top of page

“Edukacja buduje świadome społeczeństwo”. Pacjent ze Świadomością.

Cykl wywiadów Instytutu Świadomości - Pacjent ze Świadomością


“Edukacja buduje świadome społeczeństwo”. Zapraszamy na rozmowę Eweliny Zych-Myłek, Eksperta komunikacji w ochronie zdrowia, Prezesa fundacji Instytut Świadomości z Senator Beatą Małecką-Liberą, Przewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia.


Ewelina Zych-Myłek (EZM): Pani Senator, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Mówimy dziś o zdrowiu publicznym, a właściwie o wyzwaniach z nim związanych. Jakie największe problemy, według Pani opinii, ma dziś zdrowie publiczne i czy następne lata przyniosą ich rozwiązania czy… jeszcze je spotęgują?


Beata Małecka-Libera (BML): Dziękuję za zaproszenie. Jest to bardzo obszerne pytanie, dlatego, że zdrowie publiczne jest dziedziną pojemną zawierającą w sobie wiele zagadnień. Na co dzień nie mamy świadomości, jak wielkie znaczenie mają czynniki zewnętrzne - nasze codzienne wybory takie jak dieta, aktywność fizyczna, nasz rodzaj pracy czy to, w jaki sposób odpoczywamy. Stres bardzo mocno oddziaływuje na nasze życie i zdrowie generując choroby - te najcięższe, przewlekłe, nazywane cywilizacyjnymi. Niestety nie mam dobrych wiadomości, ponieważ tych chorobotwórczych czynników zewnętrznych, które powodują wzrost zgonów wciąż przyrasta, jak choćby smog i zanieczyszczenia powietrza, z którymi związane jest prawie 50 000 dodatkowych zgonów rocznie. To są ogromne, przeogromne wyzwania i teraz zadajemy sobie pytanie, jak temu wszystkiemu zaradzić?(EZM): Co jest wobec tego skutecznym rozwiązaniem?


(BML): Otóż, w moim odczuciu to edukacja, edukacja i raz jeszcze edukacja, bez której wszelkie działania, jakie będziemy podejmować, będą wdrażane z opóźnieniem albo wcale. Dla mnie to edukacja jest najważniejszym czynnikiem zmieniającym i budującym świadomość społeczną. Jest tylko jeden kłopot. W obecnych czasach dostępność do różnego rodzaju źródeł wiedzy jest ogromna i, jeśli to źródło jest nierzetelne, niesprawdzone medycznie, pojawia się wiele problemów ze zdrowiem publicznym, jak choćby w szczepieniach. Naszym celem jest edukacja społeczna, bo tylko świadome społeczeństwo będzie podejmować korzystne dla zdrowia wybory i będzie wiedzieć, dlaczego i po co to robi. Musimy zredukować czynniki ryzyka, na które każdy z nas ma osobisty wpływ, zaliczam do tego palenie papierosów, alkohol, smog i zapylenia powietrza, ponieważ choroby, które wskutek nich powstają, są obecnie naszym największym wyzwaniem - dla dla decydentów i pracowników ochrony zdrowia również. Walczymy o jakość życia, ponieważ będąc społeczeństwem coraz dłużej żyjącym, chcemy żyć dłużej w zdrowiu i samodzielności.


(EZM): Czy w Polsce mamy na to szansę?


(BML): Mamy świadomość, że w naszych ostatnich latach życia będziemy chorować, ale dbajmy o to aby jak najdłużej zachować samodzielność i sprawność oraz maksymalnie wydłużyć ten okres bez chorób przewlekłych utrudniających życie. To zadanie zdrowia publicznego. Kluczem do sukcesu w naszym kraju i nie tylko jest współpraca międzysektorowa w ochronie zdrowia, zaangażowanie wielu środowisk - nauczycieli, mediów, kościoła wszędzie tam, gdzie należy społeczeństwo edukować, a równolegle zmieniać prawo i dążyć do redukcji czynników ryzyka. Nie zapominajmy również o finansach, ponieważ wciąż nie umiemy określić, jaki procent wydajemy na profilaktykę i zapobieganie chorobom i to jest jeden z najważniejszych tematów, który powinniśmy podjąć w przestrzeni publicznej w najbliższym czasie. Rozwiązaniem byłoby stworzenie specjalnego funduszu profilaktyki i prewencji wtórnej, mamy wiele źródeł, z których mógłby on być finansowany, jak choćby akcyza z alkoholu czy papierosów, które to powinny być dedykowane właśnie na profilaktykę.


EZM: Dziękuję za rozmowę.


(BML): Również dziękuję.Cykl wywiadów Pacjent ze Świadomością


Pacjent ze Świadomością to jeden z flagowych projektów Instytutu Świadomości mający na celu podnoszenie świadomości u pacjentów i ich rodzin w szerokim zakresie - zarówno medycznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Działania projektu koncentrują się na zwiększaniu rozpoznawalności objawów i świadomości czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i rzadkich, znajomości metod leczenia oraz centrów konsultacji i pomocy, a także budowania odpowiedzialności pacjenta wobec własnego życia i zdrowia, a także tematu komunikacji lekarz-pacjent-system ochrony zdrowia.


Niezwykle ważnym celem projektu jest budowanie partnerstwa pacjentów i lekarzy w procesie terapeutycznym jako współodpowiedzialności za sukces leczenia. Pacjent ze Świadomością to projekt, dzięki któremu pacjenci mogą lepiej zrozumieć swoją chorobę i jej ograniczenia, ale także bardziej je zaakceptować i lepiej nimi zarządzać również przez bardziej świadome do niej podejście.


Z drugiej strony projekt daje szansę lekarzom na poznanie prawdziwych emocji i codziennych problemów pacjenta - choroba przestaje być bezosobowa, przestaje być statystyką, a zyskuje “ludzką” twarz - twarz prawdziwego człowieka oraz w ujęciu systemowym “twarz” organizacji pacjenckich, fundacji oraz organizacji społecznych i towarzystw naukowych działających na rzecz budowania świadomości społecznej wśród pacjentów.


Zapraszamy do współpracy i wspólnego budowania świadomości w przestrzeni publicznej!

Комментарии


bottom of page