top of page

Narcyzm, czyli trauma ciągłego porzucenia

Relacje z osobą narcystyczną często wiążą się z cyklami idealizacji, dewaluacji i odrzucenia, które mogą prowadzić do poważnej traumy psychicznej. Trauma ciągłego porzucenia, czyli powtarzające się cykle porzucenia i emocjonalnego wyniszczania, ma głęboki wpływ na psychikę partnera. W tym artykule opisuję, czym jest trauma ciągłego porzucenia oraz jakie są jej skutki emocjonalne i psychiczne.

Definicja traumy ciągłego porzucenia


Trauma ciągłego porzucenia odnosi się do doświadczenia powtarzających się cykli porzucenia przez narcystycznego partnera, które mogą prowadzić do głębokiego uszczerbku na zdrowiu psychicznym i emocjonalnym. W relacji narcystycznej partner jest najpierw idealizowany, następnie dewaluowany, a w końcu odrzucony. Te cykle mogą się powtarzać wielokrotnie, co prowadzi do narastającego poczucia niepewności, lęku i niskiej samooceny. Osoba doświadczająca takiej traumy może czuć się emocjonalnie wyniszczona i pozbawiona wsparcia, co utrudnia jej zdrowe funkcjonowanie w przyszłych relacjach.


Charakter relacji narcystycznej


Trauma ciągłego porzucenia polega na tym, że narcyz bywa w związku, a nie jest w nim naprawdę. Brakuje stabilności i poczucia bezpieczeństwa, gdyż narcystyczny partner zachowuje się jak chorągiewka na wietrze – jest nieprzewidywalny i niestabilny. Taka dynamika związku jest nie tylko przerażająca i obezwładniająca, ale także pozbawia partnera gruntu pod nogami. Partner narcysty nigdy nie wie, czego się spodziewać, co prowadzi do ciągłego stanu czujności i niepokoju. Taka sytuacja jest niezwykle groźna dla zdrowia psychicznego, ponieważ partner nigdy nie czuje się naprawdę bezpieczny i pewny swojej pozycji w związku.


Tresura emocjonalna


Dodatkowo, takie cykle porzucenia mają na celu wytresowanie partnera w taki sposób, że jedynym celem, oczekiwaniem i wymaganiem partnera staje się to, by narcyz z nim został. Partner rezygnuje z oczekiwań dotyczących zdrowej relacji, obowiązków, odpowiedzialności i starań ze strony narcyza. Zamiast tego, partner skupia się wyłącznie na utrzymaniu narcyza przy sobie, niezależnie od kosztów emocjonalnych i psychicznych. Jest to model miłości bezwarunkowej, przypominający relację między rodzicem a dzieckiem, gdzie to partner przejmuje na siebie wszelkie odpowiedzialności i zobowiązania, podczas gdy narcyz jedynie „jest”. Taka nierówność w relacji prowadzi do ogromnej nierównowagi emocjonalnej i może długoterminowo zniszczyć zdolność partnera do tworzenia zdrowych relacji.


Negacja własnych potrzeb


W wyniku ciągłych porzuceń, partner przestaje się zupełnie liczyć – jego potrzeby fizyczne, psychiczne i emocjonalne zostają zepchnięte na dalszy plan. Liczy się tylko utrzymanie przy sobie narcyza, który z tego korzysta, ponieważ dąży do jak najwygodniejszej sytuacji życiowej. Narcyz wie, że słaby psychicznie, wyniszczony emocjonalnie i pozbawiony poczucia własnej wartości partner, który wątpi w swe osądy i odczucia, będzie łatwym i wygodnym zasobem do realizacji jego potrzeb.


Skutki emocjonalne i psychiczne


Niska samoocena


Jednym z najbardziej powszechnych skutków traumy ciągłego porzucenia jest niska samoocena. Powtarzające się cykle idealizacji i dewaluacji sprawiają, że partner narcysty zaczyna wątpić w swoją wartość. Każde porzucenie jest odbierane jako potwierdzenie jego niskiej wartości, co prowadzi do chronicznego obniżenia poczucia własnej wartości. Partner może zacząć wierzyć, że nie zasługuje na miłość i szacunek, co wpływa na wszystkie aspekty jego życia.


Lęk przed porzuceniem


Osoby, które doświadczyły traumy ciągłego porzucenia, często borykają się z lękiem przed ponownym odrzuceniem. Ten lęk może być wszechogarniający i prowadzić do zachowań kompulsywnych, takich jak ciągłe szukanie potwierdzenia miłości i akceptacji od partnera. Strach przed porzuceniem może również prowadzić do nadmiernej uległości i rezygnacji z własnych potrzeb i pragnień w obawie przed utratą partnera.


Depresja i lęk


Długotrwały stres i trauma związane z ciągłymi porzuceniami mogą prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i lęk. Osoby doświadczające traumy ciągłego porzucenia mogą czuć się przytłoczone, bezradne i zdesperowane. Mogą stracić zainteresowanie codziennymi aktywnościami, czuć się wyizolowane i mieć trudności z funkcjonowaniem w codziennym życiu. Długotrwały stres może również prowadzić do fizycznych objawów, takich jak problemy ze snem, zmęczenie i bóle głowy.


Trudności w przyszłych relacjach


Trauma ciągłego porzucenia może również prowadzić do trudności w przyszłych relacjach. Osoby, które doświadczyły takich cykli, często mają problemy z zaufaniem i przywiązaniem. Mogą obawiać się, że każda nowa relacja skończy się podobnie, co prowadzi do unikania intymności i bliskości. Nawet jeśli podejmują próby nawiązania nowych relacji, mogą być nadmiernie czujne i podejrzliwe, co utrudnia budowanie zdrowych i satysfakcjonujących związków.

Trauma ciągłego porzucenia w relacjach narcystycznych ma głęboki wpływ na psychikę partnera. Powtarzające się cykle idealizacji, dewaluacji i odrzucenia prowadzą do niskiej samooceny, lęku przed porzuceniem, depresji i lęku oraz trudności w przyszłych relacjach. Zrozumienie tych skutków jest kluczowe dla osób, które doświadczyły takiej traumy, aby mogły podjąć kroki w kierunku uzdrowienia i odbudowy swojego życia. Ważne jest również, aby szukać wsparcia od bliskich i specjalistów, aby poradzić sobie z emocjonalnymi i psychicznymi skutkami takiej traumy.


Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska potrzebuje wsparcia terapeutycznego, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Schematów

Terapeuta VR

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich tekstów związanych z tematyką narcyzmu:


Relacja narcystyczna: charakterystyka związku z osobą narcystyczną


Narcyzm - czym jest?


Narcyzm - zaburzenie osobowości czy cecha charakteru?


Pętla narcystyczna - wmówienie strachu. Odejście z porzuceniem


Żałoba w trakcie trwania związku narcystycznego

Comments


bottom of page