top of page

Zapraszamy na panel "Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa" podczas Forum w Uniejowie 2023!

Zapraszamy na panel "Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa" podczas Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie 2023, który poprowadzi Ewelina Naturia Pańczyk, psychotraumatolog, ekspert komunikacji w ochronie zdrowia, Prezes Fundacji Instytut Świadomości.Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa


Medycyna jest dziedziną nauki, w której inteligentny rozwój jest niezwykle ważny. Nowe technologie, badania i rozwój produktów leczniczych czy w innowacyjne terapie to zagadnienia, które wpływają na stan zdrowia społeczeństwa na wielu płaszczyznach – od diagnostyki po proces leczenia.

Podczas panelu będziemy starać się znaleźć odpowiedzi na interesujące pytania:


1. Jakie powinny być priorytety w zakresie inwestycji w opiekę zdrowotną w celu zapewnienia inteligentnego rozwoju dla zdrowia społeczeństwa?


2. Jakie innowacje w lekach i terapiach mogą poprawić jakość opieki zdrowotnej i zmniejszyć koszty?


3. Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą rozwijanie technologii, takich jak telemedycyna i sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia? Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo danych medycznych?


4. W jaki sposób można zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich grup społeczeństwa, niezależnie od ich statusu społecznego i geograficznego?


5. Jakie strategie można wdrożyć, aby sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa, w tym opieką nad osobami starszymi i opieką długoterminową?


6. Inteligentny rozwój to również oszczędności - w jakich obszarach oszczędności można znaleźć i wykorzystać dla optymalizacji kosztów i pozyskania dodatkowych środków na rozwój ochrony zdrowia w Polsce. Proszę o podanie konkretnych przykładów i propozycji np. utylizacja śmieci, optymalizacja pracy, zmiana odpowiedzialności etc.


7. Jakie działania i programy można wprowadzić, aby promować zdrowy styl życia i prewencję chorób w społeczeństwie? Dlaczego potrzebujemy skutecznej edukacji społecznej? Jak można zwiększyć poziom edukacji zdrowotnej w społeczeństwie i zwiększyć świadomość na temat znaczenia zdrowego stylu życia?


Udział w debacie wezmą:

  1. Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

  2. Dr Anna Białk-Wolf, Prezes Zarządu, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

  3. Mgr Monika Pintal – Ślimak, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

  4. Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu, Fundacja Klaster LifeScience Kraków

  5. Michał Dybowski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Polska Federacja Szpitali


Zapraszamy!

Instytut Świadomości


コメント


bottom of page