top of page

Certyfikacja w zakresie aktywizacji i skutecznych metody pracy terapeutycznej i rozwojowej z seniorami

Z przyjemnością informuję, że ukończyłam certyfikowany kurs z zakresu aktywizacji osób starszych! Ten kurs ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ na co dzień prowadzę grupowe terapie i zabiegi dla seniorów oraz osób w wieku podeszłym. Dodatkowo organizuję eventy i kursy oraz wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, co pozwala mi na stałą współpracę ze środowiskiem seniorów, którą bardzo lubię i cenię.

Aktywność jest kluczowym elementem naszego Życia na każdym jego etapie, jednak w starości nabiera szczególnego znaczenia. Regularna aktywność fizyczna i społeczna znacząco wpływa na zadowolenie z życia oraz ogólną kondycję seniorów. Jest nie tylko synonimem życia, ale także istotnym elementem terapii wielu chorób. Aktywność pomaga opóźniać procesy starzenia, spełniając jednocześnie realizację potrzeb osób starszych, takich jak utrzymanie kontaktów społecznych, rozwój osobisty oraz poczucie własnej wartości.


Rodzaj podejmowanej aktywności zależy od stanu zdrowia, możliwości finansowych oraz umiejętności społecznych seniora. Właśnie te aspekty omawiał kurs, który ukończyłam. Jego celem było pokazanie, jak efektywnie wypełnić czas wolny osób starszych oraz jak przeciwdziałać ich wycofaniu się z życia społecznego i aktywności. Kurs był szczególnie dedykowany opiekunom osób w podeszłym wieku, organizatorom czasu wolnego, pracownikom socjalnym oraz terapeutom.


W trakcie kursu omówiliśmy wiele istotnych zagadnień. Skupiliśmy się na rozumieniu, czym jest starzenie się i starość, oraz jakie są różne koncepcje tych procesów. Poznaliśmy ideę aktywnego starzenia się i sposoby, jakimi można wspierać aktywność osób starszych. Dyskutowaliśmy o różnych formach aktywizacji seniorów i jak aktywnie spędzać wspólny czas. Szczególną uwagę w kursie poświęcono komunikacji z seniorami oraz organizacji ich czasu wolnego.


Duży nacisk został położony na doskonalenie umiejętności nawiązywania dialogu z osobami w podeszłym wieku oraz omówienie roli i znaczenia aktywności społecznej seniorów. Bardzo istotnym zagadnieniem kursu było zrozumienie procesu starzenia się oraz współpracy z seniorami zmagającymi się z różnymi chorobami.


Uważam, że skuteczna i empatyczna komunikacja z seniorami oraz znajomość ich potrzeb w zakresie aktywizacji życiowej są dla mnie kluczowe w prowadzeniu procesów terapeutycznych i zabiegowych w Instytucie Świadomości. Dzięki nowo zdobytej wiedzy i umiejętnościom mogę jeszcze skuteczniej wspierać seniorów, pomagając im cieszyć się aktywnym i satysfakcjonującym życiem. Cieszę się, że mogę wnosić pozytywne zmiany w życie osób starszych i z niecierpliwością czekam na kolejne wyzwania oraz możliwości rozwoju w tej dziedzinie!


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Schematów

Terapeuta VR

Naturoterapeuta

Comments


bottom of page