top of page

Po Ludzku o Sercu i Naczyniach. Migotanie Przedsionków.

📣🎙️💬https://open.spotify.com/episode/1PmcBeipGi80iyvfclBzZg?si=VqPIjWgPTRSTTTakIe178g&nd=1💗❤️Po Ludzku o Sercu i Naczyniach. Migotanie Przedsionków.


🩺🙌Edukacyjny podcast ekspercki skierowany do pacjentów. Ewelina Pańczyk, fundacja Instytut Świadomości zaprasza na podcasty, które są najbliżej pacjenta.


🤝💪Wspólnie z prof. Robertem Gilem, Prezesem Elektem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Kierownikiem Kliniki Kardiologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, w ramach inicjatywy ❤️Kardiologia dla Pokoleń, mówimy po ludzku o rzeczach ważnych dla każdej grupy wiekowej. Mówimy o tym, jak być zdrowym i budować swoje zdrowie od dziecka przez całe życie.


💡✨W tym odcinku poruszamy następujące tematy:


🔹Czym jest migotanie przedsionków? Jak często występuje?

🔸Jakie objawy powinny zaniepokoić pacjenta? Co robić, gdy się one pojawią?

🔹Jak rozpoznać chorobę? Czy musi być wykonane EKG?

🔸Czy choroba może przebiegać bezobjawowo? 🔹Czym jest nieme migotanie przedsionków?

🔸Które grupy pacjentów są najbardziej narażone na ryzyko wystąpienia AF? (również w kontekście niemego AF)

🔹Jakie są postaci migotania przedsionków? (podstawowe różnice istotne z punktu widzenia pacjenta)

🔸Na czym polega leczenie migotania przedsionków? Co jest najważniejsze w leczeniu migotania przedsionków?

🔹Jakie są konsekwencje nieleczonego migotania przedsionków? (w kontekście również leczenia przeciwkrzepliwego)

🔸O czym należy pamiętać przyjmując leczenie przeciwkrzepliwe? (compliance, adherencja)

🔹Jak ważne jest informowanie lekarzy innych specjalności o przyjmowanym leczeniu przeciwkrzepliwym? Np. przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, czy stomatologicznym?


📣💬Zapraszamy serdecznie do słuchania i obserwowania naszej strony na Spotify!


🎙️📸Podcasty realizujemy w ramach inicjatywy Kardiologia dla Pokoleń we współpracy z firmą Pfizer.#poludzkuo#podcasty#pfizer#kardiologiadlapokolen#podcastypoludzku#poludzkuo#poludzku#pacjenci#zdrowie#ochronazdrowia#terapie#leczenie#stylzycia#kardiologia#chorobyserca#chorobysercainaczyn#serceinaczynia#lekarze#patientexperience#patientoriented#pacjentwcentrum#instytutswiadomosci#ewelinapanczyk#robertgil#ptk#pfizer#edukacja#awarness#healthawarness#podcasty #podkasty

Σχόλια


bottom of page