top of page

Najbardziej obiecujące kardiologiczne terapie nielekowe 2019. Pacjent ze Świadomością.

Najbardziej obiecujące kardiologiczne terapie nielekowe 2019. Rozmowa Ewelina Zych-Myłek, Założycielki Instytutu Świadomości i Eksperta komunikacji w ochronie zdrowia z Prof. Maciejem Lesiakiem, Kierownikiem Kliniki Kardiologii Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu we współpracy z Akadamia Kardiologii Interwencyjnej podczas XII Poznańskiego Spotkania Kardiologicznego.


Projekt Pacjent ze Świadomością.#pacjentzeswiadomoscia #kardiologiainterwencyjna #kardiologia #terapienielekowe #terapiesprzetowe #innowacje #innowacjewkardiologii #tavi #zastawki #mitraclip #mitralne #aortalne #litotrypsja #arytmie #rotablacja #technologiesoniczne

bottom of page