top of page

Bariery w poszukiwaniu pomocy przez osoby z depresją

Zaktualizowano: 8 kwi

Depresja jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które może znacznie wpływać na życie człowieka. Pomimo dostępności skutecznych terapii i wsparcia, wiele osób z depresją napotyka różnorodne bariery utrudniające poszukiwanie i otrzymywanie odpowiedniej pomocy. W niniejszym artykule przyglądam się typowym barierom, które mogą hamować osoby z depresją w poszukiwaniu pomocy dla siebie oraz przedstawiam kluczowe czynniki pomagające w pokonaniu tych przeszkód.

Najczęściej spotykane bariery w poszukiwaniu pomocy:


 • Stygmatyzacja i brak zrozumienia: Jedną z głównych barier dla osób z depresją jest stygmatyzacja związana z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Wielu ludzi boryka się z lękiem przed odrzuceniem społecznym, wyśmiewaniem, bagatelizowaniem, oskarżeniami o "udawanie" czy niezrozumieniem ze strony otoczenia.

 • Brak świadomości lub negowanie problemu: Osoby dotknięte depresją mogą nie zdawać sobie sprawy z powagi swojego stanu lub nie chcieć go akceptować, co utrudnia szukanie pomocy.


 • Zwłoka w rozpoznaniu objawów: Niektóre objawy depresji, takie jak brak energii czy trudności w koncentracji, mogą być początkowo bagatelizowane jako zmęczenie czy zły nastrój, co prowadzi do opóźnienia w diagnozie i leczeniu.


 • Trudności finansowe lub logistyczne: Dostęp do opieki zdrowotnej, zwłaszcza terapii psychologicznej czy psychiatrycznej, może być ograniczony z powodu problemów finansowych lub trudności logistycznych, takich jak brak transportu.


 • Obawa przed leczeniem farmakologicznym: Niektórzy ludzie obawiają się leków przeciwdepresyjnych z powodu obaw dotyczących skutków ubocznych lub uzależnienia.


 • Brak motywacji lub nadziei: Depresja może prowadzić do poczucia beznadziejności i braku motywacji do podjęcia jakichkolwiek działań, w tym do szukania pomocy.


Kluczowe czynniki pomagające w pokonaniu barier:


 • Edukacja i świadomość: Podniesienie świadomości społecznej na temat depresji może zmniejszyć stygmatyzację i zwiększyć zrozumienie tej choroby przez samych pacjentów, ich rodziny i całe społeczeństwo.


 • Wsparcie społeczne: Poczucie bezpieczeństwa i akceptacji dzięki wsparciu ze strony rodziny, przyjaciół lub grup wsparcia może zmniejszyć uczucie izolacji i pomóc w podjęciu kroków w kierunku uzyskania pomocy.


 • Rozwój umiejętności radzenia sobie: Podjęcie leczenia farmakologicznego lub skutecznej terapii może pomóc w rozwinięciu umiejętności radzenia sobie z objawami depresji i przeciwdziałania opisywanym barierom.


 • Poprawa dostępności i dostępności usług zdrowotnych: Wzrost dostępności usług psychiatrycznych i psychologicznych oraz eliminacja barier finansowych i logistycznych może ułatwić osobom z depresją uzyskanie pomocy.


 • Promowanie samoświadomości i akceptacji: Zachęcanie do otwartej rozmowy na temat zdrowia psychicznego i promowanie samoświadomości wśród osób dotkniętych depresją pomaga w przełamywaniu wewnętrznych barier.


 • Działania edukacyjne i kampanie informacyjne: Organizowanie działań edukacyjnych i kampanii informacyjnych na temat depresji istotnie zwiększa świadomość społeczną i promuje otwartość na poszukiwanie pomocy.


Podsumowując, istnieje wiele barier utrudniających osobom z depresją szukanie pomocy, ale również wiele sposobów, aby pomóc im pokonać te przeszkody. Kluczowe jest zrozumienie tych barier i podejmowanie zarówno ogólnospołecznych, jak i w najbliższym otoczeniu, działań mających na celu budowanie świadomości, edukację i zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, aby zapewnić skuteczną opiekę dla osób dotkniętych depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi.


Jeżeli doświadczasz cierpienia lub traumy i potrzebujesz wsparcia, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich artykułów w temacie depresji:


Objawy depresji i główne różnice między chwilowym przygnębieniem a depresją kliniczną


Czynniki ryzyka związane z rozwojem depresji u osób dorosłych i młodzieży


Depresja - choroba współczesności z tłem historycznym


Stereotypy społeczne a bagatelizowanie depresji: problem wciąż aktualny


Depresja: Nawyki życiowe pomagające w zarządzaniu depresją i redukcji ryzyka jej wystąpienia


Bajka Terapeutyczna dla dorosłych: Orion i Aria, czyli o cierpieniu jako nieodłącznej części Ludzkiego Doświadczenia


Schemat Szczęścia wg Eweliny Naturii Pańczyk
Комментарии


bottom of page