top of page

21.01.20 r. Warszawa - Powołanie Fundacji Instytut Świadomości

Powołanie Fundacji Instytut Świadomości.


Szanowni Państwo! Dziś aktem notarialnym powołaliśmy Fundację Instytut Świadomości!


Ustanowiony Statut fundacji:


🔺Fundacja jest miejscem, gdzie liczy się Człowiek.


🔺Fundacja działa dla ludzi, z ludźmi i na rzecz ludzkości.


🔺Celem Fundacji jest promowanie i animacja wszelkich przejawów działalności, które mają wpływ na Człowieka postrzeganego przez pryzmat szeroko rozumianych: zdrowia i medycyny, gospodarki senioralnej, ekologii we wszystkich obszarach życia, przemysłu, klimatu, smogu, informatyki, cyber-bezpieczeństwa, technologii, innowacji, prawa, ekonomii, rolnictwa, budownictwo, w tym budownictwa senioralnego, motoryzacji, duchowości, sztuki, czyli człowieka postrzeganego jako złożona całość funkcjonująca w otaczającym go świecie.🌱Sesje Esencji Chwil "Ukonstytuowanie"🌱🔺Instytut Świadomości powstał z miłości i szacunku do Istoty Życia. Życia pojmowanego jako Człowiek i cały otaczający go Świat.

Budujemy świadomość w najbardziej kluczowych obszarach życia Człowieka definiowanymi jako obszar zdrowia, społeczeństwa, nauki i technologii, a także środowiska, w którym jako społeczeństwo funkcjonujemy, szczęścia i satysfakcji z Życia oraz dążenia do harmonii i piękna.

Uważamy, że Człowiek zasługuje na wartościowe Życie w wysokiej jakości, a ludzka cywilizacja na kontynuację i rozwój. Naszą misją jest podnoszenie świadomości i samoświadomości w każdej dziedzinie życia zarówno w jednostkach, jak i całych społeczeństwach.


🔺Zapraszamy na stronę Instytutu Świadomości i do współpracy!


Comments


bottom of page