top of page

“Organizacje senioralne i pacjenckie razem dla wyższej świadomości zdrowotnej”.

Cykl wywiadów Instytutu Świadomości - Pacjent ze Świadomością


“Organizacje senioralne i pacjenckie razem dla wyższej świadomości zdrowotnej”. Zapraszamy na rozmowę Eweliny Zych-Myłek, Eksperta komunikacji w ochronie zdrowia, Prezesa fundacji Instytut Świadomości z Łukaszem Salwarowskim, Prezesem Stowarzyszenia Manko, Red. Naczelnym “Głos Seniora”.


Ewelina Zych-Myłek (EZM): Łukasz, od początku działalności Wasze organizacje skupiają się na budowaniu świadomości wśród seniorów. Oostatnie lata pokazują, że przybywa również senioralnych aktywności prozdrowotnych. Czy właśnie takie podejście, w którym mamy świadomość, że senior to też najczęściej już pacjent z chorobą przewlekłą, to pewna rewolucja w podejściu do edukacji i współpracy? Czy kierunkiem jest połączenie sił organizacji senioralnych i organizacji pacjenckich aby edukować, że oprócz leczenia, ważna jest również jakość życia na co dzień?


Łukasz Salwarowski (ŁS): Edukując seniorów od wielu lat, współpracujemy coraz ściślej z organizacjami pacjenckimi i lekarzami po pierwsze po to, aby nasi odbiorcy wiedzieli, jak mają żyć aby nie zostać pacjentami z chorobami przewlekłymi np. kardiologicznymi. To jest bardzo ważny dla nas cel, jesteśmy zwolennikami działań profilaktycznych, uważamy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Patrząc społecznie, etycznie i ekonomicznie, każda złotówka wydana na profilaktykę to 10 zł oszczędności dla systemu ochrony zdrowia w zakresie leczenia schorzeń. Po drugie staramy się zbliżać seniorów do lekarzy i organizacji pacjenckich. Wiele osób chorych czuje się samotnych, w chorobie lepiej jest funkcjonować we wspólnocie, dlatego wspomagamy działalność w organizacjach by seniorzy mogli się do nich zapisać, włączyć w działania, uzyskiwać pomoc i wsparcie, ale też mieć osobisty ważny cel i sami aktywnie działać na rzecz innych. W końcu, po trzecie, dzięki współpracy ze środowiskiem medycznym pokazujemy lekarzom i organizacjom pacjenckim, jakie są faktyczne potrzeby seniorów - pacjentów i nie-pacjentów. Bywa, że naciskamy lekarzy aby jeszcze więcej czasu poświęcali na profilaktykę, a nie na samo leczenie i uświadamiali seniorów, jak nie stać się pacjentami.(EZM): Czy w Waszej organizacji są seniorzy, którzy nie są pacjentami kardiologicznymi? Czym różni się ich podejście do zdrowia i świadomość od większości pacjentów? W czym tkwi sekret zdrowia seniora?


(ŁS): Mamy wielu sympatyków i czytelników Głosu Seniora, którzy nie są pacjentami i nie chcą nimi być, oczywiście również wielu, którzy pacjentami są. Jeżeli seniorzy są członkami organizacji pacjenckich, ich świadomość jest wyższa, jednak bez względu na to, czy są czy nie, każdy senior jest dla nas równie ważny aby się nim zaopiekować, zatroszczyć o jego aktywność i edukację by żyło mu się lepiej. Mówimy o tym, jak żyć po zawale czy udarze, promujemy seniorów, którzy opiekują się innymi starszymi osobami na co dzień - mężem, żoną, osobami z Alzheimerem, zespołem Parkinsona. Edukujemy też dzieci seniorów, aby wiedziały, jak podchodzić do bliskich w rodzinie. Działamy międzypokoleniowo, docieramy nawet do wnuków tak, by zadbać o to, by nie powielać tych samych błędów w rodzinie na starsze lata.


(EZM): Czy wyższa świadomość seniora to również wyższa jakość życia?


(ŁS): Z pewnością, dzięki wysokiej świadomości zmniejszamy ryzyko stania się pacjentem. Kiedy już jesteśmy pacjentami, wyższa świadomość o chorobie, o tym co wolno, a co nie, jest kluczowa dla utrzymania zdrowia i codziennej sprawności. Ideą naszej działalności jest zwiększanie świadomej postawy prozdrowotnej i prospołecznej wśród seniorów, a także propacjenckiej - w dzisiejszym starzejącym się społeczeństwie, kiedy żyjemy coraz dłużej, wszyscy w końcu będziemy seniorami, a naszym świadomym wyborem pozostaje, czy będziemy seniorami zdrowymi i samodzielnymi czy nie.


EZM: Dziękuję za rozmowę.


(BML): Również dziękuję.Cykl wywiadów Pacjent ze Świadomością


Pacjent ze Świadomością to jeden z flagowych projektów Instytutu Świadomości mający na celu podnoszenie świadomości u pacjentów i ich rodzin w szerokim zakresie - zarówno medycznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Działania projektu koncentrują się na zwiększaniu rozpoznawalności objawów i świadomości czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i rzadkich, znajomości metod leczenia oraz centrów konsultacji i pomocy, a także budowania odpowiedzialności pacjenta wobec własnego życia i zdrowia, a także tematu komunikacji lekarz-pacjent-system ochrony zdrowia.


Niezwykle ważnym celem projektu jest budowanie partnerstwa pacjentów i lekarzy w procesie terapeutycznym jako współodpowiedzialności za sukces leczenia. Pacjent ze Świadomością to projekt, dzięki któremu pacjenci mogą lepiej zrozumieć swoją chorobę i jej ograniczenia, ale także bardziej je zaakceptować i lepiej nimi zarządzać również przez bardziej świadome do niej podejście.


Z drugiej strony projekt daje szansę lekarzom na poznanie prawdziwych emocji i codziennych problemów pacjenta - choroba przestaje być bezosobowa, przestaje być statystyką, a zyskuje “ludzką” twarz - twarz prawdziwego człowieka oraz w ujęciu systemowym “twarz” organizacji pacjenckich, fundacji oraz organizacji społecznych i towarzystw naukowych działających na rzecz budowania świadomości społecznej wśród pacjentów.Zapraszamy do współpracy i wspólnego budowania świadomości w przestrzeni publicznej!

コメント


bottom of page