top of page

Zapowiedź debaty "Rola edukacji w tworzeniu dobrostanu społecznego"

Debata ekspercka o roli edukacji w tworzeniu dobrostanu społecznegoJuż 5 grudnia br. o godz. 10:00 w centrum konferencyjnym ADN w Browarach Warszawskich w Warszawie przedstawiciele środowiska akademickiego, mediów i studentów spotkają się na debacie „Rola edukacji w tworzeniu dobrostanu społecznego w czasach kryzysu”, organizowanej przez Collegium Humanum i fundację Instytut Świadomości. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna „Człowieczy LOS?”.

Podczas debaty eksperci postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest dobrostan społeczny w czasach kryzysu i kto go określa. Poruszone zostaną także tematy związane z trendami w edukacji i jej roli społecznej, również w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Uczestnicy wydarzenia, w tym studenci będą mieli okazję dowiedzieć się, na jakiego rodzaju wsparcie finansowe i organizacje mogą liczyć młodzi ludzie.


  • Dobrostan. Słowo, które coraz rzadziej używane jest w przestrzeni publicznej. Częściej słyszymy: kryzys, stagnacja, recesja, niedobór, brak, a także…wojna, zagrożenie, niebezpieczeństwo, deficyt. Czy…zatem dobrostanu już nie ma czy przestaliśmy go oczekiwać i zauważać. Czy dobrostan jest kwestią subiektywnej definicji czy jednak można ustandaryzować dobrostan, zwłaszcza w zakresie tworzenia i wyznaczania ram społeczeństwa, jego wartości, jakości i kierunków rozwoju? Jaką rolę w tworzeniu dobrostanu ma edukacja i czy jest bez niej, w ogóle możliwe jest stworzenie społeczeństwa żyjącego w dobrostanie? - te wszystkie pytania zadamy na debacie i sprawdzimy czy… da się na nie odpowiedzieć. - mówi Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości.


W spotkaniu udział wezmą m.in. Dyrektor Operacyjny TÜV SÜD Polska Mieczysław Obiedzyński, pedagog i twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych Jakub Tylman, Prezes grupy AFA MEDIA Aleksandra Fajęcka, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska oraz reprezentanci naszej uczelni: Prorektor ds. Studenckich i Nauki Collegium Humanum prof. CH. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Regionalnych Collegium Humanum dr Bartłomiej Machnik, EMBA, mgr Małgorzata Krys oraz aktorka, a zarazem studentka Collegium Humanum, Monika Mielnicka. Debatę poprowadzi Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości.

W programie również wystawa fotograficzna „Człowieczy LOS?” autorstwa Dariusza Adama Pańczyka, która powstała we współpracy z fundacją Instytut Świadomości oraz Collegium Humanum.

– Jako Collegium Humanum pragniemy inspirować naszych studentów i w ogóle środowisko, w jakim funkcjonujemy. Poza wyjątkowymi walorami artystycznymi i wizualnymi, wystawa fotograficzna „Człowieczy LOS?” ma dla nas również charakter edukacyjny w szerokim tego słowa znaczeniu. Subtelnie zadaje bardzo ważne dla nas pytania o świadome kierowanie własnym losem, o sens życia i odnalezienie swojej motywacji do działania i tworzenia własnej codzienności – podkreśla JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr h.c.Dokładne zagadnienia, które zostaną poruszone na debacie:

  1. Dobrostan społeczny. Czym jest, kto go określa, czy jest obecny lub możliwy do osiągnięcia w dzisiejszych czasach ciągłego kryzysu?

  2. Rola edukacji w tworzeniu dobrostanu społecznego - czy da się tworzyć społeczeństwo bez edukacji? A może edukacja to filar społeczeństwa?

  3. Rola edukacji w poprawie jakości życia grup szczególnie wrażliwych - seniorów i osób niepełnosprawnych.

  4. Kto wyznacza trendy w edukacji. Skąd wiadomo, jakie umiejętności i kompetencje będą kluczowe w kolejnych latach? Jak wybrać edukację dla siebie?

  5. Dla kogo studia? Czy każdy dziś powinien mieć wyższe wykształcenie?

  6. Młodzi, zdolni, ale bez pieniędzy. Na jakie rodzaje wsparcia finansowego i organizacyjnego mogą liczyć utalentowani? Jak otrzymać wsparcie?


Comentarios


bottom of page