top of page

Trauma jako przyczyna rozwoju depresji: złożony związek, przyczyny i przebieg. Cele Terapii Traumy w depresji.

Depresja jest jednym z najpowszechniejszych zaburzeń psychicznych na świecie, które może mieć różnorodne źródła. Jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju depresji jest doświadczenie traumatycznych wydarzeń życiowych. W tym artykule opisuję możliwe związki między traumą a depresją, a także przedstawiam informacje pomocne w zrozumieniu przyczyn tego zjawiska oraz jego złożony przebieg.

Zrozumienie związku między traumą a depresją


Trauma emocjonalna, psychiczna lub fizyczna może być głównym czynnikiem wyzwalającym lub współistniejącym w depresji. Ludzie, którzy doświadczyli traumatycznych wydarzeń, takich jak przemoc fizyczna, seksualna, utrata bliskiej osoby czy upokarzające doświadczenia, są bardziej narażeni na rozwój depresji. Trauma może wpłynąć na zmiany w mózgu, procesy emocjonalne oraz spłycić reakcje na bodźce i dostęp do głębokiego odczuwania emocji, co może skutkować utrzymującymi się objawami depresji.


Trauma często prowadzi do długotrwałego stresu, który przekształca się w zaburzenia neurobiologiczne, zmiany w regulacji emocji oraz w sposobie myślenia o sobie i świecie. Osoby dotknięte traumą mogą doświadczać poważnych trudności w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, co predysponuje do wystąpienia depresji.


Przyczyny traumy jako czynnika ryzyka dla depresji


 • Zaburzenia przywiązania (attachment disorders): Trauma może prowadzić do zaburzeń w tworzeniu zdrowych modeli przywiązania i więzi emocjonalnych (attachment) w okresie dzieciństwa. Osoby, które doświadczyły zaniedbań lub przemocy w młodym wieku, często mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych w dorosłym życiu, co zwiększa ryzyko depresji.


 • Zmiany neurobiologiczne: Doświadczenie traumatyczne może wpływać na struktury mózgu i funkcjonowanie układu nerwowego. Zaburzenia neurobiologiczne, takie jak nadmierne aktywowanie układu nerwowego autonomicznego, mogą wpływać na regulację nastroju i predysponować do depresji.


 • Zmiana przekonań o świecie i sobie: Trauma może wywołać negatywne przekonania o sobie, innych ludziach i świecie. Osoby dotknięte traumą mogą mieć poczucie beznadziejności, braku kontroli czy niskiej wartości osobistej, co sprzyja rozwojowi depresji.


 • Zaburzenia regulacji emocji: Trauma często prowadzi do trudności w regulowaniu emocji. Osoby, które doświadczyły traumy, mogą mieć problem z radzeniem sobie z negatywnymi uczuciami, co może przyczynić się do wystąpienia depresji.


Przebieg traumy a rozwój depresji


Doświadczenie traumy może mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia psychicznego, które predysponują do depresji:


 • Reakcje na stres traumatyczny: Trauma wywołuje długotrwały stres, który wpływa na funkcjonowanie psychiczne. Osoby dotknięte traumą mogą mieć trudności w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, co może przyczynić się do wystąpienia depresji.


 • Zaburzenia snu i koncentracji: Doświadczenie traumatyczne może prowadzić do zaburzeń snu, problemów z koncentracją i zapamiętywaniem informacji, które są częstymi objawami i przyczynami depresji.


 • Zwiększone ryzyko innych zaburzeń psychicznych: Osoby dotknięte traumą mają zwiększone ryzyko rozwoju innych zaburzeń psychicznych, takich jak PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) czy zaburzenia lękowe, które są często współistniejące z depresją.


Cele terapii traumy w kontekście depresji


Głównym celem terapii traumy w leczeniu depresji jest przetworzenie i zmiana sposobu percepcji oraz reakcji na doświadczenia traumatyczne. Terapia Traumy ma na celu:


 • Przetwarzanie traumatycznych wspomnień: Pomaga osobie z depresją w bezpieczny sposób przetwarzać i zintegrować trudne wspomnienia związane z traumą, zmniejszając ich negatywny wpływ na funkcjonowanie psychiczne.


 • Zmiana niekorzystnych przekonań: Terapia traumy pomaga w identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych przekonań i przekonań o sobie i świecie, które mogą być wynikiem doświadczeń traumatycznych.


 • Poprawa regulacji emocji: Osoby dotknięte traumą często mają trudności w regulowaniu emocji. Terapia Traumy wspiera rozwój zdolności do radzenia sobie z trudnymi emocjami, co może przyczynia się do zmniejszenia objawów depresji.


 • Odzyskiwanie kontroli i bezpieczeństwa: Integracja Terapii Traumy może pomóc osobie z depresją w odzyskaniu poczucia kontroli nad własnym życiem oraz poczucia bezpieczeństwa w świecie.


Trauma jest istotnym czynnikiem ryzyka dla rozwoju depresji, wpływając głęboko na neurobiologię, emocje i przekonania o sobie i świecie. Zrozumienie związku między traumą a depresją jest kluczowe dla skutecznego leczenia i wsparcia osób dotkniętych tymi problemami.


Terapia traumy odgrywa istotną rolę w leczeniu depresji związanej z doświadczeniami traumatycznymi. Poprzez przetwarzanie trudnych wspomnień, zmianę niekorzystnych przekonań i poprawę regulacji emocji, terapia traumy pomaga osobom z depresją odzyskać kontrolę nad swoim życiem i zdrowiem psychicznym. Skuteczność terapii traumy potwierdzają badania naukowe, co podkreśla jej ważną rolę w procesie zdrowienia osób dotkniętych depresją związaną z traumą.


Jeżeli doświadczasz cierpienia lub traumy i potrzebujesz wsparcia, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich artykułów w temacie depresji:


Objawy depresji i główne różnice między chwilowym przygnębieniem a depresją kliniczną


Czynniki ryzyka związane z rozwojem depresji u osób dorosłych i młodzieży


Depresja - choroba współczesności z tłem historycznym


Stereotypy społeczne a bagatelizowanie depresji: problem wciąż aktualny


Depresja: Nawyki życiowe pomagające w zarządzaniu depresją i redukcji ryzyka jej wystąpienia


Bajka Terapeutyczna dla dorosłych: Orion i Aria, czyli o cierpieniu jako nieodłącznej części Ludzkiego Doświadczenia


Schemat Szczęścia wg Eweliny Naturii Pańczyk

Comments


bottom of page