top of page

Wsparcie osób z depresją: strategie dla osób niechętnych lub niezdolnych do szukania pomocy

Depresja jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które może znacznie wpływać na jakość życia jednostki. Jednak wiele osób dotkniętych depresją może mieć trudności z samodzielnym szukaniem pomocy ze względu na różnorodne przeszkody, w tym brak motywacji, poczucie beznadziejności lub obawy przed stygmatyzacją. W tym artykule proponuję konkretne strategie, które można zastosować, aby wesprzeć osoby z depresją, szczególnie gdy nie są one skłonne lub zdolne do szukania pomocy.

1. Budowanie zaufania i relacji

Pierwszym krokiem w wspieraniu osób z depresją jest budowanie zaufania i bliskiej relacji. Osoby z depresją mogą czuć się izolowane lub niezrozumiane, dlatego kluczowe jest stworzenie atmosfery akceptacji i empatii. Cierpliwe słuchanie, bezwarunkowe wsparcie emocjonalne i wyrażanie zainteresowania ich samopoczuciem mogą pomóc w rozpoczęciu procesu otwierania się i szukania pomocy.


2. Zachęcanie do małych kroków

Zamiast oczekiwać, że osoba z depresją natychmiast skorzysta z pomocy specjalistycznej, warto zachęcać do podejmowania małych kroków w kierunku zdrowienia. Mogą to być proste czynności, takie jak spacery na świeżym powietrzu, regularne posiłki czy angażowanie się w łagodne aktywności relaksacyjne. Stopniowe podejmowanie działań może pomóc w odbudowywaniu poczucia kontroli i motywacji.


3. Oferowanie alternatywnych źródeł pomocy

Osoby z depresją mogą czuć się zniechęcone do szukania tradycyjnych form pomocy, takich jak terapia psychologiczna czy farmakoterapia. Dlatego istotne jest oferowanie również jako możliwości alternatywnych źródeł wsparcia, takich jak grupy wsparcia online, aplikacje do monitorowania samopoczucia, czy książki i artykuły o zdrowiu psychicznym. Możliwość wyboru spośród różnorodnych opcji może zwiększyć szanse na podjęcie próby poprawy stanu emocjonalnego. Warto również sięgnąć po arteterapię i zachęcać do podjęcia działań hobbystycznych.


4. Wsparcie Bliskich

Bliscy osób z depresją odgrywają kluczową rolę w procesie wsparcia. Zachęcanie rodzin i przyjaciół do wyrażania troski, cierpliwego słuchania i oferowania praktycznej pomocy, takiej jak organizacja wizyt u lekarza czy terapeuty, może znacznie ułatwić osobie z depresją podjęcie kroków w kierunku poprawy. Najważniejsza jednak dla pacjenta jest sama Obecność bliskich.


5. Poszukiwanie pomocy profesjonalnej w formie outreachowej

Jeśli osoba dotknięta depresją nadal ma trudności z samodzielnym szukaniem pomocy, warto rozważyć pomoc profesjonalną w formie outreachowej. Pracownicy socjalni, terapeuci czy lekarze mogą podejść do osoby z depresją bezpośrednio w jej naturalnym środowisku funkcjonowania, oferując wsparcie i informacje na temat dostępnych opcji leczenia. To ma szczególne znaczenie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo, bezdomnych i w kryzysie finansowym.


6. Ciągłe wsparcie i motywacja

Niezależnie od tego, jakie działania podejmują osoby z depresją, ważne jest ciągłe zachęcanie i motywowanie do kontynuowania wysiłków w kierunku poprawy zdrowia psychicznego. Utrzymywanie pozytywnego podejścia i nadawanie sensu małym sukcesom może być kluczowe dla zwiększenia motywacji i odzyskania kontroli nad życiem.


Podsumowując, wsparcie osób z depresją, które nie są skłonne lub zdolne do samodzielnego szukania pomocy, wymaga cierpliwości, empatii i zastosowania różnorodnych strategii. Kluczem do sukcesu jest budowanie zaufania, zachęcanie do małych kroków, oferowanie alternatywnych źródeł pomocy oraz kontynuacja wsparcia emocjonalnego i motywacyjnego. Wsparcie bliskich oraz współpraca z profesjonalistami są również kluczowymi elementami procesu zdrowienia osób dotkniętych depresją.


Jeżeli doświadczasz cierpienia lub traumy i potrzebujesz wsparcia, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich artykułów w temacie depresji:


Objawy depresji i główne różnice między chwilowym przygnębieniem a depresją kliniczną


Czynniki ryzyka związane z rozwojem depresji u osób dorosłych i młodzieży


Depresja - choroba współczesności z tłem historycznym


Stereotypy społeczne a bagatelizowanie depresji: problem wciąż aktualny


Depresja: Nawyki życiowe pomagające w zarządzaniu depresją i redukcji ryzyka jej wystąpienia


Bajka Terapeutyczna dla dorosłych: Orion i Aria, czyli o cierpieniu jako nieodłącznej części Ludzkiego Doświadczenia


Schemat Szczęścia wg Eweliny Naturii PańczykComentários


bottom of page