top of page

Musztra narcystyczna - tresura zamiast partnerstwa i wychowania

Musztra w kontekście narcyzmu odnosi się do specyficznych działań i zachowań Narcyza wobec swojej ofiary (partnera lub dziecka), które mają na celu utrzymanie kontroli i dominacji w relacji. Takie zachowania są głęboko zakorzenione w psychologii narcyzmu, a ich skutki mogą być niezwykle destrukcyjne dla ofiary. Poniżej przedstawiam kluczowe aspekty musztry narcystycznej.

Wykorzystywanie


Narcyzi często traktują swoje ofiary instrumentalnie, jako zasoby i środki do osiągania własnych celów. Mogą wykorzystywać ich do zaspokajania swoich pragnień, takich jak potrzeba uznania i uwagi, które są niezbędne dla podtrzymania ich kruchego poczucia własnej wartości. Ofiara jest redukowana do roli narzędzia, co prowadzi do jej dehumanizacji i poczucia bycia nieważnym.


Manipulacja emocjonalna


Manipulacja emocjonalna jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w arsenale Narcyza. Wykorzystują oni emocje ofiary do kontrolowania sytuacji i osiągania korzyści. Mogą wywoływać poczucie winy, lęku czy zależności, aby utrzymać władzę nad ofiarą. Taka manipulacja często jest subtelna, co sprawia, że ofiara może nie zdawać sobie sprawy z bycia manipulowaną.


Brak empatii i nieobecność emocjonalna


Jednym z charakterystycznych cech narcyzów jest brak empatii. W relacji z ofiarą narcyzi wykazują rażący brak zrozumienia i troski o jej uczucia i potrzeby, również emocjonalne. Ignorują lub umniejszają emocje ofiary, koncentrując się wyłącznie na swoich własnych pragnieniach lub projekcjach. Taki brak empatii może prowadzić do głębokiego cierpienia emocjonalnego i poczucia izolacji oraz porzucenia u ofiary.


Nadmierna kontrola


Narcyzi dążą do pełnej kontroli nad swoimi ofiarami, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Mogą ograniczać wolność i autonomię ofiary, narzucając swoje zasady i oczekiwania, a nawet fundamentalny system wartości w relacji i rodzinie. Taka kontrola jest często przejawem ich potrzeby dominacji i obawy przed utratą władzy. Ofiara może czuć się osaczona i bezsilna, co utrudnia jej podjęcie kroków w celu wyjścia z toksycznej relacji.


Gaszenie tożsamości ofiary


Narcyzi często próbują zniszczyć indywidualność i tożsamość swojej ofiary. Poprzez krytykę, ośmieszanie i dyskredytowanie, starają się podważyć jej poczucie własnej wartości i pewność siebie. W ten sposób wzmacniają swoje poczucie wyjątkowości i wyższości. Gaszenie tożsamości ofiary prowadzi do jej dezintegracji psychicznej i emocjonalnej.


Eksploatacja


Eksploatacja ofiary przez narcyza może mieć różne formy: finansową, emocjonalną czy społeczną. Narcyzi często wymagają od swoich ofiar ciągłej uwagi, pracy lub poświęceń, nie oferując w zamian wsparcia czy dzielenia się zasobami. Taka jednostronna relacja prowadzi do wyczerpania zasobów ofiary i jej stopniowego wyniszczenia.


Cykliczne wzorce


Relacje z narcyzem często cechują się cyklicznymi wzorcami zachowań, w których okresy względnego spokoju i miłości są przerywane nagłymi wybuchami agresji, manipulacji lub odrzucenia. Te cykle są częścią strategii narcyza, która ma na celu utrzymanie ofiary w stanie niepewności i zależności. Ofiara nigdy nie wie, czego się spodziewać, co dodatkowo wzmacnia jej lęk i poczucie bezradności.


Chodzenie na paluszkach


W relacjach z narcyzem ofiara często musi "chodzić na paluszkach", starając się unikać wszelkich działań, które mogłyby wywołać negatywną reakcję narcyza. Taki stan nieustannej czujności prowadzi do chronicznego stresu i lęku, gdyż ofiara żyje w ciągłym strachu przed wybuchem gniewu lub krytyką.


Chodzenie po polu minowym


Podobnie jak "chodzenie na paluszkach", "chodzenie po polu minowym" opisuje sytuację, w której ofiara musi nieustannie uważać, aby nie sprowokować Narcyza. Każde słowo czy działanie może być potencjalnym zapalnikiem, co powoduje, że ofiara czuje się jak na wojnie, nie wiedząc, kiedy nastąpi kolejny atak.


Bycie chorągiewką


Narcyz często zachowuje się jak "chorągiewka na wietrze", zmieniając swoje nastroje i oczekiwania w sposób nieprzewidywalny. Ofiara nigdy nie wie, czego może się spodziewać po Narcyzie, co prowadzi do nieustannego poczucia niepewności i napięcia. Taka zmienność sprawia, że ofiara staje się jeszcze bardziej podatna na manipulację i kontrolę, zamiast rozwijać się, "hibernuje się" w ciągłym trybie przetrwania.


Tresura narcystyczna


Tresura narcystyczna odnosi się do systematycznego i celowego kształtowania zachowań ofiary w taki sposób, aby zaspokajały one potrzeby i pragnienia narcyza. Narcyz, zamiast angażować się w partnerską i wspierającą relację, wykorzystuje swoją ofiarę do realizacji własnych celów. W trakcie tej tresury, ofiara jest poddawana różnym formom presji i manipulacji, aby podporządkować się woli narcyza. Narcyz stosuje techniki nagradzania i karania, aby wzmocnić pożądane zachowania i wyeliminować te, które nie odpowiadają jego oczekiwaniom. Takie podejście prowadzi do głębokiej zależności emocjonalnej i psychicznej ofiary, która zaczyna wierzyć, że jej jedynym celem jest spełnianie żądań narcyza.


Jeżeli obserwujesz u siebie cechy narcystyczne i chcesz nad nimi pracować lub jesteś ofiarą narcyzmu i potrzebujesz wsparcia w związku narcystycznym, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Schematów

Terapeuta VR

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich tekstów związanych z tematyką narcyzmu:


Narcyzm - czym jest?


Narcyzm - zaburzenie osobowości czy cecha charakteru?


Pętla narcystyczna - wmówienie strachu. Odejście z porzuceniem


Żałoba w trakcie trwania związku narcystycznego
Comments


bottom of page