top of page

Interwencyjne leczenie chorób sercowo-naczyniowych: udar mózgu, wady strukturalne serca, zastawki.

Interwencyjne leczenie chorób sercowo-naczyniowych - głównie w udarze mózgu, wadach strukturalnych serca, szczególnie w niedomykalności mitralnej to dziś najbardziej obiecujące w kardiologii interwencyjnej terapie dla pacjentów kardiologicznych. Jak przekonać decydentów do najskuteczniejszych, ale i drogich zabiegów biorąc pod uwagę ich kosztowo-efektwność długofalowo dla pacjntów z wielochorobowością, czyli z chorobami kardiologicznymi i innymi chorobami cywilizacyjnymi.


Wywiad Ewelina Zych-Myłek, Założycielki Instytutu Świadomości, Eksperta komunikacji w ochronie zdrowia z Prof. Markiem Grygierem, Przewodniczącym-Elektem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Projekt Pacjent ze Świadomością.


Materiał zrealizowany wspólnie z Akademia Kardiologii Interwencyjnej podczas kongresu kardiologii interwencyjnej Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI Warsaw 2019).Comments


bottom of page