top of page

ADHD jako uczucie chronicznego przytłoczenia

Zaktualizowano: 25 mar

ADHD, czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej, to nie tylko diagnoza medyczna, ale także doświadczenie życiowe, które może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie. Dla wielu osób z ADHD, poczucie ciągłego przytłoczenia jest częstym i trudnym do zniesienia aspektem ich rzeczywistości. W tym artykule przyglądam się temu, jak to poczucie przytłoczenia wpływa na życie osób z ADHD i jak można sobie z nim radzić.

Ciągłe Przytłoczenie: Charakterystyka ADHD


Dla wielu osób z ADHD, życie często wydaje się być nieustanną walką z natłokiem bodźców i impulsów. Poczucie ciągłego przytłoczenia może wynikać z różnych czynników charakterystycznych dla tego zaburzenia, takich jak:


 • Nadmierna stymulacja: Osoby z ADHD mogą być nadwrażliwe na bodźce zewnętrzne, co oznacza, że nawet najmniejsze dźwięki, światła czy bodźce sensoryczne mogą wydawać się przytłaczające.


 • Natłok bodźców: Osoby z ADHD często mają trudności w filtrowaniu i przetwarzaniu bodźców zewnętrznych, co prowadzi do wrażenia, że wszystko naraz dociera do nich. Dla nich nawet najmniejsze dźwięki, światła czy bodźce sensoryczne mogą być przytłaczające, co sprawia, że trudno im skupić się na jednym zadaniu lub przejść do kolejnego bez rozproszenia.

 • Trudności w koncentracji: Zaburzenia uwagi i koncentracji, które często towarzyszą ADHD, mogą sprawić, że Pacjent będzie miał trudności z filtrowaniem i przetwarzaniem informacji, co prowadzi do poczucia chronicznego przytłoczenia. Charakterystyczna dla ADHD trudność w utrzymaniu uwagi na jednym zadaniu prowadzi do poczucia ciągłego rozproszenia i niezdolności do skupienia się na istotnych dla nich sprawach - w konsekwencji, by skupić się na czymkolwiek, osoby z ADHD często wybierają rzeczy “łatwiejsze” lub “przyjemniejsze” na początek odsuwając od siebie krytycznie ważne w danym momencie zadania. Jednak nawet takie próby skupienia się na czymś mogą być przerywane przez nagłe myśli czy impulsywne zachowania, co dodatkowo wzmacnia poczucie przytłoczenia.


 • Impulsywność: Skłonność do podejmowania impulsywnych decyzji i działań może wywoływać wrażenie braku kontroli nad własnym życiem, co przyczynia się do poczucia przytłoczenia. Osoby z ADHD często działają na impuls, bez zastanowienia się nad konsekwencjami, co może prowadzić do błędnych decyzji i dodatkowego stresu. Impulsywność dotyczy zarówno działania, jak i komunikacji, rozmów czy sposobów prowadzenia relacji. 

 • Trudności w organizacji: Osoby z ADHD często mają trudności w optymalnej organizacji swojego czasu i zadań, co może prowadzić do poczucia, że wszystko naraz spada na nich, wywołując przytłoczenie. Mają tendencję do realizowania spraw i zadań “na ostatnią chwilę” i, choć z sukcesem zwykle je realizują, cały czas potrzebny do rozpoczęcia danego zadania jest frustrujący, męczący i sprawia wrażenia, że “tyle rzeczy wisi nad tą osobą”, “że tyle jest do nadrobienia czy zrobienia”, co dodatkowo wzmaga to poczucie przytłoczenia permanentnie niezałatwionymi sprawami i zadaniami, które “nigdy się nie kończą”. Zaburzenia uwagi i koncentracji, które towarzyszą ADHD, sprawiają, że osoby te mają faktyczne trudności w organizacji swojego czasu, zadań i codziennych obowiązków. 

 • Trudności w utrzymaniu porządku: ADHD często towarzyszy trudnościom w utrzymaniu porządku w domu. Bałagan może być widoczny w różnych obszarach życia, od poukładania rzeczy w pokoju po zarządzanie dokumentami czy harmonogramem codziennych obowiązków.


 • Stres związany z oczekiwaniami społecznymi: Osoby z ADHD często doświadczają presji społecznej związanej z oczekiwaniami dotyczącymi ich wydajności, skupienia czy odpowiedniego zachowania. Mają trudności w dostosowaniu się do powszechnie panujących zasad współżycia społecznego, co może powodować samoizolację czy niechęć do utrzymywania relacji międzyludzkich.  Nieustanny stres związany z próbą sprostania tym powszechnym oczekiwaniom może prowadzić do pogłębienia poczucia przytłoczenia.


Wszystkie te czynniki łącznie tworzą obraz ADHD jako chronicznego poczucia przytłoczenia, które towarzyszy osobom z tym zaburzeniem na co dzień. Jednakże istnieją strategie radzenia sobie, które mogą pomóc w łagodzeniu tych doświadczeń i poprawie jakości życia osób z ADHD. Wsparcie terapeutyczne, strategie zarządzania stresem oraz leczenie farmakologiczne to tylko niektóre z możliwości, które mogą przynieść ulgę osobom z ADHD w radzeniu sobie z tym trudnym doświadczeniem.


Radzenie Sobie z Poczuciem Przytłoczenia


Chociaż poczucie ciągłego przytłoczenia może być trudne do zniesienia, istnieją strategie, które mogą pomóc osobom z ADHD radzić sobie z tą trudnością:


 • Terapia: Terapia, w tym techniki poznawczo-behawioralne, schematów czy integracyjne,  pomaga osobom z ADHD w identyfikowaniu negatywnych wzorców myślenia i zachowań oraz w opracowaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z poczuciem przytłoczenia.

 • Techniki relaksacyjne: Regularne praktyki takie jak medytacja, głębokie oddychanie czy joga pomagają w redukcji stresu i natężenia przytłaczających bodźców.

 • Organizacja i planowanie: Tworzenie jasnych planów działania i korzystanie z narzędzi organizacyjnych, takich jak listy zadań czy kalendarze, pomagają w zminimalizowaniu poczucia chaosu i przytłoczenia.

 • Wsparcie społeczne: Szukanie wsparcia od rodziny, przyjaciół i grup wsparcia dla osób z ADHD jest bardzo pomocne w radzeniu sobie z trudnościami i poczuciem izolacji.

 • Farmakoterapia: W niektórych przypadkach, leczenie farmakologiczne, takie jak leki stymulujące lub leki niestymulujące, może pomóc w kontrolowaniu objawów ADHD, w tym poczucia przytłoczenia.

Podsumowanie


Wszystkie te czynniki łącznie tworzą obraz ADHD jako chronicznego poczucia przytłoczenia, które towarzyszy osobom z tym zaburzeniem na co dzień. Jednakże istnieją skuteczne strategie radzenia sobie, które mogą pomóc w łagodzeniu tych doświadczeń i poprawie jakości życia osób z ADHD. Wsparcie terapeutyczne, strategie zarządzania stresem oraz leczenie farmakologiczne to tylko niektóre z możliwości, które mogą przynieść ulgę osobom z ADHD w radzeniu sobie z tym trudnym doświadczeniem przytłoczenia w codzienności. 


Jeżeli czujesz, że temat ADHD dotyczy Ciebie lub Twojej Partnerki/Partnera, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


O typowych symptomach ADHD u kobiet napisałam w tym artykule:


O nietypowych symptomach ADHD u kobiet napisałam w tym artykule:

Comments


bottom of page