top of page

Debata ekspercka „Komunikacja w systemie ochrony zdrowia” wraz z wystawą fotografii "Oddajemy Serce"

28 października 2022 roku o godz. 10.00 w centrum konferencyjnym ADN w Browarach Warszawskich w Warszawie odbędzie się debata ekspercka „Komunikacja w systemie ochrony zdrowia” wraz z wystawą “Oddajemy Serce” pokazującą medyków ratujących życie pacjentów. Organizatorem spotkania jest Collegium Humanum oraz fundacja Instytut Świadomości.W piątek 28 października br. grono praktyków i przedstawicieli instytucji będących uczestnikami i twórcami polskiego systemu ochrony zdrowia spotka się na debacie eksperckiej w centrum konferencyjnym ADN w Browarach Warszawskim w Warszawie. Podczas debaty „Komunikacja w systemie ochrony zdrowia – aspekty biznesowe, społeczne i systemowe” poruszone zostaną tematy takie jak planowanie działań komunikacyjnych, zarządzanie kryzysem, organizacja ogólnopolskich kampanii społecznych oraz budowanie wizerunku w mediach i ich rola w tworzeniu polityki zdrowotnej.


 • Komunikację w ochronie zdrowia należy uporządkować. Pandemia zbudowała dużo większą świadomość, jak bardzo komunikacja jest istotna i ważna nawet ludzkiego życia. Od jakości i narzędzi komunikacji zależy wizerunek instytucji zarządzającej systemem, gabinetu medycznego, uniwersytetu, organizacji NGO czy kadr medycznych. Wizerunek to też zaufanie, autorytet, wpływ i sprawczość, warto go budować świadomie. - zwraca uwagę Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości.


Organizatorzy debaty podkreślają, że na debacie nie zabraknie trudnych tematów i rzetelnych ocen sytuacji.


 • Całe polskie społeczeństwo odczuła skutki kryzysu komunikacyjnego na początku pandemii - powstał informacyjnych chaos, obok pandemii koronawirusa, zapanowała pandemia strachu. Pacjenci bali się zgłaszać do szpitala na zabiegi planowe i konsultacje, co niestety do dziś skutkuje wzrostem niepełnosprawności i zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych. Statystyki są dramatyczne, dlatego tak ważne jest by od początku do końca komunikacja była przemyślana i uwzględniająca różne możliwe skutki jej prowadzenia. - dodaje Ewelina Pańczyk.


W programie zaplanowano również wystawę fotograficzną „Oddajemy Serce” autorstwa Dariusza Adama Pańczyka we współpracy z fundacją Instytut Świadomości, który uwiecznił lekarzy i zespoły medyczne podczas ratowania życia pacjentów pod kierownictwem prof. Roberta Gila, Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownika Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie


 • Zdjęcia, które wykonuję społecznie dla fundacji, to zawsze fotografie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, ukazujące wagę, a jednocześnie kruchość ludzkiego życia. Momenty skupienia lekarzy w kardiologicznym zespole, którym kieruje prof. Robert Gil, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Precyzja, skupienie, empatia, pokora i pewność, a jednocześnie radość i ulga podczas zabiegu ratowania życia ludzkiego, to wszystko starałem się ująć w mojej fotografii. - mówi Dariusz Adam Pańczyk, artysta, członek Rady Instytutu Świadomości.


Organizatorem debaty jest fundacja Instytut Świadomości oraz Collegium Humanum. Uczelnia wspiera w rozwoju edukacyjnym wszystkie osoby wiążące swoją przyszłość zawodową z systemem ochrony zdrowia. Studenci Collegium Humanum mogą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w ramach następujących kierunków: MBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, DBA – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Executive Master of Business Administration, Master of Public Health (MPH) – Zdrowie Publiczne, Doctor of Public Health (DPH).


Zagadnienia, które podjęte zostaną na debacie:

 1. Organizacja komunikacji w ochronie zdrowia, czyli kto tu mówi do kogo? Nadawcy, odbiorcy, media.

 2. Wizerunek w mediach. Jak tworzyć pożądaną markę instytucjonalną i osobistą? Narzędzia i konkretne praktyki.

 3. Komunikacja medialna - im więcej danego tematu w mediach, tym wydaje się ważniejszy - czy na pewno? Zwrócenie czy…odwrócenie uwagi.

 4. Jak media pomagają a jak przeszkadzają w budowaniu racjonalnej i odpowiadającej na faktyczne potrzeby polityki zdrowotnej?

 5. Komunikacja kryzysowa - jak to zrobić dobrze? Dobrze, czyli jak? Praktyczne przykłady zawodowe komunikowania się w kryzysie.

 6. Budowanie synergii, czyli kiedy i po co tworzyć ogólnopolskie kampanie społeczne. Misja mediów narodowych

W debacie udział wezmą (w kol. alfabetycznej):

 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

 • Prof. Robert Gil, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

 • Jakub Gołąb, Patient Experience Partner, Pfizer

 • Prof. Edward Franek, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

 • Red. Anna Kaczmarek, Na Temat

 • Prof. Teresa Panas, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • Łukasz Salwarowski, Redaktor Naczelny Głos Seniora, Prezes Stowarzyszenia Manko

 • Red. Artur Wolski, Polskie Radio

 • Prof. Mirosław Wysocki, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk


Dyskusję poprowadzi Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości.


Patronami medialnymi wydarzenia jest Głos Seniora i Pacjent w Centrum.


INFORMACJE O COLLEGIUM HUMANUM


Collegium Humanum to zdobywca tytułu najlepszej uczelni roku 2021 w województwie mazowieckim według gazety Polska Times. Studia prowadzone są w siedzibie w Warszawie, w Filiach w Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu, oraz w Czechach (Filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (Filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (Filia w Andiżanie). Collegium Humanum to pierwsza i dotychczas jedyna polska uczelnia, która uruchomiła filię w Azji. Ponadnarodowość wspólnoty nauczających i studiujących na Collegium Humanum stanowi o jej sile, afirmuje różnorodność oraz wspiera wszechstronną współpracę w ramach dobrego sąsiedztwa. Absolwenci uczelni to liderzy społeczni m.in. Otylia Jędrzejczak.


Programy studiów w Collegium Humanum powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i uznanych specjalistów-praktyków, stale analizujących wymagania zmieniającego się świata oraz związane z nimi potrzeby edukacyjne. Efektem tej pracy jest nowatorska, kreatywna i innowacyjna oferta edukacyjna stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych nie tylko na rozwój intelektualny, ale i na sukces zawodowy – ambitnych i pragnących czerpać pełną satysfakcję z przyszłej pracy. Wysokie standardy i jakościowe podejście do kształcenia zyskało uznanie, a uczelnia otrzymała tytuł INSTYTUCJI ROKU 2021 w kategorii EDUKACJA, w plebiscycie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Comments


bottom of page