top of page

Trauma Rany Matki - spektrum stanowienia o sobie (samostanowienia) w Życiu.

Termin "rana matki" w psychologii odnosi się do traumy lub negatywnych doświadczeń, której dana matka doświadczyła w przeszłości i która może wpłynąć na jej zdolność do wywiązywania się z roli matki oraz na jej relacje z dziećmi, partnerem i ludźmi w ogóle. 


To pojęcie jest związane z koncepcją transgeneracyjnego przekazywania traumy, co oznacza, że traumy doświadczone przez jedno pokolenie mogą mieć wpływ na następne pokolenie. 

W jaki sposób trauma rany matki jest dziedziczona? Może być przekazywana przez pokolenia poprzez procesy psychologiczne, społeczne i kulturowe, co nazywane jest właśnie transgeneracyjnym przekazywaniem traumy poprzez różne świadome i nieświadome mechanizmy.


Innymi słowy - trauma rany matki jest dziedziczona epigenetycznie przez kolejne pokolenia, co oznacza, że nieuzdrowiona może warunkować wybory życiowe, triggery stresu i traumy, podświadome schematy działań i relacji oraz motywacje życiowe u członków rodziny, tak kobiet, jak i mężczyzn. 


A zaczęło się od matki, od jej traumatycznego doświadczenia lub doświadczeń. Matki w danym pokoleniu, nawet bardzo odległym, której trauma przekazywana jest jej dzieciom i kolejnym członkom danego rodu. 


Rana matki może wynikać z różnych czynników, takich jak przemoc domowa, zaniedbanie, choroba psychiczna, uzależnienia, trudności finansowe, rozłąka z partnerem, utrata dziecka, doświadczenia wojenne lub migracja. Te negatywne doświadczenia mogą wpłynąć na zdolność matki do zapewnienia bezpieczeństwa, miłości, opieki i wsparcia dla swoich dzieci i nakreślić jej style przywiązania i sposób uczestniczenia w relacjach w ogóle. 


Skutki rany matki mogą być zróżnicowane i obejmować różne obszary życia matki oraz jej relacje z dziećmi. Mogą to być trudności w nawiązywaniu zdrowych więzi emocjonalnych, problemy w wyrażaniu miłości i troski, negatywne wzorce wychowawcze, trudności w radzeniu sobie ze stresem, czy problemy zdrowotne psychiczne.


Koncepcja rany matki jest istotna w psychologii człowieka i pracy terapeutycznej, ponieważ pomaga zrozumieć, jak traumatyczne doświadczenia z przeszłości matki i matek w danym rodzie wpływają na jakość życia, czyli dobrostan życiowy pacjenta w terapii. Zrozumienie znaczenia rany matki i jej wpływu u danego pacjenta pomaga w identyfikacji niewspierających schematów życiowych i podświadomych motywacji opartych na deficytach i braku, a tym samym daje szansę na redefinicję programów życiowych na zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące. 


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Jeśli czujesz, że trauma rany matki może dotyczyć Ciebie, zapraszam do umówienia się na terapię:Σχόλια


bottom of page