top of page

Nadopiekuńczość jako wynik ambicji rodzica. Spektrum Samostanowienia.

Nadopiekuńczość jako wynik ambicji rodzica może być związana z pragnieniem osiągnięcia sukcesu dla dziecka lub zaspokojenia własnych ambicji przez dziecko. 

Rodzic, który ma silne ambicje zawodowe, edukacyjne lub inne cele życiowe, może nieświadomie przenosić te ambicje na dziecko, co prowadzi do nadmiernego zaangażowania i nadopiekuńczości. 

Kiedy możemy rozpoznać, że nadopiekuńczość rodzica wobec dziecka może być konsekwencją jego ambicji? Oto kilka przykładów, które są niepokojące. 


  • Nadmierna presja na osiągnięcia dziecka: Rodzic może wywierać nadmierną presję na dziecko, aby osiągało sukcesy w szkole, sporcie, czy innych obszarach życia, z myślą o spełnieniu własnych ambicji.

  • Brak akceptacji niepowodzeń: Rodzic może być niezwykle krytyczny (lub niezwykle sfrustrowany) wobec dziecka, gdy nie osiąga ono oczekiwanych wyników, ponieważ niepowodzenia dziecka są postrzegane jako niepowodzenia rodzica w realizacji swoich ambicji.

  • Własna satysfakcja i prestiż: Rodzic może wiązać własną satysfakcję i poczucie wartości z osiągnięciami dziecka, co prowadzi do nadmiernego nacisku na sukcesy dziecka jako źródła prestiżu rodzica.

  • Brak równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym: Rodzic może poświęcać zbyt dużo czasu i energii na osiągnięcia zawodowe lub osobiste kosztem czasu spędzanego z dzieckiem i zapewniania mu wsparcia emocjonalnego.

  • Projekcja własnych marzeń: Rodzic może projektować własne niespełnione marzenia i ambicje na dziecko, oczekując, że dziecko będzie realizowało cele, których sam nie zdołał osiągnąć.


W przypadku nadopiekuńczości jako wyniku ambicji rodzica, istotne jest uświadomienie sobie przez rodzica własnych motywacji i potrzeb oraz rozważenie, czy nadmierny nacisk na dziecko służy jego prawdziwym potrzebom i rozwojowi, czy też jest wynikiem pragnienia spełnienia własnych ambicji. Ważne jest również, aby rodzic zapewnił dziecku odpowiednią równowagę między wsparciem i samodzielnością oraz pozostawił przestrzeń dla indywidualnego rozwoju i zadbał przede wszystkim o komfort psychiczny dziecka.


Jeżeli czujesz, że temat nadopiekuńczości dotyczy Ciebie lub Twojej Partnerki/Partnera, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


O tym, czym jest nadopiekuńczość rodzicielska pisałam w tym artykule, zapraszam do lektury:Commentaires


bottom of page