top of page
pożar lasu

CIEPŁO
O KLIMACIE

kampania społeczna

CIEPŁO O KLIMACIE.png
CIEPŁO O KLIMACIE

IDEA KAMPANII

Ciepło o Klimacie - to kampania społeczno-edukacyjna, której celem strategicznym jest nadanie problemowi ocieplenia klimatu właściwej uwagi w przestrzeni publicznej i rangi w odbiorze społecznym, zbudowanie świadomości o osobistej odpowiedzialności każdego z nas za zmiany klimatu oraz zaprezentowanie możliwości tak systemowych, jak i indywidualnych działań poprawiającą sytuację klimatyczną w Polsce we współpracy z decydentami, dziennikarzami oraz ekspertami i podmiotami z kluczowych dla klimatu sektorów gospodarki.

 

Kampania Ciepło o Klimacie jest odpowiedzią na wciąż zbyt niski poziom świadomości ekologicznej Polaków i jest skierowana zarówno do podmiotów gospodarczych, mediów, jak i szeroko - do społeczeństwa.

TŁO PROBLEMU

Ekspansja i ogromna ingerencja człowieka w środowisko naturalne prowadzi do negatywnych konsekwencji dla klimatu. W związku z tym, że jest to proces długotrwały i powolny ludzie nie utożsamiają zmian klimatycznych w własną działalnością, nie zdają sobie sprawy, że dramatyczne skutki globalnego ocieplenia są również ich udziałem, ponieważ prawie każda nasza czynność wykonywana przez człowieka zwiększa pulę gazów cieplarnianych.

Zmiany klimatu są faktem i mają wpływ na wszystkie części świata: wzrost temperatur, zmieniające się rozkłady opadów, topnienie lodowców i śniegu, wzrost średniego poziomu mórz na świecie. Ocieplenie jest najprawdopodobniej konsekwencją obserwowanego wzrostu stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, za który odpowiadają emisje związane z działalnością człowieka. Aby złagodzić zmiany klimatu, musimy zmniejszać ilość tych emisji lub im zapobiegać. 

 

Nadszedł czas aby wykazać się większą troską o środowisko, ponieważ zdaniem ekspertów wzrasta częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych i przewiduje się, że zjawiska te nasilą się w ciągu następnych kilkudziesięciu lat w niektórych regionach przyczyniając się do pożarów i suszy, w innych zaś do powodzi i katastrof ekologicznych. 

 

Zmiany klimatu postępują tak szybko, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie jest w stanie się do nich przystosować.

 

Wiele gatunków lądowych, słodkowodnych i morskich musi przenosić się w nowe miejsce. Jeśli średnia temperatura na świecie w dalszym ciągu będzie rosnąć w sposób niekontrolowany, niektórym gatunkom roślin i zwierząt będzie grozić wyginięcie, a w konsekwencji zachwiana zostanie równowaga w naturalnym ekosystemie, która będzie miała destrukcyjny wpływ również na ludzkie życie.

 

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem zarówno krajowym, jak i globalnym. Nadmierna emisja gazów cieplarnianych dotyka ludzi na całym świecie. Tak ogromne wyzwanie klimatyczne wymaga dobrej woli, skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych lokalnie i globalnie. 

PROSTY PRZEKAZ

Nazwa kampanii nawiązuje do skutków globalnego ocieplenia jednocześnie zapraszając do konstruktywnego dialogu w przestrzeni publicznej i wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań dla ochrony klimatu, przyrody i życia człowieka w zrównoważonym świecie, gdzie ekologia staje się równie ważną, a nawet najważniejszą wartością w projektowaniu polityki krajowej, prowadzeniu działalności gospodarczej czy codziennym życiu.

 

Najważniejsze hasła w naszej kampanii to:

 

 • Oszczędzaj energię elektryczną w domu i w pracy

 • Oszczędzaj papier 

 • Oszczędzaj wodę

 • Wybieraj transport przyjazny środowisku

 • Świadomie rób zakupy

 • Ograniczaj powstawanie odpadów i odpowiednio postępuj z odpadami

 • Chroń lasy, sadź drzewa

 • Współpracuj dla dobra środowiska

 • Bądź aktywny, daj przykład!

 • Zoptymalizuj ilość wytwarzanych odpadów

RECYKLING i UPCYKLING

Ilości odpadów, które składujemy są ogromne - rocznie wynoszą ok. 2,12 miliarda ton. Ta przerażająca liczba wynika głównie z tego, że większość kupowanych przez nas rzeczy zostaje wyrzuconych w przeciągu pół roku po zakupie. Jak więc zapobiec temu marnotrawstwu? Jak zachęcić konsumentów do wybierania produktów, które mogą być ponownie wykorzystane? Jak samodzielnie wytwarzać potrzebne rzeczy? Jedną ze skuteczniejszych i ciekawszych odpowiedzi na ten problem jest Recykling i Upcykling, które to kierunki obraliśmy w naszej kampanii, a które wykorzystujemy do projektowania i tworzenia narzędzi naszej kampanii. 

NARZĘDZIA KAMPANII

W ramach kampanii planowane są liczne i atrakcyjne w formie i treści aktywności na rzecz budowania świadomości wokół wyzwań klimatycznych:

 

 • Edukacyjno-informacyjne cykle medialne

 • Artykuły i wywiady eksperckie

 • Debaty i panele dyskusyjne

 • Współpraca patronacka i partnerska

 • Współpraca ekspercka

 • Wydarzenia artystyczne i happeningi

 • Wystawy fotograficzne i wernisaże

 • Przygotowanie raportów i opracowań

 • Działania Public Affairs i Government Affairs

bottom of page