top of page

Intensywna edukacja neuropsychologiczna to ewolucja jakości Terapii Traumy i Terapii Schematów

Diagnoza neuropsychologiczna opiera się na interdyscyplinarnym dorobku wielu dziedzin, takich jak neurologia kliniczna, psychiatria, kognitywistyka i językoznawstwo, ale stanowi również odrębną formę diagnozy psychologicznej. Jej najważniejszym celem jest zrozumienie związku między zachowaniem pacjenta a stanem jego mózgu, co umożliwia określenie mechanizmów powstawania dysfunkcji i zaplanowanie odpowiednich form pomocy, takich jak rehabilitacja neuropsychologiczna czy wsparcie psychologiczne.

Z przyjemnością informuję, że ukończyłam certyfikowany kurs "Neuropsychologia i Diagnoza Neuropsychologiczna w Terapii". Podczas kursu zdobyłam wiedzę na temat charakterystyki i celów diagnozy neuropsychologicznej, procedur i technik diagnostycznych, a także typologii afazji, apraksji i agnozji. Kurs obejmował również zagadnienia związane z urazami mózgu, ich możliwymi następstwami i przyczynami, oraz otępieniem, w tym jego etiologię, diagnostykę, typologię, czynniki ryzyka i profilaktykę.


Wśród kluczowych umiejętności nabytych podczas kursu są: przeprowadzanie wywiadu neuropsychologicznego oraz obserwacji, dobór metod i technik diagnostycznych, diagnozowanie wybranych zaburzeń wyższych funkcji poznawczych, różnicowanie lekkich i średnich urazów mózgu od ciężkich oraz rozpoznawanie objawów zaburzeń wynikających z urazów głowy. A także umiejętność diagnozowania otępienia i odróżniania go od łagodnych zaburzeń poznawczych.


Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą mi jeszcze skuteczniej integrować nurty terapeutyczne w Terapii Traumy i Terapii Schematów w drodze do ukończenia studiów z Neuropsychologii, które obecnie realizuję.


Mam pewność, że moje ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest bardzo ważne zarówno dla mnie osobiście, jak i dla moich Pacjentów oraz Klientów oraz przekłada się jakość terapii indywidualnych, małżeńskich i rodzinnych, które prowadzę. Jestem przekonana, że te nowe kompetencje przyczynią się do bardziej precyzyjnej diagnozy oraz efektywnej pomocy moim Pacjentom.


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Schematów

Terapeuta VR

NaturoterapeutaComments


bottom of page