top of page

Koncepcja Mindfulness. Uważność w Życiu i na Życie.

Definicja Mindfulness: kluczowe zasady, Które kształtują koncepcję Mindfulness i jej wdrożenie jako praktykę życiową.

Mindfulness, czyli Uważność, stała się w ostatnich latach tematem powszechnie dyskutowanym, zarówno w środowiskach naukowych, jak i w praktykach zdrowotnych. Jednakże, gdy sięgniemy do literatury przedmiotu, natkniemy się na różne definicje mindfulness. Mimo to, istnieją kluczowe zasady i elementy, które łączą te definicje i kształtują praktykę uważności.


Świadomość Obecności


Pierwszym kluczowym elementem jest Obecność - świadome doświadczanie chwili obecnej bez oceniania czy ocen. Uważność to praktyka bycia w pełni obecnym Tu i Teraz, bez rozpraszania się na przeszłość czy przyszłość. Wszelkie doświadczenia, myśli czy emocje są postrzegane bez osądzania, a jedynie obserwowane z akceptacją i zrozumieniem.


Zwracanie uwagi na oddech i ciało


Kolejnym elementem jest zwracanie uwagi na oddech i ciało. Wielu nauczycieli i praktyków uważności kładzie duży nacisk na świadome doświadczanie oddechu, korzystając z niego jako punktu odniesienia do teraźniejszości. Uważność ciała to również istotny aspekt, gdzie doświadczenia fizyczne są obserwowane z pełną uwagą i obecnością.


Akceptacja i emocjonalna regulacja


Akceptacja i regulacja emocjonalna stanowią kolejny istotny element Mindfulness. Praktykujący uważność nie dążą do zmiany czy kontrolowania swoich emocji, ale do akceptacji ich istnienia w danym momencie. Poprzez obserwację i akceptację emocji, praktykujący mogą rozwijać umiejętność zarządzania nimi w sposób zdrowszy i bardziej efektywny.


Skupienie na Doświadczeniu Bezcelowym


Ostatecznie, Mindfulness to także doświadczenie bezcelowe. Nie dąży się do osiągnięcia konkretnego celu czy stanu, lecz do obserwacji i doświadczenia chwili obecnej bez oczekiwań czy dążenia do zmiany. Jest to praktyka czerpania radości z samego procesu obserwacji i bycia, nie z efektu i rezultatu. Ważna jest Droga, a nie osiągnięcie celu tej Drogi.


Wspólne fundamenty Wartości Uważności


Pomimo różnych definicji, elementy te łączą praktykę Mindfulness w różnych tradycjach i kontekstach. Świadome doświadczanie chwili obecnej, zwracanie uwagi na oddech i ciało, akceptacja emocji oraz doświadczenie bezcelowe są fundamentalnymi podstawami Mindfulness. To właśnie te elementy kształtują praktykę i sprawiają, że uważność staje się nie tylko narzędziem, ale także stylem Życia, który pomaga nam czerpać więcej radości i zrozumienia ze wszystkich aspektów naszego codziennego doświadczenia.


Jeśli chciałabyś/chciałbyś pracować nad większą Uważnością w Życiu, bardziej efektywnym dostępem do swoich zasobów i ich wykorzystaniem oraz nad swoim poczuciem Szczęścia, zapraszam do umówienia się na Terapię Świadomości lub Terapię Traumy,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury, w którym opisałam Schemat osiągania Szczęścia:Comments


bottom of page