top of page

Narcystyczna Relacja z Ciałem Cz. 1. - koncepcja Eweliny Naturii Pańczyk

W psychologii pojęcie narcyzmu jest dobrze znane i szeroko badane, szczególnie w kontekście relacji międzyludzkich. Narcyzm charakteryzuje się nadmiernym skupieniem na sobie, brakiem empatii oraz wykorzystywaniem innych dla własnych celów. Zaobserwowałam, że że podobne mechanizmy mogą występować w relacji człowieka z jego własnym ciałem. Stworzyłam koncepcję Narcystyczna Relacja z Ciałem (NRC), która dedykowana jest szukaniu analogii w tych dwóch obszarach oraz fizyczne i psychosomatyczne uzdrowienia ciała z traum, oczekiwań, projekcji, iluzji, nakazów i niemożliwości. 

W tym artykule opisuję koncepcję NRC skupiając się na analogiach między narcystycznym traktowaniem partnera a traktowaniem swojego ciała jako zasobu do wykorzystania, zaniedbywania jego potrzeb oraz braku akceptacji i miłości wobec niego.


Ciało jako Zasób


Podobnie jak narcyz traktuje swojego partnera jako narzędzie do realizacji własnych ambicji i pragnień, tak osoba może traktować swoje ciało jedynie jako środek do osiągnięcia celów. Przykładem może być intensywne trenowanie ciała, aby osiągnąć idealną sylwetkę, bez względu na konsekwencje zdrowotne. Ciało staje się wtedy zasobem, który ma spełniać określone standardy i oczekiwania.


Wykorzystywanie Ciała


Narcyz często wykorzystuje swojego partnera, nie zważając na jego potrzeby i ograniczenia. W kontekście relacji z ciałem, może to objawiać się przez nadmierne obciążanie organizmu – na przykład poprzez przepracowywanie się, niedosypianie, niewłaściwe odżywianie lub stosowanie ekstremalnych diet. Takie podejście nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb ciała, a jedynie zaspokaja krótkoterminowe cele i ambicje.


Praca Ponad Siły i Kosztem Siebie


Tak jak narcyz wymaga od swojego partnera poświęceń ponad siły, tak osoba może zmuszać swoje ciało do pracy ponad możliwości. Przepracowanie, brak odpoczynku i regeneracji prowadzą do chronicznego zmęczenia, wypalenia zawodowego oraz licznych problemów zdrowotnych. Narcyz nie zważa na to, jak jego działania wpływają na partnera, podobnie osoba nie zważa na skutki swojego stylu życia dla zdrowia.


Niezauważanie Potrzeb Ciała


Narcyz ignoruje potrzeby swojego partnera, koncentrując się na swoich własnych pragnieniach. Podobnie, w relacji z ciałem może oznaczać to brak dbałości o zdrowie i sygnały wysyłane przez organizm. Ignorowanie bólu, zmęczenia, czy innych objawów może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, które są konsekwencją zaniedbania.


Niezaspokajanie Potrzeb Ciała


Brak empatii w narcystycznej relacji przekłada się na brak troski o ciało. Osoba może nie dostarczać sobie odpowiedniej ilości pożywienia, odpoczynku czy ruchu, co prowadzi do długotrwałego pogorszenia stanu zdrowia. Podobnie jak narcyz nie zaspokaja potrzeb partnera, osoba nie dba o zaspokojenie podstawowych potrzeb swojego ciała.


Wymaganie Posłuszeństwa od Ciała


Narcyz oczekuje od swojego partnera posłuszeństwa i podporządkowania. W relacji z ciałem może to oznaczać wymuszanie na sobie nieustannego działania na wysokich obrotach, bez uwzględnienia naturalnych ograniczeń organizmu. Takie podejście prowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego, podobnie jak wymagania narcyza wyczerpują jego partnera.


Tresura Ciała


Narcyz często kontroluje i manipuluje swoim partnerem, aby ten spełniał jego oczekiwania. Traktowanie ciała jako czegoś, co trzeba tresować, obejmuje rygorystyczne treningi, ekstremalne diety czy zabiegi kosmetyczne, które mają na celu wymuszenie określonego wyglądu lub formy. Ciało staje się obiektem do kształtowania według wyobrażeń, bez uwzględnienia jego naturalnych potrzeb i granic.


Warunkowe Traktowanie Ciała


Narcyz traktuje swojego partnera warunkowo – akceptując go tylko wtedy, gdy spełnia jego oczekiwania. Podobnie, osoba może warunkowo traktować swoje ciało, oczekując, że będzie ono spełniać jej oczekiwania bez względu na jego potrzeby i ograniczenia. Ciało ma działać na najwyższych obrotach, wyglądać idealnie i nigdy nie zawodzić, co prowadzi do stałego niezadowolenia i frustracji.


Przedmiotowe Traktowanie Ciała


Narcyz traktuje swojego partnera przedmiotowo – jako coś, co ma spełniać określone funkcje i cele, bez uwzględnienia jego indywidualności i potrzeb. W narcystycznej relacji z ciałem ciało jest traktowane przedmiotowo, redukując je do roli narzędzia.


Brak Autentycznej Relacji z Ciałem


Narcyzowi często brakuje autentycznych relacji z partnerem, co przekłada się na brak autentycznej relacji z własnym ciałem. Osoba może nie być świadoma swoich prawdziwych potrzeb, emocji i sygnałów płynących z ciała, co prowadzi do alienacji i braku zrozumienia własnego organizmu.


Interesowanie się Ciałem Tylko w Chorobie


Narcyz zwraca uwagę na swojego partnera tylko wtedy, gdy ten nie może już dłużej spełniać jego oczekiwań, na przykład w przypadku choroby. W narcystycznej relacji z ciałem zainteresowanie potrzebami ciała może pojawiać się tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak choroba czy zagrożenie utratą zdrowia. Wtedy nagle ciało staje się ważne, ale tylko do momentu, gdy problem zostanie rozwiązany.


Niepostrzeganie Ciała jako Kogoś Ważnego


Narcyz nie postrzega swojego partnera jako kogoś ważnego, tylko jako środek do osiągnięcia własnych celów. Podobnie, w narcystycznej relacji z ciałem brakuje postrzegania ciała jako integralnej części siebie, ważnej i godnej miłości oraz szacunku. Ciało jest traktowane jak obcy element, który ma spełniać określone zadania, bez uwzględnienia jego wartości i znaczenia.


Podsumowanie Koncepcji Narcystyczna Relacja z Ciałem


Relacja człowieka z jego ciałem może odzwierciedlać wiele mechanizmów charakterystycznych dla narcyzmu w relacjach międzyludzkich. Traktowanie ciała jak narcyz traktuje swojego partnera – jako zasób do wykorzystania, zaniedbywanie jego potrzeb, wymaganie posłuszeństwa i brak akceptacji – jest tylko niektórymi z aspektów tej analogii. Ważne jest, aby dążyć do zdrowej relacji z ciałem, która uwzględnia jego potrzeby, szanuje jego ograniczenia i akceptuje jego naturalną formę. Tylko wtedy możemy osiągnąć prawdziwe zdrowie i harmonię psychofizyczną długofalowo. 


Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska potrzebuje wsparcia terapeutycznego, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Schematów

Terapeuta VR

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich tekstów związanych z tematyką narcyzmu:


Relacja narcystyczna: charakterystyka związku z osobą narcystyczną


Narcyzm - czym jest?


Narcyzm - zaburzenie osobowości czy cecha charakteru?


Pętla narcystyczna - wmówienie strachu. Odejście z porzuceniem


Żałoba w trakcie trwania związku narcystycznego
Comments


bottom of page