top of page

Narcyz BYWA a nie JEST. Dynamika relacji narcystycznej

Dynamika relacji i związku odnosi się do wzajemnych interakcji i wzorców zachowań, które kształtują sposób, w jaki partnerzy wchodzą w interakcje ze sobą. Jest to kombinacja emocjonalnych, psychologicznych i behawioralnych aspektów, które wpływają na to, jak para się komunikuje, rozwiązuje konflikty i buduje swoje wspólne życie. W zdrowych relacjach dynamika opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartej komunikacji i wspólnych wartościach.
Dynamika relacji narcystycznej


W relacji narcystycznej dynamika jest zupełnie inna i charakteryzuje się:


 1. Chaosem i niestabilnością – narcyz często zmienia swoje zachowania i oczekiwania, co prowadzi do ciągłego poczucia niepewności u partnera.

 2. Manipulacją i kontrolą – narcyz wykorzystuje różne techniki manipulacji, aby utrzymać władzę i kontrolę nad partnerem.

 3. Brakiem spójnych wartości – wartości i zasady w relacji są mgliste i niespójne, co uniemożliwia budowanie trwałych fundamentów.

 4. Wzbudzaniem poczucia winy – narcyz celowo wywołuje u partnera poczucie winy, aby go kontrolować i wykorzystywać.


Niemożność wypracowania wspólnych wartości w relacji narcystycznej


Chaotyczność i brak stabilności

Narcyzowie najlepiej funkcjonują w relacjach chaotycznych i niestabilnych. Często zmieniają swoje podejście, priorytety i wartości, co prowadzi do ciągłej niepewności i zamieszania. Partner nigdy nie wie, czego się spodziewać, ponieważ narcyz może w jednej chwili deklarować miłość, a w następnej wyrażać krytykę i dezaprobatę. Taki brak przewidywalności uniemożliwia stworzenie solidnych fundamentów relacji.


Mgliste i niespójne wartości

Narcyzowie celowo utrzymują swoje wartości i oczekiwania w sposób mglisty i niespójny. Dzięki temu mogą manipulować partnerem i wzbudzać w nim poczucie winy. Kiedy partner stara się zrozumieć, czego narcyz oczekuje, spotyka się z niejasnymi i sprzecznymi komunikatami. Narcyz zmienia swoje wymagania i wartości w zależności od sytuacji, co prowadzi do ciągłego zamieszania i frustracji partnera.


Wzbudzanie poczucia winy i krzywdy jako narzędzie kontroli


Mechanizm wzbudzania poczucia winy


Narcyzowie często wzbudzają poczucie winy w partnerze, aby utrzymać kontrolę nad relacją. Mechanizm ten polega na celowym wywoływaniu w partnerze przekonania, że to on jest winny problemom w związku. Narcyz może stosować różne techniki, takie jak:

 • Krytyka i obwinianie – narcyz obwinia partnera za wszelkie niepowodzenia i problemy, co prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości partnera.

 • Gaslighting – narcyz manipuluje rzeczywistością, sprawiając, że partner zaczyna wątpić w swoje spostrzeżenia i osądy.

 • Emocjonalne szantaże – narcyz grozi odejściem lub karą emocjonalną m.in. karaniem ciszą, jeśli partner nie spełni jego oczekiwań.


Cel wzbudzania poczucia winy


Celem wzbudzania poczucia winy jest tresowanie partnera w taki sposób, że jedynym celem, oczekiwaniem i wymaganiem partnera staje się to, by narcyz z nim został. Partner rezygnuje z oczekiwań dotyczących zdrowej relacji, obowiązków, odpowiedzialności i starań ze strony narcyza. Zamiast tego, partner skupia się wyłącznie na utrzymaniu narcyza przy sobie, niezależnie od kosztów emocjonalnych i psychicznych. Jest to model miłości bezwarunkowej, przypominający relację między rodzicem a dzieckiem, gdzie to partner przejmuje na siebie wszelkie odpowiedzialności i zobowiązania, podczas gdy narcyz jedynie „jest”.


Negacja własnych potrzeb

W wyniku ciągłych porzuceń, partner przestaje się zupełnie liczyć – jego potrzeby fizyczne, psychiczne i emocjonalne są ignorowane. Liczy się tylko utrzymanie przy sobie narcyza, który z tego korzysta, dążąc do jak najwygodniejszego życia. Narcyz wie, że słaby psychicznie, wyniszczony emocjonalnie i pozbawiony poczucia własnej wartości partner, który wątpi w swoje osądy i odczucia, będzie łatwym i wygodnym zasobem do realizacji jego potrzeb. W efekcie partner staje się ofiarą ciągłej manipulacji i emocjonalnego wyniszczania, co prowadzi do długotrwałych skutków psychicznych i emocjonalnych.


Skutki dla partnera


Krótkoterminowe skutki


 • Niska samoocena – Powtarzające się cykle idealizacji i dewaluacji sprawiają, że partner narcysty zaczyna wątpić w swoją wartość. Każde porzucenie jest odbierane jako potwierdzenie jego niskiej wartości, co prowadzi do chronicznego obniżenia poczucia własnej wartości.


 • Lęk przed porzuceniem – Osoby doświadczające traumy ciągłego porzucenia często borykają się z lękiem przed ponownym odrzuceniem. Ten lęk może być wszechogarniający i prowadzić do zachowań kompulsywnych, takich jak ciągłe szukanie potwierdzenia miłości i akceptacji od partnera.


 • Ataki paniki – Lęk i stres mogą prowadzić do nagłych ataków paniki, które charakteryzują się silnym niepokojem, dusznościami i uczuciem, że coś strasznego się wydarzy.


 • Nerwica lękowa – Ciągły stres i napięcie mogą prowadzić do rozwinięcia nerwicy lękowej, która objawia się chronicznym lękiem, niepokojem i drażliwością.


Długoterminowe skutki


 • Depresja – Długotrwały stres i trauma związane z ciągłymi porzuceniami mogą prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja. Osoby doświadczające traumy mogą czuć się przytłoczone, bezradne i zdesperowane.


 • Izolacja społeczna – Partner narcysty często czuje się izolowany i odizolowany od otoczenia. Izolacja może wynikać z wstydu, niskiej samooceny oraz lęku przed odrzuceniem przez innych.


 • Projekcje czarnych scenariuszy – Trauma może prowadzić do obsesyjnego myślenia o najgorszych możliwych scenariuszach, co nasila lęk i stres.


 • Depersonalizacja i derealizacja – Partner może doświadczać uczucia oderwania od własnego ciała lub otaczającej rzeczywistości, co jest mechanizmem obronnym w obliczu ekstremalnego stresu.


 • Skamienienie emocjonalne – Osoby doświadczające ciągłego porzucenia mogą stać się emocjonalnie skamieniałe, niezdolne do odczuwania radości czy smutku, co jest reakcją na chroniczny ból emocjonalny.


 • Wypalenie życiowe – Chroniczny stres i niepewność mogą prowadzić do wypalenia życiowego, objawiającego się brakiem energii, motywacji i poczuciem beznadziejności.


 • Anhedonia – Partner narcysty może przestać odczuwać przyjemność z codziennych czynności, co jest częstym objawem depresji.


Relacje narcystyczne są z natury chaotyczne i niestabilne, co uniemożliwia wypracowanie wspólnych wartości i solidnych fundamentów. Narcyzowie celowo wprowadzają zamieszanie i niespójność, aby utrzymać kontrolę i manipulować partnerem. Partner w takiej relacji przestaje liczyć się sam dla siebie, rezygnuje ze swoich potrzeb i pragnień, koncentrując się wyłącznie na utrzymaniu przy sobie narcyza. Wzbudzanie poczucia winy i krzywdy jest narzędziem kontroli, które narcyz wykorzystuje, aby tresować partnera do spełniania jego potrzeb. Skutki takiej dynamiki są poważne i długotrwałe, prowadząc do licznych problemów emocjonalnych i psychicznych, które wymagają profesjonalnej pomocy terapeutycznej.


Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska potrzebuje wsparcia terapeutycznego, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Schematów

Terapeuta VR

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich tekstów związanych z tematyką narcyzmu:


Relacja narcystyczna: charakterystyka związku z osobą narcystyczną


Narcyzm - czym jest?


Narcyzm - zaburzenie osobowości czy cecha charakteru?


Pętla narcystyczna - wmówienie strachu. Odejście z porzuceniem


Żałoba w trakcie trwania związku narcystycznego
Comments


bottom of page