top of page

Narcyzm. Czy narcyz wie, że jest narcyzem?


Narcyzm, jako kompleksowa kwestia psychologiczna, budzi wiele pytań dotyczących samoświadomości jednostki dotkniętej tym zaburzeniem osobowości. Czy osoba będąca narcyzem ma świadomość swojego stanu? Czy rozumie, że jej zachowanie i myślenie mogą być wyjątkowe, przerażające  lub szkodliwe dla innych?

Narcyzm to zaburzenie osobowości charakteryzujące się nadmiernym poczuciem własnej wartości, potrzebą uznania i brakiem empatii w stosunku do innych. Osoby dotknięte tym zaburzeniem często wykazują skłonność do manipulacji, nadmiernego egoizmu oraz braku zdolności do odczuwania głębszych emocji w relacjach interpersonalnych.


Jednak pytanie, czy narcyzi są świadomi swojego stanu, jest złożone i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Istnieje pewne spektrum narcyzmu, które obejmuje zarówno narcyzów o wyższym stopniu samoświadomości, jak i tych, którzy mogą być całkowicie nieświadomi swoich tendencji narcystycznych.


Niektórzy narcyzi mogą być całkowicie nieświadomi swojego stanu, uważając swoje zachowanie za normalne lub wręcz pozytywne. Mogą mieć skłonność do bagatelizowania negatywnych konsekwencji swoich działań lub usprawiedliwiania ich w oparciu o własne potrzeby i cele. Brak empatii i zdolności do samorefleksji utrudnia narcyzom zrozumienie, w jaki sposób ich zachowanie negatywnie wpływa na innych ludzi i na ich własne życie. Bardzo często wypierają krzywdę, którą wyrządzają, bagatelizując, manipulując lub wręcz tworząc alternatywne wersje wydarzeń i sytuacji.


Z drugiej strony, istnieją również narcyzi, którzy mogą być świadomi swojego stanu, ale mogą unikać lub negować etykietę "narcyz". Mogą czuć się zagubieni lub niepewni, gdy ktoś sugeruje, że ich zachowanie może być problematyczne i krzywdzące. Jednakże, nawet jeśli osoba zdiagnozowana jako narcyz posiada świadomość swojego stanu, może być trudno dla niej podjąć kroki w celu zmiany swojego zachowania i myślenia.


Na narcyzmie opiera się tożsamość takiej osoby, stąd boją się stracić siebie w wersji, do której przywykli i na której zbudowali swój świat i relacje. 


Warto również zauważyć, że samoświadomość narcyzów może ulegać zmianom w zależności od kontekstu i doświadczeń życiowych. W niektórych sytuacjach mogą być bardziej skłonni do refleksji nad własnymi działaniami i ich konsekwencjami, podczas gdy w innych mogą być całkowicie zanurzeni w swoim własnym świecie i potrzebach.


Niezwykle istotne jest również zrozumienie roli terapii w procesie zmiany narcyza na lepsze. Terapia zapewnia bezpieczne i wspierające środowisko, w którym osoba dotknięta narcyzmem może zgłębiać swoje myśli, uczucia i zachowania. Poprzez terapię narcyz może zacząć odkrywać źródła swojego zachowania oraz zrozumieć, jak jego działania wpływają na innych ludzi.


Terapeuta może pomóc w rozwijaniu zdolności do empatii i samorefleksji, co jest kluczowe dla procesu uzdrawiania narcyza. Dzięki regularnym sesjom terapeutycznym narcyz może stopniowo nabywać umiejętności komunikacyjnych, budować zdrowe relacje i przezwyciężać negatywne wzorce zachowań. Niezwykle istotne dla uzdrowienia cech narcystycnych jest wypracowanie na terapii umiejętności stawianie się na miejscu swoich ofiar, osób które się skrzywdziło. Ostatecznie, terapia może być kluczowym elementem w przekształceniu narcyza, prowadząc go do bardziej harmonijnej i autentycznej egzystencji i zdrowszych relacji z samym sobą i innymi ludźmi. 


W związku z powyższym, odpowiedź na pytanie, czy narcyz wie, że jest narcyzem, nie jest jednoznaczna. Istnieje szerokie spektrum samoświadomości wśród osób dotkniętych narcyzmem, co sprawia, że ​​to zagadnienie wymaga dalszych badań i zrozumienia. Kluczowe jest również zwrócenie uwagi na konsekwencje narcyzmu dla jednostki i dla społeczeństwa jako całości oraz na rozwój strategii terapeutycznych, które mogą pomóc osobom dotkniętym tym zaburzeniem osobowości.


Jeżeli obserwujesz u siebie cechy narcystyczne i chcesz nad nimi pracować lub jesteś ofiarą narcyzmu i potrzebujesz wsparcia w związku narcystycznym, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich tekstów związanych z tematyką narcyzmu:


Narcyzm - czym jest?


Narcyzm - zaburzenie osobowości czy cecha charakteru?


Pętla narcystyczna - wmówienie strachu. Odejście z porzuceniem


Żałoba w trakcie trwania związku narcystycznegoComments


bottom of page