top of page
INSTYTUT ŚWIADOMOŚCI LOGO pion gold white(1)(1).png

Instytut Świadomości
TECHNOLOGIA ŻYCIA

Centrum Zdrowia Psychicznego, Psychosomatyki i Terapii Wirtualnych VR

ul. Wileńska 13/41 w Warszawie

Centrum Zdrowia Psychicznego, Psychosomatyki i Terapii Wirtualnych VR

Instytut Świadomości Praga Północ Warszawa (6).jpg
INSTYTUT_ŚWIADOMOŚCI_LOGO_pion_gold_whit

INSTYTUT ŚWIADOMOŚCI

MIEJSCE, 
GDZIE LICZYSZ SIĘ
TY


DZIAŁAMY
Z LUDŹMI,
DLA LUDZI
I NA RZECZ LUDZKOŚCI

Gogle wirtualnej rzeczywistości
About

O Instytucie

Kluczowe dziedziny życia Człowieka

Instytut Świadomości prowadzi działalność w kluczowych dla Człowieka dziedzinach, które definiujemy jako zdrowie fizyczne i psychiczne, medycyna, ekologia, nowe technologie, IT, prawo, ekonomia, gospodarka senioralna, rolnictwo, edukacja i duchowość.

Ty Jesteś Wartością

Instytut Świadomości to miejsce, gdzie liczy się Człowiek - Ty. Twoje doświadczenia i emocje, sytuacja życiowa, relacje, marzenia i plany rozwoju. Instytut jest platformą dostarczającą rozwiązania redefiniujące Życie, Działalność  i Biznes, łączącą harmonijnie trzy światy - materialny, psychiczny i duchowy - w jeden świat, świat Człowieka.

Świadomość Istoty Życia

Instytut Świadomości powstał z miłości i szacunku do Istoty Życia. Życia pojmowanego jako Człowiek i cały otaczający go Świat. Naszą misją jest podnoszenie świadomości i samoświadomości w każdej dziedzinie życia zarówno w jednostkach, jak i całych społeczeństwach.

Wysoka Jakość Życia

Uważamy, że Człowiek zasługuje na wartościowe życie w wysokiej jakości, a ludzka cywilizacja na kontynuację i rozwój. Budujemy świadomość i dostarczamy rozwiązania technologiczne w obszarze zdrowia, społeczeństwa, nauki i technologii, a także środowiska, w którym funkcjonujemy, szczęścia i satysfakcji z życia oraz dążenia do harmonii i piękna.

Gogle wirtualnej rzeczywistości
Instytut Świadomości Praga Północ Warszawa (6).jpg

MISJA

Instytut Świadomości powstał z miłości i szacunku do Istoty Życia. Życia pojmowanego jako Człowiek i cały otaczający go Świat.

 

Budujemy świadomość i dostarczamy rozwiązania technologiczne w kluczowych obszarach dla zdrowia, społeczeństwa, nauki i technologii, a także biznesu i  środowiska, w którym funkcjonujemy, szczęścia i satysfakcji z życia oraz dążenia do harmonii i piękna. Budujemy porozumienie swiadomości różnych kultur i tradycji w oparciu o uniwersalne - ludzkie wartości zapewniające odpowiednią jakość życia rozwiniętych i rozwijających się społeczeństw.

 

Uważamy, że Człowiek zasługuje na wartościowe życie w wysokiej jakości, a ludzka cywilizacja na kontynuację i rozwój.

 

Naszą misją jest podnoszenie świadomości i samoświadomości w każdej dziedzinie życia zarówno w jednostkach, jak i całych społeczeństwach.

WIZJA

Jesteśmy platformą dostarczania rozwiązań redefiniujących Życie oraz wymiany wiedzy

i doświadczeń dla świata naukowego i duchowego łącząc je w jeden świat - świat Człowieka.

STRATEGIA

Budujemy wartość świadomości w nauce oraz wartość nauki w świadomości.

 

Naszym celem jest zapewnienie rozwoju i kontynuacji ludzkiej cywilizacji oraz umożliwienie ludziom, jako jednostkom, wartościowego życia w zgodzie ze sobą, pełnego chęci i piękna z poczuciem satysfakcji

i szczęścia w Świecie zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem Natury dzięki nowoczesnym ekologicznym rozwiązaniom technologicznym w nurcie ZERO WASTE.

 

Zapewniamy dojście do pełni Człowieczeństwa poprzez powrót do źródeł Natury Ludzkiej w połączeniu z najnowszą technologią i nauką oraz rdzenną wiedzą znaną od pokoleń. Redefiniujemy myślenie z “tylko człowiek” na “Aż Człowiek” -  jako kreator siebie i przestrzeni życia w mikro i makro skali, czyli Człowiek Odpowiedzialny za to, co robi i jak żyje z poszanowaniem życia swojego, jak i innych również przyszłych pokoleń.

 

Tworzymy synergię świata naukowego i duchowego działając profesjonalnie w skali krajowej i międzynarodowej.

 

Pomagamy Ludziom Żyć ich Życiem i Żyć w ich Życiu w Pełni w Świecie Pełnym Wartości.

Ewelina Naturia Pańczyk

 • Psychotraumatolog,

 • Terapeuta VR,

 • Twórczyni Szamamków,

 • Ekspert w ochronie zdrowia,

 • Inicjatorka kampanii społecznej Pacjent w Centrum,

 • Twórczyni metody Edukacji Przez Doświadczenie dla rodzin z dziećmi,

 • Prezes fundacji Instytut Świadomości.

Prezes fundacji Instytut Świadomości, psychotraumatolog, Terapeuta VR, mentor kognitywny, osobowość medialna. Twórczyni autorskich terapeutycznych procesów Inżynierii Świadomości. Autorka zdrowotnych wydarzeń, cykli medialnych, edukacji rodzin i dzieci, moderatorka debat, artystka, filantropka. Szczęśliwa żona i mama 3,5-letniej Córeczki Ewy. 

 

Ceniony ekspert komunikacji w ochronie zdrowia. Pasjonatka i badacz ludzkiej świadomości oraz holizmu umysłu i ciała. Od 15 lat prowadzi badania nad ludzką świadomością, przekonaniami i programami umysłu z wykorzystaniem innowacyjnych technologii opartych na polu informacyjnym, częstotliwościach i prądach zmiennych, sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości łącząc naukę powszechną z wiedzą starożytnych kultur i rdzennych plemion różnych regionów świata.

 

Twórczyni autorskich procesów terapeutyczno-rozwojowych oraz analiz pozwalających na poznanie Esencji swojego JA, redefinicji traum i programów sabotujących szczęście i rozwój oraz świadome zarządzanie Życiem na wielu płaszczyznach. Entuzjastka podróży w najbliższe i najdalsze zakątki świata. W swoich szytych na miarę danej osoby terapiach i procesach rozwojowych stawia na wypracowanie indywidualnego dobrostanu, zarówno psychicznego, fizycznego, jak i materialnego oraz społecznego. 

 

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży medycznej. Współpracuje z towarzystwami naukowymi od 2010 roku. Od ponad 18 lat działa prospołecznie na rzecz osób po transplantacjach, w tym dzieci, seniorów oraz pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi a także ekologii i rozwoju cywilizacyjnego. Członek Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia Forum Ekonomicznego, Członek Komisji Planowania i Rozwoju Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2017-2019, Wykładowca i trener komunikacji w ochronie zdrowia.


Strateg i autorka wielu nowatorskich polskich i międzynarodowych działań w medycynie  i nowych technologiach, realizatorka ponad 200 projektów medycznych z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z firmami branży medycznej, farmaceutycznej i informatycznej, placówkami medycznymi z sektora publicznego i prywatnego, NGO, samorządami oraz start-upami.


Od początku swojej działalności w medycynie związana z kardiologią i tematyką cywilizacyjnych chorób przewlekłych oraz zdrowego stylu życia i działań proekologicznych m.in. antysmogowych. Pomysłodawczyni strategii i projektów, które zdobyły uznanie w skali krajowej i europejskiej.

 

Instytut Świadomości powołała by łączyć punkty wspólne w świadomości różnych dziedzin nauk ścisłych i humanistycznych, a także kultur, wierzeń i narodów dla rozwoju Człowieka jako jednostki i Ludzi jako społeczeństwa i cywilizacji w zrównoważonym rozwoju. 

Ewelina Naturia Pańczyk, Psychotraumatolog, Terapeuta Świadomości Edukacja Przez Doświadcz
Gogle wirtualnej rzeczywistości

FUNDACJA INSTYTUT ŚWIADOMOŚCI

POWOŁANIE FUNDACJI

Fundacja została powołana aktem notarialnym 21.01.2020 r.

 

PREAMBUŁA

Instytut Świadomości powstał z miłości i szacunku do Istoty Życia. Życia pojmowanego jako Człowiek i cały otaczający go Świat.

Budujemy świadomość w najbardziej kluczowych obszarach życia Człowieka definiowanymi jako obszar zdrowia, społeczeństwa, nauki i technologii, a także środowiska, w którym jako społeczeństwo funkcjonujemy, szczęścia i satysfakcji z Życia oraz dążenia do harmonii i piękna.

Uważamy, że Człowiek zasługuje na wartościowe Życie w wysokiej jakości, a ludzka cywilizacja na kontynuację i rozwój.

Naszą misją jest podnoszenie świadomości i samoświadomości w każdej dziedzinie życia zarówno w jednostkach, jak i całych społeczeństwach.

CELE FUNDACJI INSTYTUT ŚWIADOMOŚCI

Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności, poprzez:

 1. Udział w procesie legislacyjnym poprzez zgłaszanie uwag i rekomendacji do projektowanych aktów prawnych;

 2. Udział w sejmowych i senackich komisjach;

 3. Składanie wniosków do organów administracji rządowej w celu wzmocnienia praworządności i lepszego zaspokajania potrzeb ludności;

 4. Sporządzanie wniosków o interpelacje i zapytania poselskie w sprawach związanych z celem działalności Fuundacji;

 5. Organizację i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój cywilizacyjny w sposób zrównoważony i zapewniający kontynuację ludzkiej cywilizacji;

 6. wWspieranie ośrodków naukowych publicznych i prywatnych oraz organizacji prowadzących działalność na rzecz ludzkości w obszarach działalności Fundacji;

 7. Organizację i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia Człowieka;

 8. Wypracowywanie i wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu dobro Człowieka i pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na kluczowe obszary życia Człowieka, w szczególności na ochronę zdrowia, ochronę klimatu i zapewnienie dobrej jakości życia w starzejącym się społeczeństwie;

 9. Edukację społeczną w kluczowych obszarach życia Człowieka;

 10. Wypracowywanie i wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu dobro Człowieka i pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na kluczowe obszary życia Człowieka, w szczególności na ochronę zdrowia, ochronę klimatu i zapewnienie dobrej jakości życia w starzejącym się społeczeństwie;

 11. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z kluczowymi obszarami życia Człowieka;

 12. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w kluczowych obszarach życia Człowieka;

 13. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych;

 14. Działania na rzecz pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi i rzadkimi;

 15. Ppowszechnianie wśród społeczeństwa praw człowieka i praw pacjentów i sposobów ich egzekucji;

 16. Propagowanie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych;

 17. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów;

 18. Wspieranie działań mających na celu poprawę przestrzegania praw Człowieka i praw pacjentów;

 19. Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa;

 20. Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej;

 21. Tworzenie własnych środków masowego przekazu oraz propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu;

 22. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów;

 23. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia;

 24. Tworzenie raportów, analiz, opracowań;

 25. Prowadzenie działalności wydawniczej;

 26. Inne formy działalności edukacyjnej.

Projekty edukacyjne i kampanie społeczne

Gogle wirtualnej rzeczywistości

INSTYTUT ŚWIADOMOŚCI
TECHNOLOGIA ŻYCIA

bottom of page