top of page

URATUJ ŻYCIE

Uratuj Życie - Instytut Świadomości - szkolenie z pierwszej pomocy - ratowanie życia.png
Uratuj Życie - Instytut Świadomości - szkolenie z pierwszej pomocy - ratowanie życia.jpg

URATUJ ŻYCIE

Praktyczne szkolenie w pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów i wychowawców 

Uratuj Życie - Instytut Świadomości - szkolenie z pierwszej pomocy - ratowanie życia.jpg

ZALETY SZKOLENIA

01

PRAWDZIWE ŻYCIE

Szkolenie nastawione na prawdziwe życie, praktyczne, nastawione na zdobycie konkretnych umiejętności i nabycie zachowań pozwalających na uratowanie życia człowieka.

03

NAJWAŻNIEJSZA PRAKTYKA

Nastawienie na ćwiczenia praktyczne dla wszystkich uczestników kursu.

02

KLUCZOWA TEORIA

Podanie najważniejszej wiedzy teoretycznej w kompaktowej  formie. 

04

POTWIERDZENIE UMIEJĘTNOŚCI

imienne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w j. polskim i j. angielskim.

PROGRAM SZKOLENIA

PROWADZĄCA

 

Barbara Zych

 • Dyplomowana pielęgniarka z ponad 40-letnim stażem

 • pracy i praktyką zawodową

 • Wykładowca przedmiotów medycznych 

 • Szkoleniowiec praktycznej i teoretycznej nauki zawodu

 • Pedagog

 • Specjalista w zakresie:

- opieki długoterminowej

- organizacji pomocy społecznej

- zarządzania placówkami służby zdrowia

Uratuj Życie - Instytut Świadomości - sz

PROGRAM SZKOLENIA

TEORIA

Wyjaśnienie i omówienie.

 1. Podstawowe informacje nt. budowy anatomicznej człowieka

 2. Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

 3. Zasady wzywania pomocy

 4. Podstawowe zabiegi ratujące życie

 5. Łańcuch postępowania w ratowaniu życia

 6. Omówienie pojęć medycznych i kierunkowych 

 7. Reanimacja a resuscytacja

 8. Pozycja boczna bezpieczna

 9. Wstrząs anafilaktyczny 

 10. Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.

PRAKTYKA

Omówienie i postępowanie praktyczne w konkretnych sytuacjach zagrożenia życia

 • nagłe zatrzymanie krążenia

 • zadławienia i zakrztuszenia

 • drgawki, wysoka gorączka, omdlenia

 • oparzenia i ukąszenia

 • zadrapania i rany

 • krwotoki

 • przegrzanie organizmu 

 • resuscytacja i reanimacja

ZAŚWIADCZENIE

Certyfikat zdobycia nie tylko teoretycznej wiedzy, ale i praktycznych umiejętności.  

Szkolenie zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia człowieka.

Instytut Świadomości Terapie Ewelina Pańczyk (2).jpg
Najważniejsze, to umieć naprawdę w trudnej 
i stresującej chwili, uratować Życie drugiego Człowieka.

Ewelina Pańczyk,

Psychotraumatolog,

Terapeuta Świadomości

Prezes fundacji Instytut Świadomości

bottom of page