top of page

Jak wirtualna rzeczywistość wspiera leczenie pacjenta kardiologicznego?

Zawał serca wiąże się z intensywnym lękiem pacjenta o własne życie, co stanowi traumatyczne doświadczenie. Przedłużające się stany lękowe mogą opóźniać rozpoczęcie rehabilitacji, a depresja, często towarzysząca chorobom serca i naczyń, może uniemożliwić skuteczne leczenie oraz zakończenie procesu rehabilitacji. W konsekwencji zwiększa się ryzyko ponownego incydentu sercowo-naczyniowego i przedwczesnej śmierci pacjenta. Medyczna Wirtualna Rzeczywistość, która poprzez doskonale immersyjną terapię zdrowia psychicznego stanowi mocne wsparcie kadry medycznej w opiece nad pacjentem kardiologicznym. 

Z sercem do własnego leczenia


Pobyty w szpitalach po zawale serca są maksymalnie skrócone, co sprawia, że leczenie koncentruje się na niezbędnych procedurach medycznych. Pacjenci często pozostają bez wsparcia psychologicznego, co zwiększa poziom stresu i napięcia psychofizycznego. Gdy chory nagle trafia do szpitala, pozostawiając wszystkie dotychczasowe sprawy poza swoją kontrolą, odczuwa złość i bezradność. Zawał serca stanowi wstrząs nie tylko dla ciała, ale i dla psychiki.


  • Stan psychiczny ma istotny wpływ na proces powrotu do zdrowia. Depresja, która często występuje u pacjentów kardiologicznych, przysparza dodatkowego cierpienia i sprawia, że pacjent długo nie wychodzi z roli chorego, a nawet nie chce wyjść z choroby. Pozawałowa rzeczywistość obfituje w zalecenia zmieniające dotychczasową filozofię życia pacjenta, co stanowi dodatkowy stresujący czynnik. Dyskomfort związany z koniecznością zmiany diety, odstawieniem używek oraz podjęciem działań na rzecz własnego zdrowia często prowadzi do rezygnacji z dalszego leczenia i prozdrowotnych działań. Rehabilitacja pozawałowa jawi się pacjentowi jako dodatkowe obciążenie a nie szansa na powrót do zdrowia. - tłumaczy Ewelina Naturia Pańczyk, psychotraumatolog, terapeuta VR, Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii w Wirtualnej Rzeczywistości Instytutu Świadomości w Warszawie

Brakujące ogniwo wirtualne


Depresja u osób po zawale serca predysponuje do wystąpienia kolejnego zawału i negatywnie wpływa na rokowania, zwiększając śmiertelność pacjentów kardiologicznych. Jak podkreśla Ewelina Naturia Pańczyk, jedyny w Polsce medyczny i terapeutyczny VR TierOne jest skutecznym narzędziem wspierającym proces leczenia i rehabilitacji. Umożliwia on uspokojenie pacjenta, dostarczenie pozytywnych bodźców sensorycznych oraz zwiększenie motywacji i wiary w powodzenie procesu leczenia.


  • W Instytucie Świadomości w Warszawie uruchomiliśmy pierwszy w Polsce Showroom, który jest jednocześnie terapeutycznym centrum dla indywidualnych i grupowych terapii w wirtualnej rzeczywistości. Jednostki medyczne, rehabilitacyjne i uzdrowiskowe zainteresowane wdrożeniem tej technologii mogą u nas doświadczyć pełnej immersji i terapeutycznego działania naszego VR. Prowadzimy również szkolenia dla kadr medycznych i terapeutów, certyfikujemy oraz przeprowadzamy pełne wdrożenie technologii w organizacjach. Medyczny i terapeutyczny VR został stworzony, aby pomóc pacjentom odbudować motywację do leczenia, zachęcić ich do walki o siebie i nie tracić zapału do dalszej rehabilitacji. Uważamy, że nasza technologia VR to brakujące ogniwo w systemie ochrony zdrowia, które optymalizuje opiekę zdrowia psychicznego polskich pacjentów. - dodaje. 


Badania naukowe potwierdzają, że terapia VR TierOne włączona w rehabilitację kardiologiczną terapia skraca czas rekonwalescencji pacjenta po zawale oraz znacznie redukuje zaburzenia i obciążenia psychiczne pacjentów: redukcja poziomu depresji o 37 proc., poziomu stresu o 28 proc., redukcja poziomu lęku o 37 proc. 

Źródło:

Ewelina Naturia Pańczyk, psychotraumatolog, terapeuta VR, 

Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii w Wirtualnej Rzeczywistości 

Instytutu Świadomości w Warszawie


Comments


bottom of page