top of page

Wpływ parentyfikacji na Schemat Szczęścia wg Eweliny Naturii Pańczyk. Parentyfikacja a budowanie autentycznej tożsamości

Schemat Szczęścia, który stworzyłam oparty na pięciu kluczowych elementach: samorozpoznaniu, samoakceptacji, samorealizacji, samospełnieniu i samostanowieniu i oferuje kompleksowy model osiągnięcia satysfakcji życiowej i psychicznego dobrostanu. #schematszczescia


Cały artykuł o Schemacie Szczęścia:Parentyfikacja, czyli proces, w którym dziecko przejmuje role i obowiązki dorosłych w rodzinie, może znacząco utrudniać realizację każdego z tych elementów, a także uniemożliwiać budowanie autentycznej tożsamości. Brak autentycznej tożsamości z kolei hamuje możliwość osiągnięcia szczęścia zgodnie z modelem Pańczyk.


Parentyfikacja a budowanie autentycznej tożsamości


Autentyczna tożsamość jest zbudowana na samorozpoznaniu, rozumieniu swoich emocji, pragnień i wartości. Parentyfikacja zmusza dzieci do zaniedbywania swoich potrzeb na rzecz zaspokajania potrzeb rodziny. Dzieci te często muszą dostosować swoje zachowania, myśli i emocje do wymagań dorosłych, co prowadzi do rozwoju fałszywej tożsamości opartej na oczekiwaniach innych. Brak możliwości swobodnej eksploracji siebie i swoich pragnień skutkuje trudnościami w budowaniu autentycznej tożsamości, co ma bezpośredni wpływ na wszystkie aspekty Schematu Szczęścia.


Samorozpoznanie


Samorozpoznanie jest procesem, w którym jednostka poznaje i rozumie swoje myśli, uczucia, pragnienia oraz wartości. Parentyfikacja prowadzi do zaniedbywania własnych potrzeb emocjonalnych, ponieważ dziecko musi skupić się na problemach rodziny. W rezultacie, dzieci nie mają możliwości introspekcji i zrozumienia siebie, co uniemożliwia budowanie autentycznej tożsamości. Bez samorozpoznania, niemożliwe jest osiągnięcie autentycznego szczęścia, ponieważ jednostka nie zna swoich prawdziwych pragnień i wartości.


Samoakceptacja


Samoakceptacja to uznanie i przyjęcie siebie takim, jakim się jest. Parentyfikowane dzieci często czują się niewystarczające i krytykowane, co prowadzi do niskiej samooceny i braku akceptacji siebie. Bez autentycznej tożsamości, trudno jest zaakceptować siebie, ponieważ jednostka nie jest w stanie rozpoznać i przyjąć swoich prawdziwych cech. Brak samoakceptacji prowadzi do wewnętrznego konfliktu i braku zadowolenia z siebie, co jest fundamentalne dla osiągnięcia szczęścia.


Samorealizacja


Samorealizacja jest procesem dążenia do pełnego wykorzystania swojego potencjału. Dzieci poddane parentyfikacji często nie mają możliwości rozwijania swoich talentów i pasji, ponieważ muszą koncentrować się na potrzebach rodziny. Bez autentycznej tożsamości, jednostka nie jest w stanie określić swoich prawdziwych celów i aspiracji, co uniemożliwia osiągnięcie samorealizacji. Brak samorealizacji prowadzi do poczucia niespełnienia i frustracji, co znacząco obniża poziom szczęścia.


Samospełnienie


Samospełnienie jest stanem satysfakcji z życia, osiąganym poprzez realizację swoich potrzeb i pragnień. Parentyfikacja powoduje, że dzieci uczą się ignorować swoje potrzeby, co prowadzi do trudności w osiągnięciu samospełnienia w dorosłym życiu. Bez autentycznej tożsamości, jednostka nie jest w stanie zidentyfikować, co przynosi jej prawdziwą satysfakcję. To uczucie pustki i niespełnienia jest przeszkodą na drodze do szczęścia.


Samostanowienie


Samostanowienie to zdolność do podejmowania własnych decyzji i kierowania swoim życiem. Dzieci poddane parentyfikacji często nie mają możliwości rozwinięcia tej umiejętności, ponieważ ich decyzje są podporządkowane potrzebom rodziny. Bez autentycznej tożsamości, jednostka nie jest w stanie określić swoich prawdziwych pragnień i celów, co uniemożliwia podejmowanie autonomicznych decyzji. Brak samostanowienia prowadzi do poczucia bezsilności i braku kontroli nad własnym życiem, co jest kluczowe dla osiągnięcia szczęścia.


Schemat Szczęścia, który stworzyłam zakłada, że pełne szczęście można osiągnąć poprzez harmonijny rozwój w obszarach samorozpoznania, samoakceptacji, samorealizacji, samospełnienia i samostanowienia. Parentyfikacja, poprzez swoje destrukcyjne działanie na każdy z tych elementów oraz uniemożliwianie budowania autentycznej tożsamości, skutecznie uniemożliwia osiągnięcie szczęścia. Zrozumienie wpływu parentyfikacji na rozwój psychologiczny i poszukiwanie wsparcia terapeutycznego pomaga w przezwyciężeniu tych trudności, umożliwiając jednostce dążenie do pełni szczęścia zgodnie z modelem Schematu Szczęścia.


Jeśli chciałabyś/chciałbyś pracować nad swoim poczuciem Szczęścia, zapraszam do umówienia się na terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Schematów

Terapeuta VR

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich artykułów:


Schemat Szczęścia wg Eweliny Naturii Pańczyk


Parentyfikacja: objawy, źródła traum i wpływ na dorosłe życieOsobowość anankastyczna a ryzyko rozwoju anoreksji: analiza zależności


Trauma jako konsekwencja Samostanowienia - przyczyny i proces odwrotny


Czynniki ryzyka związane z rozwojem depresji u osób dorosłych i młodzieży


Nadopiekuńczość jako wynik ambicji rodzica. Spektrum Samostanowienia.


Nadopiekuńczość jako wynik traumy rodzica. Spektrum Samostanowienia.


Trauma Rany Matki - spektrum stanowienia o sobie (samostanowienia) w Życiu.


Osierocone dzieci potrzebują "Stać Się". Trauma osierocenia i życiowy program naprawczy.Comments


bottom of page