top of page

Anoreksja jako konsekwencja zaburzenia więzi i struktury systemu rodzinnego

Zaktualizowano: 12 maj

Anoreksja: wyleczenie jako wyzwanie dla całego systemu rodzinnego


Anoreksja, jako złożone zaburzenie odżywiania, nie tylko dotyka jednostki, która na nią cierpi, ale również ma głęboki wpływ na cały system rodzinny. W tym artykule omówię znaczenie zaangażowania całej rodziny w proces leczenia anoreksji oraz rolę, jaką odgrywa wyleczenie dla całego systemu.

Anoreksja Nervosa: wprowadzenie do tematu


Anoreksja nervosa jest jednym z najbardziej powszechnych zaburzeń odżywiania, charakteryzującym się zaburzeniem obrazu ciała, obsesyjnym unikaniem jedzenia i nadmierną kontrolą nad spożywaniem pokarmów. Choć przyczyny anoreksji są wielorakie, to zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe odgrywają istotną rolę w jej rozwoju.


Podział anoreksji ze względu na przyczyny powstawania


Istnieją dowody na genetyczne podłoże anoreksji, jednak pełnoobjawowy przebieg tego zaburzenia często wynika z oddziaływania niekorzystnych czynników emocjonalnych, zwłaszcza trudnych sytuacji rodzinnych. System rodzinny odgrywa istotną rolę w patogenezie choroby i jej rozwoju. W miarę postępu choroby obserwuje się zmiany w mózgach pacjentów, szczególnie zaniki korowe, często zlokalizowane w okolicach kory przedczołowej. Istnieje przypuszczenie, że te zmiany mogą być wynikiem chronicznego niedożywienia organizmu. Jednakże, nie można wykluczyć odwrotnej zależności - że zmiany zanikowe mogą być przyczyną wystąpienia anoreksji. Ponadto, istniejące cechy osobowości, w szczególności rys anankastyczny, mogą predysponować do wystąpienia tego zaburzenia.


Typ reaktywny anoreksji jest następstwem silnej presji społecznej pozytywnie wartościującej szczupłą sylwetkę ciała. Łatwiej poddaje się terapii, najczęściej również rodzina chętniej współpracuje z terapeutą. 


Typ właściwy anoreksji jest trudniejszy w terapii, ponieważ jest konsekwencją zaburzenia więzi i struktury systemu rodzinnego (nadmierna kontrola, nadopiekuńczość połączona z odrzuceniem dziecka i ograniczeniem wynikającej w naturalny sposób z wieku samodzielności i autonomii). W zakresie przyczyny pojawienia się u dziecka anoreksji typu właściwego możemy zdefiniować konkretne typy dynamik rodzinnych:


  • Rodzina nadopiekuńcza - w której występuje wysoki poziom lęku, dynamika uniemożliwiająca rozwój autonomii i samodzielności dziecka.


  • Rodzina “zasznurowana” - z dominującą postawą matki wymagającej podporządkowania, tłumiąca indywidualność dziecka. 


  • Rodzina sztywna - dążąca do utrzymania niezmiennego status quo, unikająca wewnętrznych konfliktów i napięć. 


Wpływ anoreksji na rodzinę


Anoreksja to nie tylko problem jednostki – ma również głęboki wpływ na całą rodzinę. Bliscy osoby zmagającej się z tym zaburzeniem doświadczają skrajnych emocji, takich jak złość, frustracja, lęk czy poczucie bezradności. Ponadto, często poświęcają dużo czasu i energii na próby pomocy osobie chorej, co może prowadzić do wyczerpania psychicznego i fizycznego.


Rola rodziny w leczeniu anoreksji


Ważnym aspektem leczenia anoreksji jest zaangażowanie całej rodziny. Terapia rodzinna jest kluczowym elementem w procesie zdrowienia osoby chorej. Poprzez terapię rodzinna możliwe jest zidentyfikowanie i zmiana niezdrowych wzorców komunikacji oraz dynamiki rodzinnej, które mogą przyczyniać się do utrzymywania zaburzenia oraz wystąpienia zaburzeń i chorób współistniejących.


Wyleczenie anoreksji: wyzwanie dla całego systemu


Wyleczenie anoreksji wymaga nie tylko skupienia się na samym pacjencie, ale również na całym systemie rodzinnym. Wyzwaniem dla rodziny jest przepracowanie traum i trudnych emocji, zrozumienie mechanizmów zaburzenia oraz nauka zdrowych wzorców komunikacji i współpracy.


Wsparcie profesjonalne


W procesie leczenia anoreksji niezbędne jest wsparcie profesjonalne, zarówno dla osoby chorej, jak i dla jej rodziny. Terapia Traumy oraz identyfikacja schematów rodzinnych mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemów rodzinnych oraz w opracowaniu strategii leczenia, które uwzględniają potrzeby całego systemu rodzinnego.


Anoreksja to zaburzenie, które dotyka nie tylko jednostki, ale również cały system rodzinny. Wyleczenie anoreksji wymaga zaangażowania i wsparcia całej rodziny oraz terapeutów specjalizujących się w tym obszarze. Poprzez terapię rodzinna, rozmowy i zrozumienie, rodzina odgrywa istotną rolę w procesie zdrowienia osoby chorej, tworząc zdrowsze i bardziej wspierające środowisko życia.


Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska potrzebuje wsparcia w leczeniu anoreksji, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Świadomości

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich artykułów w temacie anoreksji:


Osobowość anankastyczna a ryzyko rozwoju anoreksji: analiza zależności


Trauma jako konsekwencja Samostanowienia - przyczyny i proces odwrotny


Czynniki ryzyka związane z rozwojem depresji u osób dorosłych i młodzieży


Nadopiekuńczość jako wynik ambicji rodzica. Spektrum Samostanowienia.


Nadopiekuńczość jako wynik traumy rodzica. Spektrum Samostanowienia.


Trauma Rany Matki - spektrum stanowienia o sobie (samostanowienia) w Życiu.


Osierocone dzieci potrzebują "Stać Się". Trauma osierocenia i życiowy program naprawczy.
Comments


bottom of page