top of page

Dobrostan, czyli debata o fundamentach sensu życia


DOBROSTAN, CZYLI DEBATA O FUNDAMENTACH SENSU ŻYCIA


DEBATA COLLEGIUM HUMANUM I INSTYTUTU ŚWIADOMOŚCI „ROLA EDUKACJI W TWORZENIU DOBROSTANU SPOŁECZNEGO W CZASACH KRYZYSU”5 grudnia 2022 roku w centrum konferencyjnym ADN w Browarach Warszawskich w Warszawie odbyła się debata ekspercka „Rola edukacji w tworzeniu dobrostanu społecznego w czasach kryzysu”. Wydarzeniem towarzyszącym eksperckiego spotkania była wystawa fotograficzna “Człowieczy LOS?” autorstwa Dariusza Adama Pańczyka. Organizatorem wydarzeń jest Collegium Humanum oraz fundacja Instytut Świadomości.


Podczas debaty eksperci starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest dobrostan społeczny w czasach kryzysu i kto go określa. Poruszone zostały także tematy związane z trendami w edukacji i jej roli społecznej, również w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Uczestnicy wydarzenia, w tym studenci mieli okazję dowiedzieć się także, na jakiego rodzaju wsparcie finansowe i organizacyjne mogą liczyć chcący poszerzać swoje kompetencje.


Wprowadzeniem do dyskusji była próba zdefiniowania, czym jest dobrostan społeczny, kto go określa, czy jest obecny lub możliwy do osiągnięcia w dzisiejszych czasach ciągłego kryzysu.


Dr Robert Mołdach, współtwórca Instytutu Zdrowia i Demokracji zwrócił uwagę, że rozmowa o dobrostanie to tak naprawdę rozmowa o fundamentach ludzkości, zarówno społecznych, jak i osobistych, prywatnych. Tym bardziej zatem zaskakujace jest, że systemowe rozmowy o ludzkim dobrostanie rozpoczęły się dopiero w 2017 r. od deklaracji w Europejskim Filarze Spraw Społecznych, a za początek konkretnych działań na rzecz dobrostanu można uznać wielki szczyt społeczny w Porto, który odbył się w…2021 r. i tam uznano, że ludzki dobrostan to rzecz ważna, podobnie jak walka z wykluczeniem i na rzecz równowagi społecznej i ekonomicznej. Natomiast stało się to nie z powodu oczywistości, jaką powinien być ludzki dobrostan, a raczej w wyniku zderzenia z trudną rzeczywistością, jaką była pandemia, narastający kryzys ekonomiczny, społeczny i zdrowotny, a następnie w kolejnych latach agresja na Ukrainie.


Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości zauważyła, że poczucie dobrostanu i dążenia do niego zmienia się na przestrzeni lat, czego analogią może być światowa medycyna. Jeszcze 100 lat temu przed wynalezieniem insuliny, celem terapii w cukrzycy było to, aby pacjent nie umarł w ciągu kilku miesięcy od diagnozy. Dziś, w dobie nowoczesnych leków i terapii, diabetologia dąży do zapewnienia pacjentowi jak najlepszej jakości życia, umożliwienia mu pełnienia wszystkich ról życiowych i społecznych, w tym rodzicielstwa. Wraz z rozwojem społeczeństwa od dobrostanu wymaga się coraz więcej i to jest naturalne i zdrowe dążenie do coraz lepszej jakości życia na co dzień - od medycyny do każdej kluczowej dziedziny życia i funkcjonowania człowieka.


Następnie eksperci zajęli się rolą edukacji w tworzeniu dobrostanu - zarówno społecznego, jak i prywatnego.


Dr Bartłomiej Machnik, EMBA, Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Regionalnych Collegium Humanum, zwrócił uwagę na fakt, że dobrostan to również umiejętność odnalezienia się w szybko zmieniającym się, nieprzewidywalnym świecie - to elastyczność, różnorodność kompetencji i wielozadaniowość, a to zapewnia edukacja. Jak powiedział, żyjemy obecnie w świecie nieobliczalnym, w którym wygrywają ci, którzy oprócz swojej specjalizacji, mają również wiedzę z innych, szerokich zakresów i być może, wiedza ta nie przyda się w danej działalności, ale przyda się w życiu lub w innym, ważnym życiowym momencie, jak chęć zmiany pracy i zmiana swojej ścieżki kariery w wyniku makro lub mikro zmian społecznych. To, co dziś uważane jest za “stratę czasu”, jutro lub za pięć lat może okazać się kluczowe w życiu zawodowym lub prywatnym.


Prezes Zarządu TÜV SÜD Polska Mieczysław Obiedzyński stwierdził, że pojęcie poczucia dobrostanu zmieniało się niezwykle dynamicznie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Dla starszych pokoleń dobrostan było to poczucie bezpieczeństwa, posiadanie domu, zapewnienie rodzinie jedzenia, zupełnie podstawowe potrzeby, następnie już rozwój, budowanie majątku, poszerzenia swoich horyzontów, edukacja właśnie, rozwój osobisty, a także poczucie szczęścia i spełnienia życiowego. Prezes wyjaśnił, że w jego organizacji dużą wagę przykłada się zarówno do równowagi między pracą, a życiem osobistym - work life balance - oraz indywidualnym podejściem do rozwoju zawodowego pracownika tak, by współpraca była długotrwała i satysfakcjonująca dla obu stron, czego filarem jest również odpowiednia edukacja i rozwój kompetencji.


Dużą uwagę podczas debaty poświęcono roli edukacji w poprawie jakości życia grup szczególnie wrażliwych - seniorów i osób niepełnosprawnych.


Równie ważne jest subiektywne poczucie dobrostanu osobistego, które bywa niezależne od dobrostanu społecznego, a nawet ekonomicznego. Jak wyjaśniła mgr Małgorzata Krysa, psycholog i wykładowca, kluczem do zwiększenia poczucia dobrostanu emocjonalnego, psychicznego i osobistego są dobre relacje międzyludzkie, bycie w grupie, poczucie przynależności i możliwość rozwoju - ponieważ to właśnie poczucie wykluczenia społecznego i relacyjnego jest jedną z głównych przyczyn braku dobrostanu osobistego na co dzień. Ma to ogromne znaczenie również, a może nawet przede wszystkim w grupach defaworyzowanych, takich jak osoby niepełnosprawne i starsze.


Prof. CH. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, Prorektor ds. Studenckich i Nauki Collegium Humanum, zwrócił uwagę na pozytywne aspekty pandemii i wymuszonej przez nią edukacji zdalnej, która przez wiele osób oceniana jest jako ta “gorsza”, spłycająca relacje, mniej uważna, mniej satysfakcjonująca relacyjnie. Jak stwierdził prorektor, dla osób wykluczonych zdalna edukacja jest niezwykłą szansą na powrót do społeczeństwa, do relacji międzyludzkich właśnie, do poszerzenia swoich kompetencji oraz zwiększenia dobrostanu społecznego i finansowego. Zdalna edukacja otworzyła niespotykane wcześniej możliwości nawiązywania relacji międzyludzkich, zwiększyła dostępność oferty edukacyjnej nie tylko dla osób niepełnosprawnych i starszych, ale również tych wykluczonych komunikacyjnie i finansowo, z mniejszych miejscowości i regionów biedniejszych dając szansę na uzyskanie lepszej pracy i większego poczucia własnej wartości, co jest fundamentem poczucia dobrostanu osobistego.


Uczestnicy szukali również odpowiedzi na pytanie, kto wyznacza trendy w edukacji. Skąd wiadomo, jakie umiejętności i kompetencje będą kluczowe w kolejnych latach? Jak wybrać edukację dla siebie?


Pedagog i twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych Jakub Tylman, zauważył, że edukacja pełni kluczową rolę w budowaniu dobrostanu społecznego i osobistego pozwalając odpowiedzieć swoimi kompetencjami i wiedzą na to, czego świat już dziś od nas wymaga, a także będzie wymagał w przyszłości. Wymienił elastyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, znajomość nowoczesnych technologii oraz narzędzi informatycznych jako kompetencje przyszłości, a także te, które pozwolą zadbać o drugiego człowieka, w tym o jego zdrowie psychiczne. Zwrócił również uwagę, że człowiek uczy się przez całe życie i chce się uczyć, potrzebuje się rozwijać, a edukacja tak naprawdę nie kończy się nigdy. Edukacja zapewnia również świadomość własnych potrzeb, motywacji i dążeń, pozwala zdefiniować poczucie własnego celu i sensu życia, a więc właśnie dobrostan.


Monika Mielnicka, aktorka, a zarazem studentka Collegium Humanum, przyznała, że świat tak szybko się zmienia, i to w sposób nieprzewidywalny, że należy być elastycznym i nie przywiązywać się do jednej drogi zawodowej. Szukać powiązań kluczowych dla siebie kompetencji z różnymi zawodami. Biorąc pod uwagę rynek pracy, również poprzez pandemię, bardzo się zmienił - wiele stanowisk pracy przekształciło się na zdalne, ważna jest znajomość technik informatycznych i tworzenia tzw. contentu. czyli atrakcyjnych i zajmujących dla widzów treści - głównie wideo, a nie tekstowych biorąc pod uwagę preferencję młodszych pokoleń do sposóbu przyswajania informacji.


Ciekawą dyskusję wywołał wątek kompetencji. Jakie kompetencje będą kluczowe, czego potrzebować będzie społeczeństwo, czyli, czy każdy powinien studiować i dążyć do zdobycia wyższego wykształcenia?


Uczestnicy podkreślali, że społeczeństwo coraz bardziej potrzebuje fachowców, rzemieślników, zawodów, które nie wymagają wyższego wykształcenia, a umiejętności praktycznych, ponieważ ich coraz bardziej brakuje. Brakuje również ośrodków, w których takie umiejętności można otrzymać, a także doskonalić. Edukacja przyszłości to również zatem edukacja rzemieślnicza, zawodowa, rękodzielnictwo. A także edukacja w mieszanych grupach wiekowych, ponieważ jest coraz więcej grup, w których występują zarówno osoby bardzo młode, na początku swojej drogi zawodowej, a także osoby doświadczone, a nawet starsze i taka różnorodność jest bardzo wzbogacająca dla wszystkich, ponieważ świeże, nowe spojrzenie miesza się z wieloletnim doświadczeniem i praktyką dając zupełnie nowe wnioski i wyznaczając nowe kierunki.


Edukacja jest dziś kosztowna. Na jakie rodzaje wsparcia finansowego i organizacyjnego mogą liczyć utalentowani? Jak otrzymać wsparcie?


Stypendia naukowe, sportowe, artystyczne, wsparcie dla osób niepełnosprawnych - to różne możliwości finansowania edukacji dla tych, którzy chcą się uczyć, a które zapewnia uczelnia Collegium Humanum, jak podkreślił prorektor Durasiewicz. Wspomniał też o indywidualnych programach dla rozwoju młodego biznesu, start-upów zarówno rządowych, jak choćby prezydencki program wsparcia start-upów, jak również o programach spółek Skarbu Państwa, które chętnie wspierają naprawdę dobre, rozwojowe pomysły. Parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, wyjazdowe programy Erasmus, to wiele możliwości dla tych, którzy są zdeterminowani by uzyskać wymarzoną edukację lub zrealizować kreatywny pomysł.


Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości, podsumowała, że edukacja w dzisiejszym nieprzewidywalnym świecie, pozwala nie bać się tych zmian, a to właśnie brak strachu jest kluczem do poczucia dobrostanu. Większe bezpieczeństwo, elastyczność, poczucie własnej wartości, stabilność życiowa i emocjonalna, to wszystko filary dobrostanu, a to pozytywna konsekwencja skutecznej i edukacji, którą przez to można uznać za fundament dobrostanu - zarówno społecznego, jak i ekonomicznego i osobistego.


W spotkaniu udział wzięli Prezes Zarządu TÜV SÜD Polska Mieczysław Obiedzyński, pedagog i twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych Jakub Tylman, współtwórca Instytutu Zdrowia i Demokracji dr Robert Mołdach oraz reprezentanci Collegium Humanum: Prorektor ds. Studenckich i Nauki Collegium Humanum prof. CH. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Regionalnych Collegium Humanum dr Bartłomiej Machnik, EMBA, mgr Małgorzata Krysa oraz aktorka, a zarazem studentka Collegium Humanum, Monika Mielnicka. Debatę poprowadziła Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości.


W programie zaplanowano również wystawę fotograficzną “Człowieczy LOS?” autorstwa Dariusza Adama Pańczyka we współpracy z fundacją Instytut Świadomości oraz Collegium Humanum. Fotografie stanowią próbę odpowiedzi na pytania o sens życia, skłaniając do refleksji na temat świadomego kreowania własnego losu i poszukiwań motywacji do działania.


– Jako Collegium Humanum pragniemy inspirować naszych studentów i w ogóle środowisko, w jakim funkcjonujemy. Poza wyjątkowymi walorami artystycznymi i wizualnymi, wystawa fotograficzna „Człowieczy LOS?” ma dla nas również charakter edukacyjny w szerokim tego słowa znaczeniu. Subtelnie zadaje bardzo ważne dla nas pytania o świadome kierowanie własnym losem, o sens życia i odnalezienie swojej motywacji do działania i tworzenia własnej codzienności – podkreśla JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr h.c.


Spotkanie organizowane jest pod patronatem magazynu Głos Seniora, serwisu Pacjent w Centrum oraz kampanii społecznej Niewidzialna Niepełnosprawność.


Wystawę można również obejrzeć wirtualnie:

https://www.instytutswiadomosci.online/post/los-czy-wyb%C3%B3r-wystawa-cz%C5%82owieczy-los-dariusza-adama-pa%C5%84czyka-ju%C5%BC-wirtualnie