top of page

ADHD u kobiet - symptomy nietypowe

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) może manifestować się w różnorodny sposób u kobiet, a niektóre z jego nietypowych objawów mogą być łatwo przeoczone lub zinterpretowane jako inne problemy zdrowotne lub emocjonalne. 

Poniżej opisuję kilka przykładów nietypowych symptomów ADHD u kobiet, co ważne mogą występować u danej kobiety łącznie lub wybiórczo:


  • Perfekcjonizm: Zamiast charakterystycznej impulsywności, niektóre kobiety z ADHD mogą wykazywać perfekcjonistyczne tendencje. Mogą się martwić, że nie są wystarczająco dobrze, więc starają się nadmiernie doskonalić swoje zadania, co prowadzi do nadmiernego stresu i frustracji. Mogą również oczekiwać perfekcjonizmu u swojego partnera i dzieci, co może prowadzić do osłabienia i pogorszenia relacji rodzinnych.

  • Niskie poczucie własnej wartości: Zamiast hiperaktywności, niektóre kobiety z ADHD mogą doświadczać chronicznie niskiego poczucia własnej wartości. Mogą czuć się niewystarczająco, niepewnie siebie, a niekiedy nawet bezwartościowo, co może prowadzić do depresji i innych problemów emocjonalnych.

  • Zmienność nastrojów: U kobiet z ADHD zmiany nastroju mogą być bardziej wyraźne i częste niż u mężczyzn. Mogą doświadczać gwałtownych skoków nastroju, w których w krótkim czasie przechodzą od entuzjazmu i euforii do smutku lub złości.


  • Utrata zainteresowania i motywacji: Niektóre kobiety z ADHD mogą wykazywać objawy apatii, braku zainteresowania i braku motywacji, które mogą być wynikiem chronicznych trudności z koncentracją i utrzymaniem uwagi.


  • Trudności w relacjach interpersonalnych: Zamiast hiperaktywności, niektóre kobiety z ADHD mogą mieć problemy z relacjami interpersonalnymi. Mogą mieć trudności z czytaniem nastrojów innych osób, przestrzeganiem zasad społecznych i utrzymywaniem zdrowych relacji.

  • Zaburzenia odżywiania: Niektóre kobiety z ADHD mogą mieć skłonność do zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia, anoreksja czy kompulsywne jedzenie. Te zachowania mogą wynikać z impulsywności, trudności w radzeniu sobie ze stresem oraz niskiego poczucia własnej wartości, a także z potrzeby odzyskania kontroli nad swoim życiem, większej decyzyjności i sprawczości. 

  • Problemy z przewlekłym stresem: Niektóre kobiety z ADHD mogą doświadczać przewlekłego stresu związanego z trudnościami w funkcjonowaniu codziennym, takimi jak problemy z przystosowaniem do ogólnie przyjętych norm i reguł w pracy, szkole czy życiu rodzinnym. To może prowadzić do fizycznych i emocjonalnych problemów zdrowotnych, stresu, frustracji, a nawet w formie przewlekłej do depresji. 


Warto pamiętać, że ADHD u kobiet może przejawiać się różnorodnie i nietypowe symptomy mogą być łatwo przeoczone lub mylone z innymi zaburzeniami zdrowotnymi, o czym będę pisać w kolejnych artykułach. 


Jeżeli czujesz, że temat ADHD dotyczy Ciebie lub Twojej Partnerki/Partnera, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

NaturoterapeutaComments


bottom of page