top of page

Jak mogę Ci pomóc?

Prowadzę moją autorską Terapię Traumy w nurcie Integracyjnym, która jest dostosowana indywidualnie do potrzeb i sytuacji danej osoby lub rodziny. Łączę moje autorskie metody i osobiste doświadczenia traumy z nurtami pracy terapeutycznej:

 • terapia poznawczo-behawioralna CBT

 • terapia psychodynamiczna

 • terapia Gestalt

 • terapia systemowa

 • terapia egzystencjalna

 • terapia głębi (psychoanaliza)

 • terapia relacyjna

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
Ewelina Naturia Pańczyk, Psychotraumatolog, Terapeuta Świadomości Edukacja Przez Doświadcz
Instytut Świadomości Terapie Ewelina Pańczyk (2).jpg

Rozumiem Cię.

Sama doświadczyłam traum i je przepracowałam. Teraz to moje zasoby, wiedza praktyczna i kompetencje.

Czuję to, co czujesz. 

Zostałam psychotraumatologiem, by teraz, dzięki moim doświadczeniom pomagać innym.

Udzielam porad i wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach takich jak katastrofa, działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, alkoholizm, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie, a także krzywda wynikająca z uzależnienia lub współuzależnienia.

 

Pomagam osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji za pomocą terapii dorosłych, par i rodzin. Pomagam zredefiniować życia osób zarówno będących ofiarami, jak i sprawcami traumy, którzy chcą zrozumieć motywy swojego postępowania i zmienić swoje życie. 

 

Specjalizuję się również w tematyce relacji i związków toksycznych, przede wszystkim związanych z Narcyzmem, WWO i zaburzeniami psychopatycznymi. Pomagam zrozumieć specyfikę zaburzeń, mechanizmy i schematy, zarządzać sytuacją osobistą i rodzinną oraz wypracować narzędzia niezbędne do uzdrowienia sytuacji i stanu psychicznego. Pracuję zarówno z ofiarami przemocy narcystycznej, jak i z osobami o zaburzeniach narcystycznych, które chcą lepiej siebie zrozumieć, być ich świadome, a przez to ograniczyć traumatyczne konsekwencje swoich zachowań w przyszłości, budować bardziej świadome, zdrowsze relacje bez krzywdzenia innych ludzi. 

 

Podczas Terapii Traumy dokonuję rozpoznania doświadczenia traumatycznego, jego objawów i skutków takich jak: zaburzenia emocjonalne, stres pourazowy, zaburzenia psychosomatyczne, zagrożenie samobójstwem, autoagresja i samookaleczenie, trudności adaptacyjne w pełnieniu ról społecznych, toksyczna relacja i projektuję plan terapeutyczny dopasowany do sytuacji danego Pacjenta lub rodziny. 

 

Podejmuję również negocjację z Pacjentem w sytuacjach zagrożenia życia oraz w sytuacjach kryzysowych, mając na celu zapobieganie rozwojowi stresu pourazowego poprzez wczesną interwencję psychologiczną.

 

Wspieram Pacjenta w rozwijaniu jego umiejętności psychospołecznych oraz uzyskiwaniu dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych.

Współpracuję z instytucjami wspomagającymi osoby i rodziny po traumatycznych wydarzeniach oraz udzielających wczesnej interwencji.

 

Stale doskonalę swoje umiejętności i wiedzę z zakresu metod stosowanych w terapiach traumatologicznych eklektycznie łącząc nurty z moim wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym oraz dopasowując metody pracy indywidualnie do każdego Pacjenta. 

Jestem,

Mój gabinet jest dla Ciebie otwarty.

Zapraszam do umówienia się na terapię,

Ewelina Naturia Pańczyk,

Psychotraumatolog, Terapeuta Świadomości

+48 660 519 565

Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Świadomości

Instytut Świadomości 

ul. Wileńska 13/41, Warszawa

sesje stacjonarne i online

bottom of page