top of page

Schemat Szczęścia wg Eweliny Naturii Pańczyk


Szczęście jest jednym z najbardziej pożądanych stanów emocjonalnych, do którego ludzie dążą w swoim życiu. To uczucie dobrostanu, radości i spełnienia, które płynie z różnych aspektów naszego istnienia. Choć, może być trudne do zdefiniowania jednoznacznie, Szczęście stanowi istotny element, który kształtuje jakość naszego życia i wpływa na nasze codzienne wybory oraz decyzje. W tym artykule przyglądam się temu, czym jest szczęście, jakie są jego kluczowe elementy i jak możemy dążyć do osiągnięcia tego stanu oraz przedstawiam stworzony przeze mnie Schemat Szczęścia. 

Szczęście jako Droga, a nie Cel


Szczęście często postrzegamy jako cel, który można osiągnąć poprzez zdobycie czegoś konkretnego, takiego jak sukces zawodowy, bogactwo materialne czy idealne relacje. Niemniej jednak, prawdziwe szczęście to nie tylko efekt osiągnięć czy zewnętrznych warunków, ale przede wszystkim Droga, którą podążamy w życiu.


Prawdziwe Szczęście to nie tylko moment chwilowej euforii czy radości. To także proces, który obejmuje ciągłą pracę nad sobą, rozwijanie się i doskonalenie. Droga do Szczęścia prowadzi przez samopoznanie, akceptację siebie, budowanie zdrowych relacji, realizację marzeń oraz dążenie do równowagi i harmonii w życiu. Jest to podróż, która trwa przez całe Życie i wymaga od nas ciągłego zaangażowania i wysiłku.


W moim odczucie, dążenie do Szczęścia nie polega na zdobyciu czegoś zewnętrznego, ale raczej na samym procesie rozwoju osobistego i świadomego życia, dlatego stworzyłam Schemat Szczęścia, który może zainspirować Cię do sprawdzenia, czym Szczęście jest dla Ciebie:


Schemat Szczęścia wg Eweliny Naturii Pańczyk 


Samorozpoznanie


Pierwszym krokiem na drodze do Szczęścia jest Samorozpoznanie. To proces odkrywania i zrozumienia własnych uczuć, myśli, pragnień i motywacji. Samorozpoznanie pozwala nam zbadać nasze wartości, przekonania i cele życiowe. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy i co jest dla nas istotne. Rozpoznać i wzmacniać naszą prawdziwą Tożsamość w byciu autentycznym Sobą.


Samoakceptacja


Kolejnym kluczowym elementem jest Samoakceptacja. Oznacza to akceptację siebie takimi, jakimi jesteśmy, ze wszystkimi naszymi wadami i zaletami, uczuciami, odczuciami i traumami. Samoakceptacja pozwala nam przezwyciężyć poczucie niepewności i wątpliwości, co prowadzi do wewnętrznej harmonii i spokoju.


Samorealizacja


Samorealizacja to dążenie do pełnego wykorzystania swojego potencjału i realizacji swoich marzeń oraz celów życiowych. To proces odkrywania swoich pasji, talentów i zainteresowań, oraz angażowania się w działania, które przynoszą nam prawdziwą satysfakcję i radość.


Samospełnienie


Samospełnienie, to stan, w którym osiągamy nasz najwyższy potencjał i osiągamy pełnię życia. Drogą do Samospełnienia jest doskonalenie się w byciu sobą. Jest to proces dążenia do osobistego rozwoju, poszukiwania głębszego znaczenia życia oraz realizacji swoich ambicji i aspiracji.


Samostanowienie


Ostatnim elementem Schematu Szczęścia jest Samostanowienie. To zdolność do świadomego podejmowania decyzji i kierowania swoim życiem zgodnie z własnymi wartościami i celami. Samostanowienie pozwala nam wyznaczyć własną ścieżkę życiową i być odpowiedzialnymi za swoje wybory i działania.


Szczęście nie jest celem, który można osiągnąć jednorazowo, ale Procesem Życiowym, który obejmuje Samorozpoznanie, Samoakceptację, Samorealizację, Samospełnienie i Samostanowienie.


To podróż, która wymaga od nas ciągłego zaangażowania i pracy nad sobą, ale prowadzi nas do głębokiego poczucia spełnienia i satysfakcji. Przez zrozumienie tych pięciu kluczowych koncepcji, możemy lepiej zrozumieć, jak osiągnąć prawdziwe Szczęście w życiu.


Jeśli chciałabyś/chciałbyś pracować nad swoim poczuciem Szczęścia, zapraszam do umówienia się na Terapię Świadomości lub Terapię Traumy,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Kommentare


bottom of page