top of page

ADHD u kobiet - symptomy typowe

Zaktualizowano: 14 mar

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), czyli Zaburzenie Deficytu Uwagi z Nadpobudliwością, może występować u kobiet tak samo jak u mężczyzn, jednak objawy mogą się różnić zarówno w zależności od płci, jak i indywidualnych cech osobnicznych Pacjenta.

Oto niektóre typowe symptomy kobiecego ADHD:


  • Trudności z koncentracją: Kobiety z ADHD mogą mieć trudności z utrzymaniem uwagi na jednej czynności przez dłuższy czas, zwłaszcza gdy wymaga to wykonywania zadań, które nie są wystarczająco interesujące dla nich.

  • Nadmierne rozpraszanie się: Mogą mieć skłonność do częstego zapominania o terminach, tracenia przedmiotów, przerywania innym w trakcie rozmów lub pracy, co może prowadzić do problemów w relacjach interpersonalnych.

  • Impulsywność: Choć impulsywność może być bardziej zauważalna u mężczyzn z ADHD, kobiety również mogą wykazywać takie zachowania, np. podejmowanie szybkich decyzji bez wystarczającego zastanowienia się, mówienie bez filtra czy podejmowanie ryzykownych zachowań.

  • Zmienność nastrojów: Kobiety z ADHD mogą mieć trudności w regulacji emocji i doświadczać gwałtownych zmian nastroju, np. od entuzjazmu do frustracji lub złości w krótkim czasie.

  • Trudności w organizacji: Kobiety z ADHD mogą mieć problem z organizacją swojego życia codziennego, zarządzaniem czasem, utrzymywaniem porządku w swoim otoczeniu i planowaniem zadań.

  • Chroniczne opóźnienia: Mogą występować opóźnienia w osiągnięciu życiowych celów, np. w wykształceniu, karierze czy relacjach, z powodu trudności w koncentracji, organizacji i utrzymaniu motywacji.

  • Niskie poczucie własnej wartości: Kobiety z ADHD mogą doświadczać niskiego poczucia własnej wartości, wynikającego z trudności w osiąganiu sukcesów, problemów w relacjach interpersonalnych oraz częstych porażek i niepowodzeń.

  • Problemy zdrowotne i emocjonalne: Kobiety z ADHD mogą być bardziej podatne na problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia odżywiania, depresja, lęki czy zaburzenia nastroju, co może być wynikiem chronicznego stresu związanego z trudnościami wynikającymi z ADHD.


Warto zauważyć, że objawy ADHD mogą się różnić w zależności od indywidualnych cech osobowościowych, środowiska i innych czynników, dlatego ważne jest, by kompleksowo przyjrzeć się zachowaniu, reakcjom i codziennemu funkcjonowaniu pacjenta. 


Jeżeli czujesz, że temat ADHD dotyczy Ciebie lub Twojej Partnerki/Partnera, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta
Comments


bottom of page