top of page

Żałoba w czasie trwania związku narcystycznego. Terapia Traumy

Żałoba w Czasie Trwania Związku Narcystycznego: Przetrwanie, Wyzwania i Nadzieja

Życie w związku narcystycznym jest jak ciągła walka (i z partnerem, i o siebie, i ze sobą), w której emocjonalna turbulencja zaciera granice między miłością a manipulacją. Jednym z najbardziej powszechnych, a zarazem doświadczanych uczuć, jakie towarzyszą takiemu związkowi, jest żałoba - a dokładniej permanentne przeżywanie żałoby w czasie trwania relacji, a nie tylko po jej zakończeniu. Związek z narcyzem to bowiem ciągłe, często nawet codzienne doświadczanie straty, odejścia, porzucenia siebie lub bycia porzucanym. Jak wygląda ten proces żałoby podczas trwania narcystycznego związku? 


Uwięzienie w emocjonalnym labiryncie, czy też… w pętli


Jedną z głównych cech związku narcystycznego jest dysfunkcyjna dynamika, w której jedna osoba – narcyz – ma wyjątkową kontrolę (psychiczną i fizyczną) i dominację nad drugą, ofiarą. W takim kontekście, kiedy ofiara rozpoczyna proces żałoby, napotyka szereg wyzwań zarówno emocjonalnych, jak i organizacyjnych. Często osoba ta odczuwa wewnętrzny konflikt między pragnieniem odejścia i lękiem przed opuszczeniem związku.


O pętli narcystycznej dotyczącej odejścia z porzuceniem “Wmówienie Strachu” pisałam tutaj:


Zaprzeczanie i Gniew


W początkowych fazach, ofiara może znajdować się w stanie zaprzeczania swojemu cierpieniu. Połączenie toksycznej manipulacji narcyza z uczuciami miłości i zaangażowania może prowadzić do złożonych uczuć, takich jak miłość mieszana z gniewem czy poczuciem winy. Po latach osobistych doświadczeń i obserwacji historii moich pacjentów nazywam to płynnym przechodzeniem od miłości BEZWARUNKOWEJ do “miłości” BEZWZGLĘDNEJ w sposób sinusoidalny. Wielu ludzi w związku z narcyzem zaczyna odmawiać sobie prawa do żałoby, uważając, że ich doświadczenia są mniej wartościowe lub ważne w porównaniu z innymi lub zupełnie nie rozumiejąc, w czym są, i na czym polega ich relacja - nie wiedzą de facto, że to ogromnie przytłaczające i wykańczające uczucie, które towarzyszy im na co dzień, to właśnie żałoba. Żałoba miesza się z wyparciem, niedowierzaniem, brakiem wiary w siebie i świadomości prawdy o relacji. To bardzo trudna emocjonalnie i obciążające psychicznie sytuacja. 


Negocjowanie i Depresja


Kolejnym etapem jest próba negocjacji z sytuacją – myślenie o tym, co można by zrobić, aby zmienić narcystycznego partnera lub trudną sytuację. Jednakże, w miarę jak ofiara zaczyna uświadamiać sobie niemożność zmiany partnera czy sytuacji, może wejść bardziej świadomie w fazę żałoby. Wówczas, doświadczając uczuć straty, beznadziei, smutku i przygnębienia, poszukuje wsparcia i zrozumienia.


Akceptacja i Odnowa


Ostatecznym celem jest osiągnięcie akceptacji – zaakceptowanie rzeczywistości związku i dokonanie wyboru: pozostanie i próba pracy nad związkiem lub odejście. Tylko wtedy można zacząć proces odnowy. To okres, w którym ofiara narcyza kładzie fundamenty pod nowe życie, wychodząc na prostą ze związkowej toksycznej burzy. To również czas budowania siły wewnętrznej i zdrowych granic, które pomogą unikać podobnych pułapek w przyszłości. Warto pamiętać, że w przypadku decyzji o pozostaniu w związku i próbie jego naprawienia jest jeden i najważniejszy warunek decydujący o potencjalnej szansie - praca teapeutyczna obu partnerów, narcyza również. Nie jest możliwa naprawa relacji bez zaangażowania obu stron związku. To absolutny warunek jakiejkol nadziei na kontynuowanie relacji w zdrowszej dynamice niż ta przemocowa, narcystyczna, toksyczna, znana partnerom do tej pory. 


Podsumowanie: Nadzieja pośród Trudności


Żałoba w czasie trwania związku narcystycznego to złożony i trudny proces. Ofiara ma do czynienia nie tylko z własnymi emocjami, ale także z manipulacją i kontrolą narcyza. Jednak mimo tych trudności, istnieje nadzieja. Przez akceptację, wsparcie społeczne i terapię, ofiara może przejść przez proces żałoby, odzyskać siłę i zacząć nowe, zdrowsze życie poza toksycznym związkiem lub, poprzez wspólną terapię obu partnerów - ofiary i narcyza, uzyskać nowe zasoby emocjonalne do pracy nad związkiem. 


Jeżeli doświadczasz traumy straty lub potrzebujesz wsparcia w procesie żałoby, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury tekstów wspierających osoby doświadczające żałoby i przechodzących przez traumę straty. 


Jak ważna jest żałoba w przepracowaniu traumy:


O rodzajach doświadczeń życiowych, w których przechodzi się proces żałoby:


O toksycznej pozytywności blokującej proces żałoby:


Etapy żałoby w procesie uznawania straty:

Comments


bottom of page