top of page

Wartość Natury dla nas i przyszłych pokoleń

Świat przewartościowuje się… Pojęcie luksusu zmienia się - to, co jeszcze do niedawna było (i wciąż jeszcze jest) uznawane za drogie, przestaje być prawdziwą wartością, przestaje być drogocenne. Autentyczne relacje, zdrowie, czyste powietrze, harmonijny rozwój, zdrowa żywność i woda. To, co zawsze było najważniejsze, teraz zaczyna być dostrzeżone i najbardziej pożądane. Wszyscy mamy nadzieję, że na ten luksus dla nas wszystkich wciąż nie jest za późno. 

Pszczoły, Drzewa i Czysta Woda: Nieoceniona Wartość Natury


W dzisiejszym świecie, gdzie często poświęcamy wiele uwagi gospodarce, zyskom i bogactwu materialnemu, łatwo jest zapomnieć o wartości, jaką niesie ze sobą przyroda. Pszczoły, drzewa i czysta woda – to tylko kilka przykładów zasobów naturalnych, które są nieocenione dla życia na Ziemi. Można by nawet powiedzieć, że żadna ilość pieniędzy, ropy czy złota nie jest warta więcej niż te skarby natury.


Pszczoły: Strażnicy Środowiska i Produkcji Żywności


Pszczoły odgrywają niezastąpioną rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów oraz produkcji żywności. Jako zapylacze, pszczoły są odpowiedzialne za zapylanie roślin, w tym wielu gatunków owoców, warzyw i roślin uprawnych. Bez pszczelego zapylania, produkcja żywności na całym świecie znacznie by się zmniejszyła, co miałoby poważne konsekwencje dla ludzkości.


Jednak pszczoły są zagrożone przez wiele czynników, w tym utratę siedlisk, stosowanie pestycydów i zmiany klimatyczne. Ochrona pszczół i zachowanie ich populacji jest zatem kluczowe dla naszego przetrwania. Jako mieszkanka Warszawy i jednocześnie mama 3-letniej córeczki, zastanawiam się, w jaki sposób, bardziej betonowa, mniej naturalna, infrastruktura miejska, może jednak wspierać pszczoły, poza słusznym już widocznym kierunkiem odchodzenia od ostrzyżonych "nagich" trawników, na rzecz polnych swobodnych ogrodów wielokwiatowych i wieloroślinnych na osiedlach i przy drogach? 


Jednym z pomysłów jest założenie pasiek miejskich. Wspieranie lokalnych pszczelarzy poprzez zakładanie pasiek na dachach budynków, w parkach miejskich i na terenach zielonych może zapewnić pszczołom dostęp do różnorodnych źródeł nektaru i pyłku. To również edukuje społeczność o znaczeniu pszczół dla zdrowia ekosystemów miejskich.


Kolejnym wartym uwagi pomysłem są ogrody dla pszczół. Zachęcanie mieszkańców do zakładania ogrodów przyjaznych pszczołom, zawierających kwiaty bogate w nektar i pyłek, może stworzyć atrakcyjne habitaty dla tych owadów. Różnorodność roślinności w ogrodach zwiększa dostępność pokarmu dla pszczół przez cały sezon wegetacyjny.


Drzewa: Płuca Ziemi i Schronienie Dla Wielu Istot Żyjących


Drzewa są nie tylko pięknem natury, ale także kluczowym elementem naszego ekosystemu. Są one jak płuca Ziemi, absorbując dwutlenek węgla i produkując tlen, który jest niezbędny dla życia na Ziemi. Ponadto, drzewa dostarczają schronienia dla wielu gatunków zwierząt, zapewniając im miejsce do życia, ochrony i pożywienia.


Niestety, w wyniku wycinania lasów na potrzeby przemysłu, rolnictwa czy urbanizacji, wiele drzew jest niszczonych, co prowadzi do degradacji środowiska naturalnego, zmniejszenia różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych. Podobnie, w miastach możemy obserwować niepokojący trend wycinania drzew i likwidacji terenów zielonych dla zysku i zagospodarowania przestrzeni pod działalność deweloperską, przemysłową i usługową. Tereny zielone potrzebne są nam wszystkim i, szczególnie w miastach powinniśmy dbać, nie o wycinania, a o zadrzewianie. 


Sadzenie drzew wzdłuż ulic, na placach i w parkach miejskich nie tylko poprawia estetykę miasta, ale także przyczynia się do poprawy jakości powietrza, zwiększając ilość tlenu i zmniejszając poziomy zanieczyszczeń. Dodatkowo, drzewa stanowią schronienie i pokarm dla dzikich pszczół.


Zdecydowana ochrona już istniejących terenów zielonych to wybór między zyskiem, a wartością zdrowotną i społeczną dla mieszkańców, a tu wybór powinien być  oczywisty. Działania mające na celu ochronę istniejących terenów zielonych w mieście, takich jak parki, ogrody botaniczne czy rezerwaty przyrody, są kluczowe dla zachowania różnorodności biologicznej, w tym dla zachowania odpowiedniej temperatury powietrza oraz ochrony populacji pszczół.


Czysta Woda: Podstawa Życia i Zdrowia


Czysta woda jest niezwykle ważna dla zdrowia ludzi, zwierząt i całego ekosystemu, o czym 22 marca przypomina obchodzony Światowy Dzień Wody.


Woda jest nie tylko niezbędna do picia, ale także do produkcji żywności, higieny osobistej, produkcji energii oraz utrzymania zdrowego środowiska naturalnego. Jednak wiele zasobów wodnych na całym świecie jest skażonych przez zanieczyszczenia chemiczne, odpady przemysłowe i inne działania ludzkie. Ochrona czystości wód jest zatem kluczowym wyzwaniem dla przyszłości naszej planety.


Zapewnienie czystej wody dla pszczół i innych istot żywych może obejmować zarządzanie odpadami, oczyszczanie wód gruntowych oraz promowanie działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń chemicznych i zanieczyszczeń mechanicznych w wodach miejskich.


Wartość Natury jest Drogocenna


Pszczoły, drzewa i czysta woda są nieocenionymi darami natury, które są niezbędne dla naszego przetrwania i dobrobytu. Ich wartość przewyższa wszelkie materialne bogactwo, jakie możemy posiadać. Dlatego też ochrona i zachowanie przyrody powinny być naszym priorytetem, aby zapewnić lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Jako ludzkość potrzebujemy działać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, aby chronić te skarby natury dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.


Dlatego tak ważna jest edukacja społeczna. Organizowanie warsztatów, prelekcji i wydarzeń edukacyjnych na temat znaczenia pszczół dla ekosystemów miejskich oraz sposobów wspierania ich populacji ma szansę zwiększyć świadomość społeczną na ten temat i zachęcić ludzi do podejmowania działań proekologicznych. To szczególnie ważne w miastach, gdzie dostęp do natury jest ograniczony.


Działania te mogą być podejmowane przez lokalne władze, organizacje pozarządowe, grupy aktywistów ekologicznych oraz indywidualnych mieszkańców. Ważne jest, abyśmy wszyscy wspólnie pracowali nad tworzeniem bardziej zrównoważonych, przyjaznych dla życia środowisk, w tym w szczególności, środowisk miejskich.


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta
Comments


bottom of page