top of page

Zamknięty Krąg Anoreksji i Depresji - Przyczyna, Skutek i Współistnienie

Depresja i anoreksja często tworzą zamknięty krąg, w którym jedno zaburzenie staje się zarówno przyczyną, jak i skutkiem drugiego. To złożone współistnienie sprawia, że terapia staje się szczególnie wyzwaniem, gdyż oba zaburzenia wzajemnie się nasilają, prowadząc do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i fizycznego pacjentów. Współistnienie anoreksji i depresji może prowadzić do chronicznego stanu wyczerpania, pogłębiającej się izolacji społecznej i poważnych komplikacji zdrowotnych. Zrozumienie tej wzajemnej zależności jest kluczowe dla skutecznej terapii, która musi uwzględniać zarówno psychologiczne, jak i fizjologiczne aspekty obu zaburzeń.

Wzajemne Powiązania Depresji i Anoreksji: Co Wynika z Czego i Dlaczego?


Depresja i anoreksja to dwa poważne zaburzenia psychiczne, które często współwystępują, wpływając na siebie nawzajem w złożony sposób. Oba te zaburzenia mają różne etiologie, objawy i przebieg, ale ich wzajemne relacje mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Zrozumienie, jak depresja i anoreksja wpływają na siebie, jest kluczowe dla skutecznej diagnozy i terapii.


Jednym z modeli, które wyjaśniają zależność między depresją a anoreksją, jest koncepcja depresji jako czynnika predysponującego do rozwoju anoreksji. Depresja, charakteryzująca się głębokim smutkiem, utratą zainteresowania życiem i niską samooceną, może prowadzić do zaburzeń odżywiania jako formy radzenia sobie z emocjonalnym bólem. Osoby cierpiące na depresję mogą zacząć kontrolować swoje jedzenie jako sposób na odzyskanie poczucia kontroli w życiu, co w skrajnych przypadkach prowadzi do anoreksji. Badania wskazują, że osoby z depresją mają zwiększone ryzyko rozwoju anoreksji, co jest związane z ich niską samooceną i negatywnym obrazem ciała.


Z drugiej strony, anoreksja może prowadzić do rozwoju depresji. Chroniczne niedożywienie i ekstremalna utrata masy ciała wpływają na funkcjonowanie mózgu i równowagę neurochemiczną, co może powodować objawy depresji. Fizyczne i psychiczne wyczerpanie wynikające z anoreksji prowadzi do uczucia beznadziejności, izolacji społecznej i utraty zainteresowania aktywnościami, które wcześniej sprawiały przyjemność. Ponadto, chroniczne stresy związane z utrzymaniem restrykcyjnych nawyków żywieniowych i presją społeczną mogą nasilać objawy depresji.

W wielu przypadkach depresja i anoreksja mogą wzajemnie się wzmacniać, tworząc błędne koło. Depresja może prowadzić do rozwoju anoreksji, a anoreksja może nasilać objawy depresji, co dodatkowo komplikuje proces terapeutyczny. Na przykład, osoba z depresją może zacząć restrykcyjnie kontrolować swoje jedzenie, co prowadzi do anoreksji. Następnie, niedożywienie i utrata masy ciała pogarszają stan psychiczny, prowadząc do głębszej depresji. To błędne koło jest trudne do przerwania bez odpowiedniego wsparcia terapeutycznego i medycznego.


Terapia szyta na miarę Pacjenta


Zarówno w przypadku depresji, jak i anoreksji, skuteczna terapia wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia współwystępowanie obu zaburzeń. Terapia Traumy i Terapia Schematów są skutecznymi metodami leczenia zarówno anoreksji, jak i depresji, a także w przypadku współistnienia obu zaburzeń zdrowia psychicznego.


Terapia Traumy koncentruje się na identyfikacji i przetwarzaniu traumatycznych doświadczeń, które mogą leżeć u podstaw obu zaburzeń. Poprzez bezpieczne eksplorowanie i przetwarzanie traum, pacjenci mogą zredukować intensywność objawów, takich jak lęk i depresja, co z kolei może poprawić ich relację z jedzeniem i obrazem ciała.


Terapia Schematów, z kolei, pomaga pacjentom zrozumieć i zmienić głęboko zakorzenione wzorce myślenia i zachowania, które mogą przyczyniać się do utrzymywania się zaburzeń odżywiania i depresji. Ta metoda terapeutyczna łączy elementy terapii poznawczo-behawioralnej, terapii psychodynamicznej i terapii skoncentrowanej na emocjach, aby pomóc pacjentom zidentyfikować i przepracować schematy, które wpływają na ich codzienne życie i zdrowie psychiczne.


W przypadkach, gdy depresja i anoreksja współwystępują, interwencje muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, dlatego terapia, którą prowadzę jest zawsze szyta na miarę danego pacjenta, ponieważ każdy z nas ma inny model poznawczy, inne schematy, doświadczenia, a nawet definicje poszczególnych słów, które nierzadko okazują się słowami-kluczami do zrozumienia i uzdrowienia traum. Uważam, że połączenie różnych podejść terapeutycznych, w tym Terapii Traumy i Terapii Schematów, może zapewnić wszechstronne wsparcie i prowadzić do lepszych rezultatów terapeutycznych.


Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska potrzebuje wsparcia w leczeniu anoreksji, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Schematów

Terapeuta VR

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich artykułów w temacie anoreksji:


Osobowość anankastyczna a ryzyko rozwoju anoreksji: analiza zależności


Trauma jako konsekwencja Samostanowienia - przyczyny i proces odwrotny


Czynniki ryzyka związane z rozwojem depresji u osób dorosłych i młodzieży


Nadopiekuńczość jako wynik ambicji rodzica. Spektrum Samostanowienia.


Nadopiekuńczość jako wynik traumy rodzica. Spektrum Samostanowienia.


Trauma Rany Matki - spektrum stanowienia o sobie (samostanowienia) w Życiu.


Osierocone dzieci potrzebują "Stać Się". Trauma osierocenia i życiowy program naprawczy.


Comments


bottom of page