top of page

Parentyfikacja: objawy, źródła traum i wpływ na dorosłe życie

Parentyfikacja jest zjawiskiem psychologicznym, w którym dziecko lub młody człowiek przejmuje odpowiedzialność za opiekę nad rodzeństwem lub nawet nad własnymi rodzicami. Jest to wynikiem niezdolności lub niedostatecznej dojrzałości rodziców do spełnienia swoich obowiązków opiekuńczych lub emocjonalnych. Ten proces może wynikać z różnych czynników, takich jak choroby rodziców, uzależnienia, problemy emocjonalne lub fizyczne. Parentyfikacja może prowadzić do poważnych traum i ma długotrwałe konsekwencje dla rozwoju psychicznego jednostki.

Możliwe źródła traum


 1. Nieobecność rodziców: Często rodzice będący nieobecni emocjonalnie lub fizycznie zmuszają dziecko do wczesnego przejmowania odpowiedzialności.

 2. Choroby rodziców: Dzieci mogą przejąć rolę opiekuna, gdy jeden z rodziców cierpi na poważną chorobę lub jest niezdolny do pracy.

 3. Alkoholizm lub uzależnienia: W przypadku uzależnienia rodziców dziecko może być zmuszone do opieki nad rodziną i dbania o codzienne potrzeby.

 4. Problemy finansowe: Kiedy rodzina przeżywa trudności finansowe, dziecko może poczuć się zobowiązane do wspierania rodziny.


Objawy parentyfikacji


Parentyfikacja może manifestować się w różnorodny sposób u dorosłych, którzy doświadczyli tego zjawiska w dzieciństwie:


 • Nadmierna odpowiedzialność: Dorosłe osoby parentyfikowane często czują się odpowiedzialne za innych ludzi nawet w normalnych relacjach interpersonalnych.

 • Brak granic osobistych: Mogą mieć trudności z ustanawianiem granic osobistych i oddzielaniem swoich potrzeb od potrzeb innych.

 • Wczesna dojrzałość emocjonalna: Często mają rozwiniętą dojrzałość emocjonalną, ale jednocześnie mogą mieć problemy z wyrażaniem swoich emocji.

 • Trudności w tworzeniu zdrowych relacji: Mogą mieć trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji, ponieważ wcześnie musieli przejąć kontrolę nad sytuacją rodzinną.


Skutki Długoterminowe


Parentyfikacja może mieć negatywne skutki na długą metę, takie jak:

 • Problemy zdrowotne: Zwiększone ryzyko depresji, lęków, zaburzeń osobowości i innych problemów zdrowotnych psychicznych.

 • Trudności w pracy i karierze: Może wpłynąć na osiągi zawodowe i zdolność do zarządzania stresem.

 • Wzorce rodzinne: Osoby parentyfikowane mogą powielać te wzorce w swoich własnych rodzinach, prowadząc do cyklu przemocy psychicznej i emocjonalnej.


Związek z tożsamością i poczuciem spełnienia życiowego


Parentyfikacja często powoduje trudności w budowaniu własnej tożsamości i osiąganiu szczęścia oraz spełnienia życiowego:


 • Brak osobistej tożsamości: Osoby parentyfikowane mogą mieć trudności w identyfikacji swoich własnych potrzeb i pragnień, ponieważ wcześnie nauczyły się stawiania potrzeb innych przed własnymi.

 • Trudności w samostanowieniu: Mogą mieć problem z samodzielnym podejmowaniem decyzji i realizacją własnych celów życiowych, ponieważ ich życie było często poświęcone dbaniu o innych.

 • Brak poczucia spełnienia życiowego: Osoby dotknięte parentyfikacją mogą doświadczać chronicznego poczucia niezrealizowania i frustracji z powodu braku możliwości realizacji własnych marzeń i aspiracji.


Parentyfikacja jest poważnym zjawiskiem psychologicznym, które wymaga szczególnej uwagi i wsparcia terapeutycznego. Zrozumienie tego zjawiska jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i interwencji psychologicznej, aby osoby dotknięte parentyfikacją mogły odzyskać kontrolę nad swoim życiem, rozwinąć zdrowe relacje i znaleźć drogę do osobistego spełnienia i szczęścia.


Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska potrzebuje wsparcia terapeutycznego, zapraszam do umówienia się na konsultację i terapię,


Ewelina Naturia Pańczyk

Psychotraumatolog

Terapeuta Schematów

Terapeuta VR

Naturoterapeuta


Zapraszam do lektury moich artykułów:


Schemat Szczęścia wg Eweliny Naturii Pańczyk


Osobowość anankastyczna a ryzyko rozwoju anoreksji: analiza zależności


Trauma jako konsekwencja Samostanowienia - przyczyny i proces odwrotny


Czynniki ryzyka związane z rozwojem depresji u osób dorosłych i młodzieży


Nadopiekuńczość jako wynik ambicji rodzica. Spektrum Samostanowienia.


Nadopiekuńczość jako wynik traumy rodzica. Spektrum Samostanowienia.


Trauma Rany Matki - spektrum stanowienia o sobie (samostanowienia) w Życiu.


Osierocone dzieci potrzebują "Stać Się". Trauma osierocenia i życiowy program naprawczy.
Comments


bottom of page