top of page

Programy Świadomości w terapiach Eweliny Naturii Pańczyk. Instytut Świadomości

Zaktualizowano: 14 mar

Program Świadomości w mojej pracy terapeutycznej to zestaw przekonań, wartości i sposobów myślenia, które kształtują sposób, w jaki jednostka postrzega siebie i otaczający ją świat. Jest narzędziem, które pomaga jednostce definiować swoje cele, wartości i priorytety oraz podejmować świadome decyzje zgodnie z nimi, a także ponosić ich konsekwencje w Życiu.

Programy Świadomości, to również w prowadzonej przeze mnie terapii, nadrzędne nad emocjonalnymi, makro i mikroschematy, które uznaję za narzędzia naprawcze traum, trudnych doświadczeń, przekonań oraz schematów niewspierających dobrostanu i spełnienia życiowego Pacjenta. 


Programy Świadomości to narzędzia redefiniujące Życie pacjenta w terapii, uświadamiające, uzdrawiające, wzmacniające tożsamość, samostanowienie i realizację życiową. 


Podczas terapii i procesów rozwojowych rozpoznajemy i nazywamy już istniejące programy oraz wypracowujemy nowe, które pomagają budować lepszą jakość Życia na co dzień. 


Programy Świadomości to moje autorskie narzędzia terapeutyczne, tworzące całość z Programami Traumy i Programami Życia w terapii szytej na miarę danego Pacjenta. 


Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia terapeutycznego lub chcesz rozwijać swoją Świadomość, zapraszam do umówienia się na sesję lub systematyczną pracę ze mną.Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

NaturoterapeutaComentarios


bottom of page