepracowania dla Pacjenta po narcystycznym związku i może trwać przez długi czas.

Poniżej opisuję te statystycznie najczęstsze: 


  • Manipulacja i kontrola: W związku narcystycznym ofiara jest często manipulowana i kontrolowana przez narcyza. To może prowadzić do poczucia utraty własnej tożsamości, niezależności i kontroli nad własnym życiem. Utrata dostępu do siebie znacznie utrudnia integrację doświadczenia żałoby w swoje życie. 

  • Utrata zaufania: Narcyzi często oszukują, kłamią i manipulują, co prowadzi do utraty zaufania ze strony ofiary. Utrata zaufania może być szczególnie trudna do zaakceptowania i może prowadzić do długotrwałego uczucia żalu i zdrady, a co za tym idzie, długotrwale odczuwalnego poczucia straty, które jest ściśle powiązane z procesem i przepracowywaniem żałoby. 

  • Traumatyczne doświadczenia: Związki narcystyczne często wiążą się z emocjonalnym, psychicznym lub nawet fizycznym znęcaniem się i przemocą. Doświadczenia te mogą być traumatyczne i pozostawić głębokie rany emocjonalne, które są trudne do gojenia.

  • Brak zrozumienia ze strony otoczenia: Ludzie spoza związku mogą mieć trudności z zrozumieniem dynamiki związku narcystycznego i jego wpływu na ofiarę. To może prowadzić do izolacji i braku wsparcia społecznego, co utrudnia proces żałoby. Nie sposób nie wspomnieć tu o aktualnym obecnie trendzie toksycznej pozytywności, który potęguje samoizolację ofiary lub ostracyzm społeczny dla ofiary, a nie dla sprawcy krzywdy, czyli narcyza. 

  • Cykl nadziei i rozczarowania: W związku narcystycznym często występuje cykl nadziei i rozczarowania, w którym ofiara ma nadzieję, że narcyz zmieni się lub poprawi, ale ciągle doświadcza rozczarowania i bólu z powodu powtarzających się manipulacji i krzywd. Pętla narcystyczna to jedno z najtrudniejszych i najbardziej niszczących psychicznie i psychosomatycznie doświadczeń życiowych, jeśli chodzi o relację z drugim człowiekiem. 


  • Trudności w akceptacji: Akceptacja faktu, że związek był toksyczny i szkodliwy, może być trudna i długotrwała. Ofiara może mieć trudności z przyjęciem, że osoba, którą kochała, była tak naprawdę szkodliwa i przemocowa dla niej.

Przepracowanie żałoby w i po  związku narcystycznym może wymagać wsparcia terapeutycznego, czasu i wytrwałości Pacjenta. Ważne jest, aby osoba doświadczająca takiego związku otrzymywała stałe wsparcie emocjonalne i psychologiczne, które pomoże jej w procesie uzdrawiania i budowaniu zdrowych relacji w przyszłości.


Jeżeli doświadczasz traumy straty lub potrzebujesz wsparcia w związku narcystycznym, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury tekstów wspierających osoby doświadczające żałoby i przechodzących przez traumę straty. 


Żałoba w trakcie trwania związku narcystycznego


Jak ważna jest żałoba w przepracowaniu traumy:


O rodzajach doświadczeń życiowych, w których przechodzi się proces żałoby:


O toksycznej pozytywności blokującej proces żałoby:


Etapy żałoby w procesie uznawania straty:Comentarios


bottom of page