top of page

Trauma jako konsekwencja Samostanowienia - przyczyny i proces odwrotny

W niniejszym artykule skoncentruję się na wyjaśnieniu, dlaczego konsekwencją dążenia do Samostanowienia może być trauma. Na początek zdefiniuję dwa najważniejsze w artykule pojęcia - Trauma i Samostanowienie. 


Trauma: Trauma odnosi się do silnego i negatywnego doświadczenia emocjonalnego lub fizycznego, które zakłóca normalne funkcjonowanie jednostki. Może to być wynik nagłych zdarzeń traumatycznych, takich jak wypadki, przemoc, utrata bliskiej osoby, ale także długotrwałych sytuacji stresujących czy doświadczeń z dzieciństwa.


Samostanowienie: Samostanowienie odnosi się do procesu kształtowania własnej tożsamości, poczucia własnej wartości oraz autonomii. Obejmuje zdolność do definiowania siebie, określania swoich wartości, celów i granic.Koncepcja "Trauma to efekt samostanowienia" może odnosić się do sytuacji, w której proces samostanowienia jednostki może stwarzać podatność na traumatyczne doświadczenia. Poniżej wyjaśniam, dlaczego może to mieć miejsce:


1. Otwarcie się na głębokie doświadczenia: Proces samostanowienia często wymaga głębokiej refleksji nad sobą, swoimi emocjami, doświadczeniami życiowymi i relacjami. W trakcie tego procesu jednostka może być bardziej otwarta na eksplorację swojej przeszłości i doświadczeń, włączając w to także potencjalnie traumatyczne wydarzenia.


2. Zakwestionowanie istniejących przekonań: Kształtowanie tożsamości często wiąże się z przeglądem własnych przekonań i wartości. Proces ten może prowadzić do konfrontacji z bolesnymi lub sprzecznymi doświadczeniami z przeszłości, co z kolei może być traumatyczne.


3. Ryzyko ponownego urazu emocjonalnego: Osoby, które doświadczyły wcześniejszych traumatycznych wydarzeń, mogą być bardziej narażone na ponowne urazy emocjonalne w trakcie procesu samostanowienia. Otwieranie się na głębokie refleksje może przywoływać bolesne wspomnienia i wzbudzać silne emocje.


4. Brak wsparcia i umiejętności radzenia sobie: Proces samostanowienia może być trudny i wymagający. Jeśli osoba nie ma odpowiedniego wsparcia emocjonalnego lub nie posiada zdolności radzenia sobie ze stresem i emocjami, może to zwiększyć ryzyko traumatycznych reakcji na trudne doświadczenia.


5. Naruszenie poczucia bezpieczeństwa: Konfrontacja z trudnymi aspektami siebie i swojej przeszłości podczas procesu samostanowienia może naruszyć poczucie bezpieczeństwa i stabilności psychicznej, co z kolei może przyczynić się do rozwoju objawów traumatycznych.


W związku z powyższym, dążenie do samostanowienia może otworzyć drogę do głębokiego przetwarzania trudnych doświadczeń, ale może również prowadzić do ryzyka ponownej traumatyzacji. Dlatego ważne jest, aby w procesie samostanowienia uwzględniać odpowiednie wsparcie terapeutyczne i umiejętności radzenia sobie ze stresem, aby zapewnić zdrowe i bezpieczne kształtowanie tożsamości.


Jednocześnie należy pamiętać o procesie odwrotnym, tj. o fakcie, że traumatyczne doświadczenia mają potencjał zakłócania procesu formowania tożsamości i rozwoju osobistego, co może mieć długofalowe konsekwencje dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego jednostki. Odpowiednie wsparcie terapeutyczne i osób bliskich jest  kluczowe dla przeciwdziałania negatywnym skutkom traumy i wspierania procesu powrotu do pełnego samostanowienia i zdrowia psychicznego.


Jeżeli doświadczasz cierpienia lub traumy i potrzebujesz wsparcia, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich artykułów w temacie depresji:


Objawy depresji i główne różnice między chwilowym przygnębieniem a depresją kliniczną


Czynniki ryzyka związane z rozwojem depresji u osób dorosłych i młodzieży


Depresja - choroba współczesności z tłem historycznym


Stereotypy społeczne a bagatelizowanie depresji: problem wciąż aktualny


Depresja: Nawyki życiowe pomagające w zarządzaniu depresją i redukcji ryzyka jej wystąpienia


Bajka Terapeutyczna dla dorosłych: Orion i Aria, czyli o cierpieniu jako nieodłącznej części Ludzkiego Doświadczenia


Schemat Szczęścia wg Eweliny Naturii PańczykComments


bottom of page