top of page

Etapy żałoby w procesie uznawania straty. Terapia Traumy

Proces żałoby w terapii często jest opisywany jako przejście przez różne etapy, które pomagają Pacjentowi zrozumieć, zaakceptować i przepracować Traumę Straty. W przypadku tak mocnych, a jednocześnie delikatnych i ważnych doświadczeniach w życiu Człowieka, do jakich należy Trauma Straty, trudno mówić o jednolitych, ściśle określonych etapach żałoby dla każdego człowieka.

Jednocześnie warto przybliżyć jeden z modeli, opracowany przez Elżbietę Kübler-Ross, który obejmuje pięć głównych etapów żałoby:


  • Zaprzeczenie: W pierwszym etapie Pacjent może próbować unikać bólu poprzez zaprzeczanie rzeczywistości straty. Może to objawiać się w postaci wyrażeń typu "To nie może być prawda" lub "To nie dzieje się naprawdę".

  • Gniew: Kiedy zaprzeczenie ustępuje, Pacjent może przejść do etapu gniewu, w którym doświadcza silnych emocji związanych z utratą. Czuje rozczarowanie, zdradzenie lub potrzebę złośliwości lub sarkazmu, czasem wobec siebie, innych osób lub samej sytuacji.

  • Negocjacja: W tym etapie Pacjent może próbować negocjować z rzeczywistością w nadziei na odwrócenie straty lub zmianę jej skutków. Może to objawiać się w postaci prób znalezienia sposobu, aby zmienić bieg wydarzeń lub cofnąć czas.

  • Depresja: Depresja to naturalna reakcja na stratę. W tym etapie Pacjent może doświadczać smutku, poczucia beznadziejności, poczucia pustki i utraty zainteresowania życiem. Depresja może być głęboka i trwała, ale jest też często niezbędnym etapem przejścia przez proces żałoby.

  • Akceptacja: W końcowym etapie osoba osiąga zaakceptowanie rzeczywistości straty i zaczyna integrować ją w swoje życie. To nie oznacza, że zapomina się o stracie, ale że Pacjent jest w stanie przekształcić ją w sposób, który pozwala jej kontynuować życie i rozwijać się mimo straty. 

Nie wszyscy Pacjenci przechodzą przez te etapy w takiej samej kolejności ani w równym stopniu. Doświadczenie straty jest unikalne tak samo jak każdy Człowiek. Każdy proces żałoby jest indywidualny i może mieć różne przejawy w zależności od osobowości, doświadczeń życiowych i wsparcia, jakie dana osoba otrzymuje. Terapia Traumy pomaga  w nawigowaniu przez te etapy, oferując wsparcie emocjonalne, przestrzeń do wyrażania uczuć i narzędzia do radzenia sobie z bólem i stratą.


Jeżeli doświadczasz traumy straty lub potrzebujesz wsparcia w procesie żałoby, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


O tym, jak ważna jest żałoba w przepracowaniu traumy, pisałam w tym artykule, zapraszam do lektury:


O rodzajach doświadczeń życiowych, w których przechodzi się proces żałoby, napisałam w tym artykule, zapraszam do lektury:
Comments


bottom of page