top of page

Rodzicielstwo jako Partnerstwo Rodzica i Dziecka. Programy Życia w rodzicielstwie.

Dziecko to taki sam Człowiek jak dorosły, tylko jeszcze mały. 

Jako Mama, poszukuję w swoim Życiu zdrowych schematów i zasad rodzicielstwa, które pozwolą mi na zbudowanie i utrzymanie bliskiej relacji z moją Córką i więzi opartej na zaufaniu na każdym etapie Jej rozwoju. Inspirują mnie kultury rdzenne oraz te współczesne, w których bliska i częsta relacja z Dzieckiem “nie kończy się” wraz z osiągnięciem dorosłości, a trwa przez całe Życie przechodząc w kolejne fazy relacji i budując trwałe, zintegrowane i bliskie sobie pokolenia. 


Najbliższa jest mi koncepcja połączenia rodzicielstwa bliskości i partnerstwa Rodzica z Dzieckiem, którą nazwałam Rodzicielstwem Partnerstwa.

 

Rodzicielstwo jako Partnerstwo Rodzica z Dzieckiem to podejście oparte na równości, szacunku i współpracy między Rodzicem a Dzieckiem. Jest to podejście z fundamentem opartym na aktywnym słuchaniu, zrozumieniu i uwzględnieniu potrzeb, opinii i uczuć Dziecka, A także na budowaniu zdrowych relacji opartych na zaufaniu i wsparciu, a przez to głębokiej więzi z Dzieckiem - współodczuwaniu. 


Rodzicielstwo Partnerstwa to zatem:


  • Słuchanie i uwzględnianie potrzeb Dziecka: Rodzic aktywnie słucha Dziecka, zwraca uwagę na jego potrzeby, uczucia i opinie oraz podejmuje wysiłki w celu zrozumienia perspektywy Dziecka dopasowanej do jego wieku i poziomu rozwoju.


  • Współpraca i wspólny dialog: Rodzic angażuje się w otwarty i szanujący dialog z Dzieckiem, w którym obie strony mogą swobodnie wyrażać swoje myśli, uczucia oraz pomysły bez negowania i oceny, a z ciekawością i nastawieniem na swobodne eksperymentowanie i poznawanie rzeczywistości. 


  • Działanie jako mentor i wsparcie: Rodzic pełni rolę mentora i wsparcia, pomagając Dziecku rozwijać umiejętności życiowe, zdobywać doświadczenie i radzić sobie z wyzwaniami. Rodzic ma świadomość, że jest Przewodnikiem swojego Dziecka w świecie. 


  • Wspólny proces podejmowania decyzji: Rodzic i Dziecko podejmują decyzje dotyczące życia rodzinnego i wychowania wspólnie, uwzględniając potrzeby i opinie obu stron, natomiast biorąc pod uwagę większe doświadczenie życiowe i świadomość Rodzica, który przewodzi w procesie decyzyjnym.


  • Kreowanie zdrowych granic i norm: Rodzic wspiera Dziecko w ustanawianiu zdrowych granic, norm i wartości, które promują pozytywne zachowania i relacje, a jednocześnie pozwalają na harmonijny rozwój osobowości i tożsamości Dziecka. 


  • Równość w relacji: Relacja między Rodzicem a Dzieckiem opiera się na równości, szacunku i wzajemnym zrozumieniu, z zachowaniem odpowiedzialności i autorytetu ze strony Rodzica.


Rodzicielstwo Partnerstwa promuje zdrowy rozwój emocjonalny, społeczny i psychiczny dziecka, a także buduje trwałe więzi rodzinne oparte na zaufaniu, szacunku i zrozumieniu. Jest to podejście, które sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa u Dziecka tym samym wspierając rozwój samodzielności i odpowiedzialności w Życiu. Jednocześnie wspiera utrzymanie i rozwój bliskich relacji rodzinnych przez pokolenia opartych na wzajemnym zrozumieniu, chęci wspólnego spędzania czasu, rozwoju wspólnych zainteresowań i poczuciu bliskości przez całe Życie. 


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog, Terapeuta Świadomości, Naturoterapeuta

Instytut ŚwiadomościComments


bottom of page